Rimalda VITKEVIČIENĖ
Panevėžys

Bendrystės keliu

Pandemija ir moksleivių bendruomeniškumas

Mokiniai žaidžia orientacinį žaidimą

Pandemijos metu socialinių kontaktų apribojimas neabejotinai turėjo neigiamą poveikį mokinių bendruomeniškiems ryšiams vystytis ir plėtotis. Gimnazijos pirmokams, rudenį susirinkusiems iš įvairių miesto ir rajono mokyklų, karantinas trukdė geriau pažinti gimnaziją, mokytojus, susidraugauti su kitais gimnazistais. Be abejonės, tai atsiliepia ir mokymosi rezultatams, todėl Panevėžio „Minties“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Danutė Anciukevičienė bei technologijų mokytoja Daiva Gronskienė jau tradiciniu tapusį ugdomųjų dalykų projektų pristatymą nusprendė rengti gyvai gamtoje. Beje, STEAM ugdymas, kurio narė yra ir „Minties“ gimnazija, rekomenduoja efektyvinti tarpdalykinę integraciją su gamtos ir technologijų mokslais, skatina kūrybiškai dirbti komandomis, tyrinėti, kartu pasidžiaugti pasiektais laimėjimais ir atradimais.

Jau minėtos gimnazijos mokytojos trumpalaikiams mokslo metų pabaigos individualiems projektams iškėlė tikslus, glaudžiai susijusius su sveiko gyvenimo būdo propagavimu, tvaraus gyvenimo idėjų skleidimu ir aplinkosauga, todėl jų pristatymui pasirinko Panevėžio kultūros ir poilsio parką. Pandeminiu laikotarpiu jis labai tiko. Sportinius ir orientacinius gebėjimus mokiniai parodė stacionarioje orientavimosi trasoje. Gimnazistams gana gerai sekėsi susidoroti su užduotimis, nes šiam projektui jie ruošėsi ir jėgas pirmiausia išbandė individualiai, į savo išmaniuosius įrenginius įdiegę Omaps mobiliąją programėlę. Dabar jie gyvai parodė, kaip moka orientuotis pagal fizinio ugdymo mokytojos pateiktą planą ir duotą žemėlapį. Pasak pedagogės Danutės Anciukevičienės, bet kokio amžiaus žmogui labai svarbu gebėti greitai orientuotis erdvėje, mokėti skaityti žemėlapį ir aktyviai leisti laisvalaikį, nes nuo to priklauso ne tik fizinė, bet ir psichinė žmogaus savijauta, o poreikį sportuoti reikia ugdyti nuo jaunų dienų.

Žygių ir iškylų gamtoje metu paprastai neapsieinama be maisto ir gėrimų, todėl technologijų projekto tikslas buvo pasimokyti tinkamai maitintis išvykų metu. Mokytoja Daiva Gronskienė rekomendavo valgius gaminti patiems, kad būtų išvengta nereikalingų priedų, didelio cukraus ir druskos kiekio, patarė kaip pasirinkti tinkamus produktus bei indus. Nepamirštos buvo ir tvarumo idėjos. Gimnazistai atsižvelgė į mokytojos rekomendacijas. Ant iškylų stalo puikavosi ne limonadas, o skanus ir šaltas šaltinio vanduo, juoda ruginė duona, sūris ir sūrio užtepėlės, sumuštiniai su lašiša bei valgiai su daržovėmis, vaisiais. Mokiniai vertino savo ir draugų pagamintus iškylų patiekalus pagal sveikumo ir naudingumo kriterijus, skonius bei savybes, skaičiavo energetinę vertę. Buvo išrinkti sveikiausi ir iškyloms gamtoje tinkamiausi valgiai.

Pasivaikščiojimo po parką metu ir tyrinėdami aplinką, gimnazistai atrado įdomią dešimties alksnių grupę, augančią mažame žemės plotelyje. Prie jų nebuvo jokio užrašo, todėl nutarė šią baltalksnių grupę laikyti žygio po Kultūros ir poilsio parką mažu atradimu. Buvo nuspręsta tokią gražią medžių šeimyną „pakrikštyti“. Iš pateiktų trijų variantų, ši baltalksnių grupė buvo pavadinta „Dešimtuko“ vardu.

Nevėžio upės apžvalgos aikštelėje gimnazistai atsakė į viktorinos „Mano upė“ klausimus, taip parodydami ir geografijos žinias.

Mokinių pasiekimai buvo įvertinti balais, patys aktyviausieji dalyviai paskatinti respublikinio projekto „Sveikatiada“ dovanomis ir Panevėžio apskrities Turizmo centro simboliniais suvenyrais.

Puiki fizinio ugdymo ir technologijų projekto dalyvių nuotaika tapo įrodymu, kad buvo verta pristatyti savo pasiekimus ir individualius darbus gamtoje, vėl draugiškai pasikalbėti ir pajusti gyvą bendrystę ne tik su kitais mokiniais, mokytojais, bet ir supančia gamtine aplinka.

Rimaldos VITKEVIČIENĖS nuotraukos