Diana RAKAUSKAITĖ
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja

Čepkelių rezervatui – 40 metų

Čepkelių pelkė

2015 m. rugsėjo 25 d. buvo minimas (jubiliejaus renginys tądien vyko Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Marcinkonyse, Miškininkų g. 61) Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 40 metų jubiliejus. Rezervatas buvo įkurtas 1975 metais pietiniame Lietuvos pakraštyje. Čia saugomi didžiausias Lietuvoje Čepkelių pelkynas, mišku apaugusios žemyninės kopos, reti augalai, gyvūnai ir grybai.

Čepkelių pelkyno saugoma teritorija svarbi ne tik Lietuvos mastu, ji įtraukta į RAMSAR tarptautinę reikšmę turinčių Pelkinių vietovių sąrašą. Čepkelių rezervatas taip pat yra NATURA 2000 teritorija – Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo dalis. Šis tinklas skirtas retų bei nykstančių rūšių ir buveinių apsaugai, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas apima daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų, vidutinis durpių klodo storis – apie 2 metrus. Tai – didžiausia Lietuvos aukštapelkė. Joje gausu reliktinių ežerėlių, salų, salelių – žemyninių kopų liekanų. Tai liudija kadaise čia buvus jūros krantą.

Prieš keliolika tūkstančių metų dabartinę Čepkelių teritoriją buvo užlieję ledyno tirpsmo vandenys. Ilgainiui prieledyninės marios seko, tik žemiausiose vietose liko keletas ežerų, o dauguma jų užpelkėjo. Taip pat vietomis užpelkėjo sausumos plotai ir palaipsniui susidarė dabartinis Čepkelių pelkynas.

Išskirtinis bruožas – laukinės gamtos platybės: daugybė natūralių saugomų augalų ir gyvūnų buveinių. Čia gyvena gervės, tetervinai, kurtiniai, vilkai ir lūšys, plačialapės klumpaitės ir vėjalandės šilagėlės. Tai tik maža saugomų rūšių dalis. Čepkelių pelkėje auga ledynmečio reliktai – tekšė, laplandinis ir mėlynialapis karklai, o salose žydi svogūninė dantažolė ar raudonasis garbenis, išlikę Lietuvoje nuo ąžuolynų vyravimo laikų. Rezervate gamtos paveldo objektais paskelbtos drevėtos pušys – tai senosios bitininkystės reliktai. Čepkeliai nuo seno garsėja spanguolynais.

Veiklą šioje saugomoje teritorijoje organizuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Tai biudžetinė organizacija, jos steigėja – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Direkcijos darbuotojai saugo teritoriją, tiria gamtinę aplinką, kaupia informaciją apie jos būklę ir pokyčius. Taip pat populiarina gamtosaugos idėjas, teikia informaciją, bendrauja su lankytojais.

Rezervatai – natūralios gamtos salelės Lietuvoje, kurios paliktos laukinei gamtai. Rezervatuose įvairius stebėjimus atlieka mokslininkai, o lankytojams įrengiami mokomieji takai, kur, lydimi rezervato darbuotojų, gali pamatyti laukinės gamtos gyvenimą. Be rezervatų direkcijos leidimo rezervatuose lankytis negalima.

Čepkelių rezervato įkūrimo 40-ies metų jubiliejaus renginys vyks rugsėjo 25 d. 10 val. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Marcinkonyse (Miškininkų g. 61). 12 val. – išvyka į Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą. Laukiame atvykstant.

VSTT archyvo nuotraukos