Ona STRIŠKIENĖ
Panevėžio žygeivių klubo narė

Bronislovas Mažylis – krašto istorijos puoselėtojas

Bronislovas Mažylis su koplytėle, skirta Stanionių koplyčios pastatymo datai pažymėti, Stanionių kapinėse.

Bronislovas Mažylis nuo vaikystės dienų domisi istorija, yra perkrimtęs gausybę knygų. Jo domėjimosi sritis – įvairiapusė, giliai domisi daug kuo. Bronislovo išsilavinimas yra aukštasis inžinerinis, bet savo žiniomis jis pralenkia ne vieną profesionalų geografą ar istoriką. Ir tuo nesipuikuoja. Jis dar jaunystėje įsijungė į žygeivių gretas. Panevėžio žygeivių vėliavoje įrašyta: „Nei vieno žygio be tikslo!“. Ne vienam žygiui yra sudaręs maršrutą, išstudijavęs medžiagą ir vedęs žygius. Žygeiviai pėsti, dviračiais, traukiniais keliaudavo ne tik po rajoną ar Lietuvą. Dažnai lankydavosi ir tebesilanko Paberžėje.

Bronislovas Mažylis – tautodailininkas, medžio drožėjas. Talkininkavo prie Tėvo Stanislovo tvarkant Paberžės aplinką, kapines, restauruojant paminklus. Ne vieną dešimtį išdrožtų skulptūrėlių yra ten dovanai nuvežęs. Tėvelis Stanislovas juokaudavo, kad Broniuko (taip jį ir dabar vadiname) labai puikios skulptūros, kad taip dažnai pradingsta. Dievdirbys ir vėl droždavo naujas ir vėl nuveždavo.

Bronislovas Mažylis – vienas iš Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio įkūrėjų (2011 m.) ir narių. Jau apie 1975 m. pradėjo slaptai atžymėti paminklėliais partizanų (Prano ir Kazimiero Petrauskų, Petro Šimkevičiaus-Pierniko, Petro Tamošiūno-Simo) žūties, jų bunkerių vietas. 1978 m. pastatė drožinėtą medinį stogastulpį prie Jutiškių-Baroniškių senkapio. Buvo vienas sumanytojų ir vykdytojų statant medinių paminklų kompleksą 1994 m. Mitabynės kaime (1945 m. vasario 2 dienos tragedijos vietoje – buvusioje Savickų sodyboje). 1994 m. pavasarį kartu su buvusiais Mitabynės kaimo gyventojais atsodino ąžuoliuką tarpukaryje pasodinto, nunykusio ąžuolo vietoje. 2010 metais minint Paįstrio bažnyčios šimtmetį, šventoriuje suorganizavo ąžuoliuko, skirto bažnyčios statytojui, kunigui, poetui Jurgiui Tilvyčiui-Žalvarniui, sodinimą.

2014 m. jis sukūrė ženklą Lietuvos partizanams-desantininkams, 1944-ais nusileidusiems Įstricos kaime. Šis atminties ženklas žygio metu buvo atidengtas. 2015 m. sukūrė ir į ąžuolą Baroniškių kaime įkėlė medinę koplytėlę, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 25-mečiui, tai bene vienintelis toks atminties ženklas Panevėžio rajone. Paįstrio krašte ant kalvos, vadinamos Baroniškių kalnu, Bronislovas pastatė ženklą. Medinis stogastulpis liudijama, jog toji vieta yra 58,3 metrai virš jūros lygio.

Bronislovas Mažylis nuo seniausių laikų pats fotografuoja, yra surinkęs daug medžiagos apie Paįstrio krašto akmeninius, kaltinius kryžius, buvusias ir esamas koplyčias, bažnyčias, gamtos paminklus, saugotinus medžius. Renka medžiagą apie garsius žmones – čia gimusius, gyvenusius, dirbusius. Yra išleista B. Mažylio knygelės „1863 metų sukilimo atgarsiai Paįstrio apylinkėse“, „Paįstrio krašto sakmės ir padavimai“ ir kt. Su besidominčiu jaunimu yra kelis savaitgalius ėjęs nuo Įstro upės ištakų (Žaliosios girios pelkėje) iki jos įtekėjimo į Lėvenį netoli Talačkonių (Pasvalio rajone). Bronislovas Paįstryje pasodino ąžuolą, kuriame įskiepyta senųjų Lietuvos ąžuolų gija. Ąžuolas buvo parvežtas iš Tautos ir šeimų šventės „Baltijos keliui – 30“, vykusios Rumšiškėse.

2015 m. B. Mažylis apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, nominacijų kategorijoje „Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje“. Apie Bronislovą sakoma: jeigu parūpo senoji Paįstrio krašto istorija, suabejojai kokia data, pamiršai, kokie žymūs žmonės garsino mūsų kraštą, klausk jo – Broniaus Mažylio. Jis paaiškins apie visas gyvenimo sritis, visus kaimus, istorinius įvykius, žmones.

Turtingas Paįstrys, turintis savo baltąjį metraštininką, kruopščiai renkantį istorinius faktus, visas praeities ir dabarties žinias. Norisi palinkėti, jog perkopęs aštuoniasdešimtuosius, liktų toks pat viskuo besidomįs, daug kur suspėjąs, besirūpinąs savąja šeima.

Algimanto Stalilionio nuotraukos