Mokytoja metodininkė Edita BRAZAUSKIENĖ, mokytoja Martyna GALŪZAITĖ, vyresnioji mokytoja Ramunė ŠANTARIENĖ
Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

„Daržovių kraitelė“

„Daržovių kraitelė“ piešiniuose

Mūsų darželio bendruomenė visomis pastangomis stiprina vaikų sveikatą, gilina šios srities žinias, įgūdžius, kuria vieningą ir sistemingą sveiko gyvenimo būdo ugdymo sistemą. Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ugdome per įvairias veiklas (pažintinę, socialinę, fizinę, meninę, projektinę, edukacinę), taikome įvairias veiklos organizavimo formas, ieškome naujų idėjų, kad veikla vaikams būtų patraukli, sudomintų ir įtrauktų.

Įstaigoje organizuojama tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų kūrybinių darbų paroda „Daržovių kraitelė“, kurią koordinuoja ir organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Brazauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Martyna Galūzaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kanapeckienė, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ramunė Šantarienė, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ina Dolgovaitė. Parodoje dalyvauja 37 įstaigos iš  Lietuvos. Kūrybiniai darbai atlikti įvairia technika ir puošia įstaigą nuo spalio 10 d.

Parodos tikslas – skatinti vaikus domėtis daržovių nauda ir gausa, meninės raiškos priemonėmis perteikti daržovių įvairovę ir ugdyti vaikų norą pažinti, tyrinėti bei saugoti gyvąją gamtą.

Turtindami žinias apie rudenį ir daržovių naudą, spalio 13-ąją buvo organizuojamas renginys „Daržovių kraitelė“. Renginyje būta tokių personažų: „Rudenėlis“ (vaidino mokytoja Ingrida Kanapeckienė), „Morka“ (vaidino mokytoja Edita Brazauskienė), „Kopūstas“ (vaidino mokytoja Martyna Galūzaitė), „Burokas“ (vaidino mokytoja Ramunė Šantarienė) ir „Bulvė“ (vaidino mokytoja Ina Dolgovaitė). Tai džiugino vaikus kartu dėstant apie daržovių naudą.

Gera nuotaika, aktyvus dalyvavimas, pozityvus nusiteikimas. Tai skatino kurti, organizuoti ir dalyvauti kartu.

Autorių archyvo nuotraukos