Rita BALSEVIČIŪTĖ
Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė

Ant Veliuonos piliakalnio

Gedimino laiškų skaitymai

Ansambliai „Altonė“ ir „Veliuoniškis“ apdainuoja protėvių žygius

Koks lietuvis nėra buvojęs Veliuonoje, deivės Veliuonos žemėje, neužkopęs ant didingų piliakalnių alsuojančių dvasia? Kas nesusipažinęs su vietos šviesuoliais? Kviečiame tai padaryti dar šiais metais, nes nesuspėjote su mumis pabūti drauge.

Nepabūgę žvarbaus vėjo nei debesimis pasidabinusio dangaus, veliuoniškiai ir jų svečiai rinkosi ant Ramybės piliakalnio prisiminti svarbios sukakties – šiais metais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kunigaikščio Gedimino laiškams sukanka jau 700 metų!

Senovinio jaučio rago garsu trimitininkas, senovės lietuvių kultūros puoselėtojas Rimantas Pakeris skelbė renginio pradžią. Renginio vedėja Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė atvykusi į svečius renginį vedė dzūkiška tarme, pasidžiaugė Veliuonos krašto didybe, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino nuopelnais garsinant Lietuvos vardą.

Svečius ir veliuoniškius pasveikino Veliuonos seniūnijos seniūnas Egidijus Mikšta, vikrus šeimininkas, spėriai besitvarkantis su didžiu protėvių palikimu – galingų piliakalnių priežiūra. Į renginį atskubėjęs Veliuonos krašto istorijos muziejaus muziejininkas Gediminas Klangauskas susirinkusiems įvardijo svarbius Veliuonos krašto istorijos įvykius, priminė nuožmiausias kovas su kryžiuočiais, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškų svarbą tolimesnei Lietuvos raidai. Smagu, kad Veliuonoje dirba toks savo darbą mylintis Veliuonos metraštininkas.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškų ištraukas skaitė patyrusios skaitovės: Vytauto Didžiojo universiteto studentė Ieva Baškevičiūtė ir Audronės Ilgevičienės astromineraologijos klubo narė Asta Aksomaitienė.

Senovinėmis dainomis Veliuonos didžią istorinę atmintį, karžygių pulkus,8 jojančius per tiltą, apdainavo Veliuonos kultūros centro vokalinė moterų grupė „Veliuonietis“, vadovaujama Jadvygos Žemliauskienės.

Renginyje dalyvavo Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro ansamblis „Altonė“, vadovaujamas Jūratės Bytautės ir Miglenos Perminienės. Jos apdainavo kritusius sūnelius, jų dainose atsispindi senovės lietuvių pasaulėžiūra, meilė artimam ir tėvynei. Istorinės dainos be galo turtingos savo turiniu. Apdainuojami žygiai: raitelis, lydimas žirgelio, ištikimiausio draugo ir gamta – saulelė, vejužis, žvaigždės. Reikia pasidžiaugti, kad vadovės šiai šventei kruopščiai ruošėsi, parinkdamos išskirtinį repertuarą iš didžiojo lietuvių tautosakos lobyno.

Renginyje dalyvavo kraštotyrininkas, lietuvių kalbos ir istorinės atminties puoselėtojas, iš Klausučių kaimo kilęs Arvydas Sviderskis. Vyras ne tik renka kraštotyrinę medžiagą, bet ir puikiai dainuoja, yra savo Seredžiaus krašto papročių žinovas.

Pučiant žvarbiam vėjui nuo Veliuonos piliakalnio sklido dainos, kunigaikščio Gedimino kitados parašytų laiškų žodžiai, suvieniję atvykusius į renginį. Dainoms nutilus, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų kultūrologės Rita Balsevičiūtė ir Vaida Mozūraitienė įteikė padėkos raštus pagalbininkams.

Pagal seną dzūkų paprotį po suėjimo reikia pasivaišinti, prisimenant ir Anapilin išėjusiu protėvius, tėvynės gynėjus. Kultūrologė Rita atgabeno kepalą senoviniame pečiuje keptos ruginės duonelės, kurią Žuklijų kaime, šalia legendinio Vilkokšnio ežero, iškepė Miglė Dalgedaitė, perėmusi tradiciją iš močiutės. Duonele vaišinomės senoviniu papročiu, po gabalėlį laužydami. Kad būtų dar skaniau, užsigėrėme gira. Ją iš kmynų, mėtų, ir medaus pagamino Eduarda Balsevičienė iš Krištapiškių kaimo (šalia Stakliškių), išmokusi iš senų gaspadinių. Julius Buivydavičius nuo Jiezno vaišino pečiuje keptais kepsneliais. Pasivaišinę patraukėme ant antrojo piliakalnio, nusilenkti Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Čia dūdmaišiu grojo Rimantas Pakeris, primindamas Lietuvos stiprybę.

Nuo piliakalnio patraukėme į Veliuonos dvaro parką. Su dvaro istorija supažindino Asta Aksomaitienė.

Už tokią šaunią šventę visiems dėkojo nenuilstanti Veliuonos kultūros centro vadovė Violeta Grabauskienė, visus šiltai priimanti kultūros centre.

Šią šventę suorganizavo Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija ir Panemunių regioninio parko grupė, Veliuonos kultūros centras, Veliuonos seniūnija, Veliuonos krašto istorijos muziejus, svariai prisidėjo Zapyškio ansamblis „Altonė“, Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro darbuotojos. Manome, kad ir ateityje bendradarbiausime, skleisdami tautos vertybes, gerbdami vietinius šviesuolius.

Autorės archyvo nuotraukos