Asta SINKEVIČIENĖ, Renata DOMBROVA, Irma OGYLBIENĖ, Agnė KISELYTĖ, Rasa TARLECKIENĖ, Šarūnas GERULAITIS
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

Darnios ir švarios aplinkos vardan

Kartu galime padaryti daugiau

Aplink medį...

Mokykla yra ne tik mokymo(si) vieta, bet kartu tai kaip ir antrieji namai. Tam, kad mokymo ir mokymosi procesas sėkmingai vyktų, mokiniai mokykloje turi jausti saugūs, jaukiai ir gebantys prisidėti prie bendro mokyklos gyvenimo. Tam didžiulę įtaką turi ugdymosi aplinka, kuri turi būti įvairi ir sukurta tokia, kad mokiniai joje galėtų ne tik mokytis, bet ir ilsėtis.

Remiantis Geros mokyklos koncepcija (2016) ugdymo(si) aplinka mokykloje turi būti: dinamiška, atvira ir funkcionali. Joje mokiniai gali mokytis „klasėse be sienų“, „klasėse lauke“ ir kitose mokyklos teritorijos ir už jos ribų pritaikytose ugdymui(si) erdvėse. Taip pat šioje koncepcijoje minima, jog labai svarbus yra mokinių indėlis kuriant mokyklos ugdymosi aplinką, kai įvairių dalykų pamokų metu būtų galimą įgyvendinti mokinių idėjas ir projektus, jų darbus, kūrinius, daiktus.

Kitas labai svarbus aspektas tai, kokioje aplinkoje gyvename, mokomės. Natūralios gamtos išsaugojimas ir aplinkosauga yra viena svarbiausių mūsų išgyvenimo sąlygų. Atlikti tyrimai rodo, kad kiekvienam žmogui reikia kiekvieną dieną pabūti gamtoje, nes ryšio su gamta trūkumas neleidžia mums intelektualiai, estetiškai ir dvasiškai pasitenkinti.

Tam, kad prisidėtume prie aplinkos gražinimo, jos vertybių išsaugojimo, 2021 m. pavasarį Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau – Centras) susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri pateikė paraišką dalyvauti Vilniaus Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo fondui dėl projekto „Pažink supančią aplinką, ja rūpinkis ir saugok“ finansavimo. Gavus pritarimą pradėjome įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Aprašytos veiklos orientuotos į tai, kad mokinių ugdymas turėtų vykti ne tik klasėje, mokykloje, bet ir už jos ribų, kur patys mokiniai savarankiškai ugdytųsi per pamokas formuojamus gebėjimus, taikytų įgytas žinias, sudaryti sąlygas atlikti tyrimus ir stebėti aplinką. Įgyvendinamos veiklos skatino mokinius neįprastai veikti mokykloje ir jos teritorijoje bei Vilniaus mieste, patirti naujų įspūdžių, sužinoti įdomius ir neįprastus faktus apie gyvosios ir negyvosios gamtos pasaulį.

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojama mokinių praktinė bei pažintinė veikla įrengiant ekologinį daržą ir kompostavimo dėžę žaliųjų atliekų rūšiavimui. Įrengtos pakeltos lysvės, tačiau dar šiais metais negalime pasigirti jo teikiamomis gėrybėmis. Tikimės, kad šių metų darbas duos kitais metais džiuginančius vaisius – pačių užaugintas daržoves, prieskoninius ir vaistinius augalus. Mokiniai čia taip pat galės susipažinti su augančiais augalais, kurie bus įvardijami etiketėse prie atitinkamo augalo.

Siekiant atnaujinti centro teritorijoje augančių sumedėjusių augalų rūšis ir veisles taip pat ir gėlynus susibūrė mokytojų ir mokinių komanda, kuri ėmėsi šių darbų. Taip atsinaujino senasis sodas ir gėlynai, kurie tapo žaliosiomis edukacinėmis erdvės dalimi. Jau pats žaliosios edukacinės erdvės kūrimas yra puiki galimybė jos kūrėjams tobulinti ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, taip pat skatinama mokinius domėtis augalų nauda žmogui ir gamtai, oro tarša, kaip mes galime prisidėti prie jos mažinimo apželdindami aplinką, sodindami medžius.

