Vytautas LEŠČINSKAS

Ąžuolai žaliuoja ir žaliuos

Sodinamas ąžuolas

Vienas iš pačių veikliausių Lietuvai pagražinti draugijos organizacinių darinių yra Panevėžio skyrius, kuriam vadovauja Vidmantas Kartanas. Jam sumaniai talkininkauja skyriaus pirmininko pavaduotoja Bronė Slapšienė. Tai iš tiesų nuoširdžiai svarbų visuomeninį darbą atliekantys žmonės, drauge su kitais aktyviausiais skyriaus nariais 2015-aisiais – LPD atkūrimo dvidešimtmečio minėjimo – metais numatę daug įdomių renginių.

 

Akcija „Aušros medis“

 

Viena iš įspūdingiausių šiais metais vykdytų aplinkosauginių bei patriotinių akcijų buvo gegužės 1 d. surengta Panevėžio miesto Nepriklausomybės aikštėje. Ten, šalimais Šv. Trejybės bažnyčios, po iškilmingų pamaldų susirinkę žmonės – panevėžiečiai ir atvykę iš kitų Lietuvos vietų – tapo nuotaikingo renginio ne tik žiūrovais, bet ir dalyviais, nes juos į bendrą šventinį ratelį įviliojo Panevėžio krašte gerai žinomo folkloro kolektyvas „Pušelė“, kuriam, beje, vadovauja V. Kartanas, bei dar vienos šokėjų grupės „Linas“ saviveiklininkai. Taip pat prie bendros šventinės nuotaikos kūrimo labai prisidėjo garsus pučiamųjų muzikos instrumentų orkestras „Panevėžio garsas“.

Tačiau pirmiausia, dar prieš visas linksmybes, buvo sodinamas ąžuoliukas. Šiam liaunam medeliui tenka ypatinga misija – pakeisti iki mūsų dienų neišgyvenusį, toje pačioje vietoje žaliavusį vadinamąjį „Aušros medį“, kuris pasodintas prieš devyniasdešimt metų. Panevėžiečiai buvo prie jo pripratę ir dabar, matydami, kad toje vietoje auga naujas medis, aišku, džiaugsis. Mat ten 1925 m. pasodintas uosis buvo tapęs tarsi šios miesto dalies simboliu, prie jo jauni žmonės pasimatymus vieni kitiems skirdavo. Tad gal dabar, ši tradicija vėl atsinaujins – prie ąžuolo?

Tuo labiau, kad ir ąžuoliukas yra nepaprastas: sodinuką išaugino Panevėžio gamtos mokykla iš 2009 m. surinktų gilių. O iš viso iš tų metų gilių derliaus buvo išauginta net pusantro tūkstančio ąžuoliukų, kurie jau rado ar dar ras savo vietą toliau augti kur kitur – ne tik Panevėžyje.

Šiek tiek netikėta buvo Seimo nario Povilo Urbšio sekretorės padėjėjos Gemos Jurgelevičienės atgabenta dovana – taip pat ąžuoliukas. Jis „išvyko“ kitur. LPD Panevėžio skyriaus nariai patikėjo padovanotąjį medelį pasodinti ir juo rūpintis miesto pakraštyje įsikūrusiai Liekupio bendruomenei, kuri tvarko bei prižiūri 4,5 ha miestui priklausančios viešosios teritorijos. Sodino tą ąžuolą B. Slapšienė, Airida Padelevičiūtė, Aldona Marcinkevičienė, Vida Baranauskienė, Anelė Rajunčienė, Marius Sinevičius.

Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas, kai kurie kiti miesto valdžios atstovai, LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Susirinkusieji džiaugėsi, kad į šventę atvyko ir visų gerbiami dvasininkai – vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei kunigas Rimantas Kaunietis.

 

Aplankys ir piliakalnius

V. Kartanas, B. Slapšienė su kitais aktyviausiais LPD Panevėžio miesto skyriaus nariais šiems, draugijai, kaip, beje, ir visai Lietuvai, jubiliejiniais (LPD atkūrimo ir Nepriklausomybės atgavimo) metais parengė, atrodo, tiesiog sunkiai aprėpiamą renginių – įvairių akcijų, žygių dviračiais, proginių švenčių ir t.t. – planą. Tačiau sutartinai dirbant, pasirodo, šis planas iki šiol yra sėkmingai vykdomas. Tad reikia manyti, kad taip bus ir toliau.

Tie renginiai anaip tol nėra kokios formalios „priemonės“. Pavyzdžiui, Panevėžio J. Miltinio ir J. Balčikonio gimnazijose vasario mėnesį buvo surengtos istorijos pamokos tema „Tautos išlikimo pamoka“. O štai šiemet Vasario 16-osios, Nepriklausomybės, valstybingumo atkūrimo 97-ųjų metinių minėjimo renginys buvo suorganizuotas kartu su Pakruojo LPD skyriumi. Iš kitų renginių ypač paminėtini: tautiškumo puoselėjimo etnokultūrinė šventė, poeto Justino Marcinkevičiaus 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas, Žemės dienos šventė. O gegužės mėnesį numatytas žygis dviračiais per Lietuvą, aplankant pakeliui esančius piliakalnius, LPD kitų miestų skyrius. Tai plataus pobūdžio renginys, kurio pradžia numatyta gegužės 18 d.

Aišku, šiais metais ypač rengiamasi ir Valstybės dienos – karaliaus Mindaugo karūnavimo simbolinės datos bei jau tradicine švente tapusia Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“, kai mūsų tautiečiai ne tik savoje šalyje, bet ir visur pasaulyje, kur tik esama jų didesnių bendruomenių, vienu metu degs laužus, užkurs aukurus, įžiebs deglus ir giedos Lietuvos himną bei deklamuos patriotinius poezijos kūrinius.

Taigi, kai LPD Panevėžio skyrius turi tokius sumanius bei veiklius vadovus, kurie įstengia įvairiausius renginius ne tik organizuoti, bet tampa ir jų vienais iš svarbiausių veikėjų (B. Slapšienė, pavyzdžiui, yra įgudusi pranešėja, geba vykusiai sujungti renginio programos elementus į vientisą vyksmą, jos žodžiai publiką sudomina, o V. Kartanas – irgi ne vien organizatorius, bet ir entuziastingas šokėjas), tai ir visi susirinkusieji jiems iš širdies ploja, nori, kad renginys vis tęstųsi, nenutrūktų. Į vadovus, aišku, lygiuojasi kiti renginio programos dalyviai – dainininkai, šokėjai, eilių deklamuotojai. Štai tokia paprasta V. Kartano bei B. Slapšienės vadovaujamo LPD skyriaus sėkmingos veiklos paslaptis – sektino pavyzdžio galia, išjudinanti ir visus kitus…

Vytauto LEŠČINSKO nuotraukos