Augustas UKTVERIS

„Auksinis geologo plaktukas 2022“

Juos teikė Antano Giedraičio fondas

Renginio metu

Ankstesniame „Žaliojo pasaulio“ numeryje rašėme, jog 2022-04-21 tradicinė konferencija, skirta Geologijos dienai paminėti, surengta Vilniuje, viešbutyje „Crowne Plaza“ (rengėjai: Geologijos įmonių asociacija – vadovas Saulius Gegieckas; UAB „Grota“ – vadovas Antanas Marcinonis). Renginį savo apsilankymu ir sveikinimo žodžiu pagerbė aplinkos ministras Simonas Gentvilas, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Giedrius Giparas, Lietuvos geologų sąjungos prezidentė Vaida Šeirienė, iškilūs mokslininkai bei geologai, kiti garbūs asmenys.

Po diskusijų, antrojoje konferencijos dalyje, dr. Jonas Satkūnas (Geologo Antano Giedraičio fondo valdybos atstovas, Lietuvos geologijos tarnybos vyriausiasis specialistas) kalbėjo apie minėto fondo siekius pagerbti Lietuvos geologijai ir šios srities kultūrai nusipelniusius geologus.

Šis pranešėjas pradžioje priminė ir prisiminė iškilųjį geologą Antaną Giedraitį, kurio vardu nūnai yra pavadintas fondas.

„Kitais metais minėsime Antano Giedraičio 175 metų jubiliejų. Sudarytas organizacinis komitetas šiai datai paminėti – numatome organizuoti tarptautinę konferenciją. Jos pranešimų pagrindu numatomas leidinys. Taipogi numatoma pastatyti naują paminklą Karvyje, prie jo bažnyčios numatomas informacinis centras. Manau, jog bus ir daugiau priemonių, kuriomis visuomenei pristatysime iškilų geologą“, – kalbėjo Jonas Satkūnas, minėto organizacinio komiteto pirmininkas, priminęs, jog Karvio bendruomenė, Vilniaus rajono savivaldybė tikrai entuziastingai palaiko veiklą įamžinant Antaną Giedraitį.

Kartu pranešėjas paragino remti lėšomis veiklą, kuria siekiama įamžinti ir populiarinti žymų geologą Antaną Giedraitį.

Jonas Satkūnas priminė, jog Antano Giedraičio fondo garbės ženklai „Auksinis geologo plaktukas“ šiemet teikiami: 1) už reikšmingą veiklą geologiniame moksle, mokyme; 2) už reikšmingą geologijos populiarinimą bei viešinimą, jaunimo ugdymą; 3) už nuopelnus akademinėje veikloje (tokių nominantų 2022-ais nebuvo pateikta); 4) už mokslo bei technologijų plėtojimą versle didinant Lietuvos geologijos inovacines galimybes, konkurencingumą.

***

Antanas Giedraitis (lenk. Antoni Karol Giedroyć, gimė 1848 m. vasario 21 d. Vilniaus apskrityjeKarvio dvare; mirė 1909 m. spalio 26 d. Vilniuje; palaidotas Karvyje) – kunigaikštisLietuvos mokslininkas, pirmasis lietuvių geologas, Lietuvos kvartero darinių tyrinėjimų pradininkas ir pagrindėjas, nuoseklus poliglacializmo šalininkas.

Kilęs iš lietuvių bajorų Giedraičių giminės, kuri nuo XV a. turėjo kunigaikščių titulą. 1878 m. baigė Freibergo kalnakasybos akademiją.

1878-1882 m. tyrinėjo Lietuvą, Baltarusiją ir šiaurės rytų Lenkiją. Pirmasis Lietuvoje detaliai aprašė kvartero nuogulas, buvo kontinentinio apledėjimo šalininkas. 1882 m. įkūrus Rusijos Geologijos komitetą tapo jo bendradarbiu, vykdė geologinius maršrutus Kauno ir Suvalkų gubernijose, o jų medžiagą panaudojo 10 varstų mastelio geologinio žemėlapio 5-tam lapui sudaryti. Šių tyrimų medžiaga paskelbta Komiteto leidinyje. Tyrinėjo Poliesės geologiją. Šių tyrimų ataskaitos pirmą kartą buvo paskelbtos 18861887 m.

Kurį laiką dirbo Turkmėnijoje, tyrė Amu Darjos senvagę, vėliau išvyko į Sibiro geležinkelio statybas dirbti geologu, daug metų tyrinėjo Užbaikalės ŠilkosArgūnės ir Selengos upių baseinuose. 19001903 m. Jekaterinoslavo aukštojoje kalnakasybos mokykloje skaitė rūdinių naudingųjų iškasenų ir lauko geologijos paskaitas. Tačiau sveikatos būklė privertė jį grįžti į gimtinę.

Lietuvos geologijos klausimais 1895 m. išleido stambų veikalą, kuriame apibendrino savo tyrinėjimų rezultatus, sudaręs Lietuvos ir kaimyninių sričių kreidos darinių paplitimo geologinį žemėlapį. Atrado ir aprašė daug naujų kreidos, terciaro uolienų atodangų. Jis pirmasis apibūdino vidurio Lietuvos prieledyninių ežerų nuosėdas, sudarytas iš sluoksniuotojo moliopriemoliopriesmėlio. Nurodė juros, kreidos ir terciaro uolienų intarpus kvartero nuogulose. Jis teigė, kad kreidos mergelis, baltasis kvarcinis smėlis, molis ir kitos uolienos ateityje bus pirmiausiai kasamos.

***

Geologijos įmonių asociacijos vadovas Saulius Gegieckas, priminė: fondo valdyba 2022-ųjų kovo 8-ąją posėdžiavo ir nusprendė, jog turės teikti Antano Giedraičio fondo garbės ženklus „Auksinis geologo plaktukas“ labiausiai nusipelniusiems šalies geologijos sferoje žmonėms.

„Auksinį geologo plaktuko“ ženklelį ir atitinkamą dokumentą 2022 metais pelnė: geologas Viktoras Kemėšis (nedalyvavo); buvęs Geologijos tarnybos vyriausiasis geologas Vytautas Antanas Januška; Vilniaus universiteto dr. Eugenija Rudnickaitė; pirmojo jaunųjų geologų būrelio Lietuvoje vadovė, mokytoja Janina Anastazija Puronienė; buvęs Geologijos instituto darbuotojas, dr. Jevlampijus Laškovas; buvęs Geologijos instituto darbuotojas, Lietuvos respublikinės premijos laureatas, dr. Vincentas Korkutis; hidrogeologas, hidrochemijos specialistas, buvęs Vilniaus universiteto ilgametis dėstytojas, habil. dr. Antanas Algirdas Klimas; buvęs ilgametis Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos vadovas Donatas Užpalis.

Apdovanojimus teikęs Geologijos įmonių asociacijos vadovas Saulius Gegieckas paakino: kitais metais siūlant kandidatus Antano Giedraičio fondo garbės ženklui „Auksinis geologo plaktukas“ būtina teikti tiksliau, atsižvelgiant į skelbiamas sritis galimiems nominantams.

Augusto Uktverio nuotraukos