Kita labai didelė ir iššūkių pilna veikla buvo nukreipta į mokinių kūrybiškumo ugdymą ir ekologinį švietimą. Centre pirma kartą suorganizuotas „Madų šou“. Šiuo renginiu norima parodyti, kad surinkus ir panaudojus antrines žaliavas, buitines atliekas galima jas kūrybiškai pritaikyti naujų kūrinių gamybai. Šio renginio tikslas buvo kilnus – paraginti Centro bendruomenę tapti draugiškesniais aplinkai, pradėti aktyviau rūšiuoti atliekas, o svarbiausia – mažinti plastikinių maišelių vartojimą.

Išryškinant gamtinius ir kultūrinius ypatumus Centro teritorijoje ir Verkių regioniniame parke numatėme įrengti pažintinį taką su pažymimos stotelės: Mokyklos istorija, Mažieji mokyklos gyventojai – vabzdžiai, Natūrali pieva, Paukščiai, Pojūčių gėlynas, Mokyklos teritorijoje augantys medžiai, Ekologinis daržas ir sodas, Būkime atsakingi, Miškas ir Kūdra. Kiekvienai stoteliai yra parengta metodinė medžiaga – trumpas stotelės aprašymas ir užduotys mokinimas. Pateikiamas QR kodas, kur smalsūs mokiniai galės sužinoti daugiau apie nagrinėjamą temą. Atliekant užduotis pažintiniame take lankytojai galės mokytis, ieškoti informacijos, turės galimybę teorines žinias pasitikrinti praktiškai, pabūti kitokioje aplinkoje. Sudaryta galimybė stebėti, tyrinėti ir pažinti gamtą, mokytis apibendrinti savo pastebėjimus. Taip pat tikimės, kad tokios veiklos paskatins visus bendruomenės narius kuo dažniau vaikščioti pėsčiomis ir stebėti pakeliui augančius medžius, jų įvairovę, pokyčius skirtingais metų laikais, jais grožėtis, įamžinti. O įrengtame informaciniame stende pateikiamas pažintinio tako planas su pažymėtomis stotelėmis.

Projekto įgyvendinimo metu įrengtas pažintinis takas ir informacinis stendas. Pažintiniame take mokiniai gali ne tik susipažinti, tyrinėti gamtą, bet kartu mokytis saugoti ir tausoti mus supančią aplinką.

Apibendrinant įgyvendintas projekto veiklas suorganizuoti du aplinkosauginio švietimo renginiai – „Kartu už darnią aplinką“. Pirmasis renginys skirtas projekto veiklų sklaidai ir bendruomenės švietimui, kurio metu mokyklos bendruomenė kartu su besidominčiais kolegomis, Verkių ir Žirmūnų seniūnijos specialistais aptarė aplinkos ugdomąją reikšmę, žaliųjų mokymosi aplinkų kūrimo principus, dalinosi gerąją visuomenės aplinkosauginio švietimo patirtimi. Seminaro metu buvo keliami diskusiniai klausimai, kaip keisti gyventojų vartotojišką kultūrą padedant ugdytis aplinkai draugiškas vertybines nuostatas ir atsakingai veiklai. Antrasis seminaras skirtas dalintis gerąja patirtimi su mokyklomis, kurios moko specialiųjų poreikių turinčius mokinius, tos kurios turi didelę patirtį aplinkos tvarkyme ir tomis, kurios tik pradeda. Pedagogai, dalyvavę projekto veiklose, dalinosi savo sumanymais, kaip tobulinti ugdymo procesą tam naudojant mokyklos žaliąją aplinką.

Visos projekte atliekamos veiklos buvo fiksuojamos nuotraukose, todėl jam pasibaigus galima pasidžiaugti atliktais darbais ir virtualia paroda – „Mano ir gamtos draugystė“.

Puiku, kad Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja ir finansuoja visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklas, kurios ypač svarbios augantiems jauniesiems vilniečiams, nes juk nuo jų aplinkosauginio sąmoningumo ateityje priklausys mūsų miesto ateitis. Tikimės, keisis mokinių vartotojiškos nuostatos padedant jiems ugdytis aplinkai draugiškas vertybines nuostatas ir motyvaciją demokratiškai ir atsakingai veikti, prisidėti prie darnios plėtros siekių įgyvendinimo.

Autorių archyvo nuotraukos