Diana RAKAUSKAITĖ
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos viešųjų ryšių specialistė

Ar išsaugosime šikšnosparnius Kauno tvirtovės fortuose

Kūdrinis pelėausis

Saugomų teritorijų specialistai, ekologai sunerimo pastarosiomis dienomis socialinėje erdvėje ir žiniasklaidoje išvydę naujieną, kad viename iš Kauno tvirtovės fortų griaudėjo garsi metalo muzika, kai čia buvo filmuojamas „death metal“ grupės vaizdo klipas. Filmavimas vyko saugomoje teritorijoje, kuri turi valstybinio teriologinio draustinio ir „Natura 2000“ statusą, išskirta retų ir saugomų šikšnosparnių žiemaviečių apsaugai.

15 min portale ir Facebook paskyroje kauniečių metalo grupė gyrėsi: „Ten nebuvo elektros ir skraidė šikšnosparniai“. Grupės nariai viešai pasakojo, kaip „į forto tunelius, kur virš galvų nuolat zujo šikšnosparniai, reikėdavo atgabenti daugybę įvairios apšvietimo ir garso technikos“. Kas labiausiai nustebino, kad grupės lyderis dirba Kauno miesto savivaldybės Paveldo skyriuje ir, žinodamas paveldosaugos reikalavimus, negalėjo nežinoti apie šios teritorijos svarbą gamtosaugai.

Metalo muzikos vaizdo klipas buvo filmuotas Rokų (IV) forte – valstybiniame teriologiniame draustinyje, kuris taip pat yra ir Europos Bendrijos svarbos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis. Rokų forte saugomi žiemojantys europiniai plačiaausiai ir kūdriniai pelėausiai, ši teritorija – viena vertingiausių šikšnosparnių žiemaviečių ne tik Lietuvos, bet ir Rytų Europoje. Be pastarųjų dviejų rūšių šikšnosparnių čia gausiai žiemoja ir Natererio, Branto bei vandeniniai pelėausiai, aptinkami pavieniai žiemojantys rudieji ausyliai, šiauriniai šikšniai.

Iš šį savaitgalį 15min.lt publikuoto straipsnio ir FB paskyrose pateiktos informacijos susidaro įspūdis, kad vaizdo klipas forto požemiuose buvo filmuotas tuo metu, kai šikšnosparniai dar miega žiemos miegu.

Pasak Kauno marių regioninio parko direkcijos ekologo Mindaugo Kirstuko, žinant, kad šiame forte lankytis draudžiama spalio–balandžio mėnesiais, kyla abejonių, ar tikrai buvo laikytasi saugomos teritorijos režimo. Net menkiausias šikšnosparnių trikdymas jų hibernacijos (žiemos įmygio) metu gali šiuos žinduolius pražudyti, o čia – šviesų blyksniai, būgnai ir elektrinės gitaros. Jau ir taip dėl lankymosi forte bei veiklos, keičiančios požemių mikroklimatą, čia ženkliai sumažėjo žiemojančių šikšnosparnių.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro gamtosaugos ekspertas Remigijus Karpušką atkreipia dėmesį, kad dar 2005 metais Rokų fortas buvo išskirtas kaip Europos Bendrijos svarbos šikšnosparnių apsaugai svarbi vietovė. 2018 m. balandžio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ šiems fortams suteiktas buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) statusas ir nurodyta, kad, siekiant apsaugoti visoje Europoje retas šikšnosparnių rūšis bei jų žiemavietes, draudžiama keisti forto viduje esančių žiemojimo vietų mikroklimatą, o šikšnosparnių žiemojimo laikotarpiu žmonėms lankytis teritorijoje. Todėl šių nuostatų nepaisymas gali būti traktuojama kaip žala aplinkai.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Kauno marių regioninio parko direkcija aiškinsis šio atvejo aplinkybes ir vertins, ar nepadaryta žala saugomoms rūšims. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atkreipia visuomenės dėmesį, kad tokiose jautriose gamtai vietose elgtųsi atsakingai.

Mindaugo Kirstuko (Kauno marių RP direkcija) nuotraukos