Diana GEDMINIENĖ, Asta BUTKIENĖ, Ingrida KARSKIENĖ
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojos

Danijoje mokomasi kitaip

Danija garsi ir dviratininkais...

Nordplus-eTwinning projekto „Mano Žemė priklauso man“ antrasis susitikimas vyko Danijoje, Aalborgo Gistrup devynmetėje mokykloje. Čia dalyvavo Latvijos, Estijos, Islandijos, Danijos ir Lietuvos mokytojai. Mūsų mokyklą atstovavo mokytojos Diana Gedminienė, Ingrida Karskienė ir Asta Butkienė. Partnerių mokykla yra antra pagal dydį ir viena populiariausių regione. Mokykloje mokosi 731 mokiniai, dirba 44 mokytojai ir 16 pedagogų. Pedagogai ugdo mokinių socialinius įgūdžius, bendrauja su tėvais, padeda vaikams atlikti namų darbus. Kiekvienoje pradinėje klasėje pamokų metu visada dirba dviese – mokytojas ir pedagogas.

Mokiniai gali pasilikti mokykloje po pamokų ir atlikti namų darbus, kurie užduodami ne taip jau ir dažnai. Koncentro mokytojų komanda susirenka kartą per savaitę ir susiplanuoja darbą. Ugdymo veikla, temos, integracija yra planuojama trims mėnesiams. Mokiniai neturi nei vadovėlių, nei pratybų sąsiuvinių, nes mokytojai turi visišką laisvę parinkdami mokymo turinį ir priemones, atsižvelgdami į nustatytus ugdymo standartus. Pastebėjome, kad mokiniai užduotis atlieka lapuose, kurie yra laikomi mokinių segtuvuose, rašo pieštukais. Penktadieniais mokytojai pateikia aprašą elektroninėje erdvėje (apie mokinių pasiekimus ir kitos savaitės ugdymo turinį), o kartą per mėnesį mokytojai su kiekvienu vaiku individualiai aptaria mokymosi pasiekimus, mokiniai užsibrėžia sau tikslus. Tam yra skirtos papildomos valandos. Visų mokytojų atlyginimai yra vienodi, todėl kolektyve nesijaučia konkurencijos, įtampos, vyrauja rami ir draugiška bendradarbiavimo atmosfera.

Pažymiais mokiniai pradedami vertinti tik nuo aštuntos klasės. Mokslo metų pabaigoje rašomi patikrinamieji testai, o aštuntoje ir devintoje klasėse yra rašomi nacionaliniai testai. Pamoka trunka valandą ir mokytojas pats sprendžia, kada daryti pertraukėles. Nuo 11 val. iki 12 val. mokiniai turi ilgąją pertrauką, kurios metu valgo, vaikšto kieme, renkasi patinkančias veiklas (leidžia laiką lauke, žaidimų, skaitymo kambariuose, žaidžia planšetiniais kompiuteriais). Mokykloje gausu įvairiausių ugdymo(si) procesui reikalingų priemonių, įspūdingos dailės, technologijų ir kūno kultūros užsiėmimų erdvės.

Danai neturi informacinių technologijų pamokos. Kompiuterių klasėje yra vedamos įvairių dalykų pamokos. Nuo penktos klasės mokiniai gauna asmeninius planšetinius kompiuterius, už kurių priežiūrą ir remontą yra atsakingi patys, o baigę mokyklą privalo juos grąžinti.

Mokinių rūbinės yra prie kiekvienos mokinių klasės koridoriuose. Mūsų akimis tvarkos ir higienos reikalavimų nėra itin paisoma.

Elgesio problemų turiniems mokiniams yra pasiūloma ramiai pasėdėti stebint žuveles akvariume arba yra išvedami mokytis į kitas erdves. Mokiniai niekada nėra šalinami iš mokyklos. Danijos mokyklos koncepcija – individualus priėjimas prie kiekvieno mokinio ir atsižvelgimas į jo galimybes.

Projekto dalyviai ne tik susipažino su Danijos švietimo sistema, bet ir vykdė bei aptarė projektines veiklas. Pasidalinome patirtimi, kaip prikelti daiktus antram gyvenimui, aptarėme atliktus bandymus su vandeniu, lankėmės Aalborgo regiono vandens valymo įrengimuose, kur sužinojome, kad perdirbant nešvarų vandenį išgaunamos dujos, atskiriamas turtingas mineralinių medžiagų dirvožemis.

Apsilankėme vaikų lopšelyje-darželyje. Vaikai į darželį pradeda eiti nuo trijų metų ir jie iš karto yra mokomi spręsti problemas savarankiškai, mokomi socialinių įgūdžių. Vaikai nėra skirstomi pagal amžiaus grupes, jie laisvai renkasi veiklas ir erdves kur žaisti. Vaikai privalo nors vieną valandą per dieną išbūti lauke, o nuo keturių metų daugiausia šeši vaikai gali būti lauke ir be auklėtojų priežiūros.

Priešmokyklinis ugdymas trunka pusmetį. Tada ikimokyklinukai mokomi raidžių, skaičių, pristatyti save, mokosi skirti metų laikų požymius, orientuotis aplinkoje. Pedagogai vadovaujasi ugdymo standartais.

Susitikime daug sužinojome apie ugdymo sistemas, apie kasdieninį danų gyvenimą. Smagu pamatyti kas vyksta kitur, parsivežti idėjų. Tikimės, kad kai ką pavyks įgyvendinti.

Danija – šalis, į kurią norėtume sugrįžti.

Autorių nuotraukos