Janina GRIGUTIENĖ
Balbieriškio pagrindinės mokyklos gamtosauginio komiteto narė mokytoja

Auginkime savyje gerumo Žemei sparnus

Iš kairės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina ANTANAVIČIENĖ, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis MARCINKEVIČIUS, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Balbieriškio filialo vyresnioji bibliotekininkė Edita MARCINKEVIČIENĖ ir mokyklos direktorius Stasys VALANČIUS

Visi Žemės draugai, susibūrę į draugišką gamtai veiklą, kasmet mini Žemės dieną. Ši diena Balbieriškio pagrindinėje mokykloje buvo netradicinio ugdymo diena. Pirmiausia, dirbdami grupėmis, 1-10 klasių mokiniai ant senų skėčių parengė ir eksponavo kūrybinius darbus pagal 4 stichijas: Vanduo, Ugnis, Žemė, Oras. Po to vyko jau tradiciniu tapęs rajoninis renginys – mokinių kūrybinių darbų konkursas – paroda „Žemei reikia draugų. Daikto gyvenimas iš naujo“. Jame dalyvavo 11 rajono ugdymo įstaigų: Jiezno, Veiverių, Stakliškių gimnazijos, Prienų „Revuonos“, Pakuonio, Skriaudžių, Išlaužo, Balbieriškio pagrindinės mokyklos, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Prienų „Saulutės“ ir „Gintarėlio“ darželiai. Konkurso – parodos tikslas – paskatinti mokinius generuoti kūrybiškas antrinių žaliavų rūšiavimo ir gamybos procese likusių atliekų panaudojimo idėjas bei senų, nenaudojamų daiktų „prikėlimą“ antram gyvenimui. Tinkamas atliekų tvarkymas padeda ne tik saugoti gamtą, išteklius, bet ir sutaupyti energiją, mažinti taršą bei išlaidas.

Šventėje dalyvavo LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Regina Juočiūnienė, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Ramanauskienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė, VĮ Prienų miškų urėdijos Naujosios Ūtos girininkijos eigulys Valdas Kvedaravičius, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos kultūros paveldo specialistė, gidė Ramutė Milušauskienė, Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ atstovės Dainora Šaltienė ir Vida Januševičienė, dienraščio „Krašto vitrina“ vadovas Vaclovas Sinkevičius, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė ir jos pavaduotoja Vilma Galinytė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Balbieriškio filialo vyresnioji bibliotekininkė Edita Marcinkevičienė, rėmėjai, mokyklos bendruomenė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė pakvietė pamąstyti: kaip pasaulį padaryti geresnį, kad jame būtų gera ne tik žmonėms, bet ir žaislams, gėlėms, kad augintume savyje gerumo sparnus?.. Žaislams tikrai pasisekė, kad kelionėje nuo Balbieriškio atodangos jie pasuko į gerus namus, į mūsų Gamtosauginę mokyklą, turinčią jau tris Žaliąsias vėliavas. Žaislai prakalbo vaidinime „Daiktą reikia gerbti“, kurį režisavo mokytoja Irena Liutkevičienė. Jaunaisiais aktoriais tapo penktokai Justas Kariniauskas, Gerda Žvirblytė, Austėja Kozlovaitė, Jolita Juodžiukynaitė, šeštokės Austė Kukankaitė, Lukrecija Marčiulaitytė, Vaida Stagniūnaitė, septintokai Martynas Šarauskas, Gabija Savickaitė, aštuntokės Rasa Radžiūnaitė, Silvija Paužaitė, Augustina Siaurukaitė. Kai nuskriausti seni žaisliukai dingo iš Trepsės namų, kai juos apgaubė meile, rūpesčiu kita mergaitė – Jūratė, Trepsė suprato, kad nereikia būti vartotoja. Juk ir žaislai, net rožė gali turėti antrą gyvenimą. Svarbiausia, kad būtų gerai žmogaus širdy, tada bus gerai ir Žemei.

Po tokio jausmingo pasirodymo mokyklos direktorius Stasys Valančius džiaugėsi vaikų rankų šiluma, įdėta į darbus, tikėdamas, kad paliksime gražią, saugią aplinką, saugosime mūsų mylimos Lietuvos gamtą.

Darbai tikrai buvo kūrybiški. Tai pastebėjo vertinimo komisija, kai reikėjo išrinkti laureatus ir nominantus.

Vertinimo komisiją sudarė: Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Ramanauskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė, Birštono gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas Algis Guobys ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja Daina Kundrotienė.

Laureatais tapo: Ugnė Kavaliauskaitė, IUG „Pelėdžiukai“ ugdytiniai, Justina Mitrulevičiūtė (Balbieriškio pagrindinė mokykla), IUG „Ežiukai“ ugdytiniai (Pakuonio pagrindinė mokykla), Vytautas Petrauskas (Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla), Miglė Švedaitė (Skriaudžių pagrindinė mokykla). Nominacijas pelnė Evelina Klimaitė, Emilija Žilionytė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija), Justina Juozapavičiūtė (Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla), Viktorija Stankūnaitė, Mantas Andriukevičius (Balbieriškio pagrindinė mokykla), Kamilė Urbelytė (Jiezno gimnazija). Jų mokytojai (auklėtojos): Danguolė Stanaitienė, Jurgita Deltuvienė, Ramunė Aleksynienė, Regina Eidukevičienė, Danutė Moisejevienė, Irena Petraškienė, Neringa Sincevičienė, Ramutė Švedienė, Dalia Dragūnienė, Rasa Uleckienė, Daina Kundrotienė, Audronė Jusienė.

Džiugu, kad mūsų šventės svečiai ir socialiniai partneriai taip pat išrinko labiausiai patinkančius ugdytinių darbus ir paskatino jų autorius. Tai LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Regina Juočiūnienė, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Nemuno kilpų regioninio parko kultūros paveldosaugininkė Ramutė Milušauskienė, Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ atstovės Dainora Šaltienė ir Vida Januševičienė, Prienų visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė Eglė Zokaitytė, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Balbieriškio filialo vyresnioji bibliotekininkė Edita Marcinkevičienė, Prienų salono „Rasa“ savininkė Rasa Zdanevičienė, socialiniai partneriai Agnė ir Audrius Mitrulevičiai, Dalia ir Vincas Žvirbliai, Danutė ir Vidmantas Petraškai, Gintarė ir Donatas Miknevičiai, Laimutė ir Pranas Dargužiai, Rūta Ūsienė, Loreta Launikonienė, Elvyra ir Sigitas Juodžiūnai, Rasa ir Algimantas Mieliauskai, Eglė ir Vytenis Šiaučiūnai, Jūratė ir Rimas Baranauskai.

Renginio pabaigoje pažiūrėjome edukacinį filmuką. Apie tai, kaip surūšiuotos atliekos atgimsta naujam gyvenimui. Šokėjos, vadovaujamos mokytojos bei Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro šokių grupės „Fidema“ vadovės Daivos Alaveckienės, Žemei ir Žemės draugams skyrė šokį. Mokyklos vadovai padėkojo visiems organizatoriams, rėmėjams, vertinimo komisijai, vaidinimo ir kūrybinių darbų dalyviams, svečiams. Pajutome, kad Žemė – mūsų rankose. Saugokime ją, rūšiuodami atliekas, augindami savyje gerumo sparnus, puoškime medžiais ir gėlėmis, kad ji būtų gyva, o mes gyventume sveiki ir laimingi.

Autorės archyvo nuotraukos