Monika JANKAUSKAITĖ
Varnių regioninio parko direkcijos vyr. specialistė

Biržulyje plaukia salos

Plaukiojančios salos užkimšo Biržulio užtvanką

2022 02 21. Biržulio ežeras, esantis Varnių regioniniame parke, nuo seno traukė žmonių dėmesį. XIX a. ežeras buvo apie 800 ha ploto. Tiesa, seklus, bet labai žuvingas. XX a. norėta šį ežerą „užkariauti“, dalį jo ploto paversti dirbama žeme. Biržulis per kelis kartus buvo melioruojamas, prieš tai neatlikus tinkamų mokslinių tyrimų, dėl ko ežeras – visiškai suniokotas.

Tuometinės žmogaus padarytos klaidos matomos ir šiandien. Šiaurinė ežero dalis likusi, tiesiogine to žodžio prasme, neįžengiama klampynė, o pietinėje dalyje, dėl 1968 m. pastatytos užtvankos, likęs apie 100 ha ploto ežeras. Nors Biržulis, kaip ežeras, yra sunaikintas, tačiau metams bėgant susiformavę pelkynai tapo prieglobsčiu įvairiausioms paukščių rūšims. Šiandien tai Paukščių apsaugai svarbi Natura 2000 teritorija.

Pietinė ežero dalis dar žinoma dėl plaukiojančių salų, vadinamų „kerėmis“. Jos vieną dieną gali plūduriuoti ežero viduryje, o kitą – jau nuneštos visai kitur. Nepamirštamą įspūdį galima susidaryti ir plaukiant valtimi tarp salų, kai visą dieną plaukęs netikėtai supranti, kad taip niekur ir nenuplaukei, o tik sukai ratus tarp jų. Ežeras lyg ir žinomas, bet kartais atrodo kaip besikeičiantis labirintas, iš kurio išėjimas kaskart vis kitoks.

Keletą metų stebimi nendrių didžiulių salų plaukiojimai Biržulio ežere. Tai įprastas reiškinys senuose ir negiliuose ežeruose. Tačiau blogesnė situacija yra tuomet, kai jos parplukdomos iki užtvankos, nuo kurios prasideda Virvytės upė.

Šiais metais didelius nendryno gabalus, vadinamąsias „keres“, vandens srovei atplukdžius iki užtvankos, Biržulis gerokai ištvino, kilo grėsmė, kad gali būti maksimaliai sumažintas vandens nutekėjimas pro užtvanką. Todėl vanduo gali pradėti tekėti per kelią Varniai-Pavandenė pro Kūjainių kaimą arba išversti užtvanką.

Į šią situaciją operatyviai sureagavus Telšių rajono savivaldybės administracijai grėsmė tam kartui suvaldyta, nendrės, pasitelkus sunkiąją techniką, ištrauktos.

Ar suklystume šią situaciją įvardinę kaip gamtiniu ekstremaliu įvykiu? Tikriausiai – ne, nors šiuo atveju nebuvo sukeltas staigus didelis pavojus gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryta kita žala. Tačiau tai galėjo įvykti, laiku nesureagavus ir nepriėmus optimalaus sprendimo.

Pašalinus kilusią grėsmę surengtas nuotolinis pasitarimas. Jame dalyvavo Varnių seniūnas Rolandas Bružas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, jo pavaduotojas Rimantas Adomaitis, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė, vyriausiasis specialistas Dovydas Butkus, Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėja Kristina Jankauskienė, Varnių RP direkcijos direktorė Irena Zimblienė ir Varnių RP direkcijos specialistai. Pasitarimo metu svarstytos galimos priemonės šios situacijos suvaldymui, aptarta užsienio šalių geroji patirtis valdant panašias situacijas.

Varnių regioninio parko direkcija dėkoja Telšių rajono savivaldybės administracijai už operatyvų ir darnų bendradarbiavimą sprendžiant susidariusią situaciją Biržulio ežere.

Autorės nuotraukos