Janina DAUKIENĖ
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja

Dangus aukštesniu tapo!

Skapiškio komanda inscenizavo „Dangus griūna“

Mūsų mokykloje svečiavosi pasakos. Ir nėra ko stebėtis, juk pavasarį gamtoje vyksta tiek stebuklų…

Pro svetingus vartus į Pasakų karalystę atvyko sakmių personažai: iš Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Adomynės, Skapiškio, Šimonių, Noriūnų, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinių mokyklų bei Kupiškio Kupos pradinės mokyklos.

… O buvo taip. Garbinga Pasakų šalies valdovė Vanda (Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorė V. Vanagienė), Pasakų šalies globėja Irena (Kupiškio r. Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė I. Mockuvienė), fėja Aušra (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos bibliotekos vedėja A. Aleksandravičienė) bei fėja Dalia (Kupiškio Kupos pradinės mokyklos lėlių teatro vadovė D. Kaktienė) užsidėjo kepuraites, mostelėjo burtų lazdelėmis. Ir tada… atgijo gamtos pasakos.

… Mažas peliukas su siaubūnu Grufu po mišką vaikštinėjo, kol savo baimę nugalėjo. Žvėrys bėgo slėptis, kai dangus griuvo. Galop išsiaiškino kas nutiko, atsitokėjo ir į girią nudulkėjo. Miške po mažu grybuku nuo lietaus bei pavojų draugiškai slėpėsi drugelis, skruzdėlytė ir kiškis… Girioje namus surado ir gaidelis su katinėliu… Buvo pasakų, oi buvo! Viską stebėjo ir pasakų veikėjų pasirodymus vertino garbinga Pasakų šalies komisija.

… Kai po spalvingų ir pasakiškų pasirodymų atsitokėta, prasidėjo iš pasakų dingusių daiktų paieška. Ieškoti reikėjo mįslėmis. Mįslių varžytuvės! Vieni mįslę užminė daiktais, antri – burtais, treti mįslę tiesiog išdainavo. Kol daiktus gražino į pasakas, daržo lysvėje ėmė ir užaugo didžiulė ropė. Bendromis visų komandų dalyvių pastangomis ropę pavyko išrauti.

Pasakų veikėjai apdovanoti. Gamtos pasakų skrynelė užverta. Šventė, kai atgyja sakmės, baigėsi, tačiau visa tai rado vietos mūsų širdyse. Jas skaitydami vaikui, kaskart patirsime stebuklą.

Argi galėtų būti kitai?..

Autorės nuotraukos