Kęstutis TURONIS

Ant Šventosios kranto…

Talka Leonpolio dvaro parke

„Seniau šioje vietoje buvo akmeniniai laiptai, o dabar kyšo tik pora akmenų“, – sakė visuomeninės organizacijos ,,Žaliuojanti Vilnija“ pirmininkas Antanas Stackevičius

Beveik prieš tris šimtus metų netoli Ukmergės, miške, Šventosios upės dešiniajame krante, santakoje su mažu upeliu, ant stataus kranto Marijona Radvilienė poilsiui ir medžioklei pastatė rūmus. Keletą kartų keitėsi nuostabaus gamtos kampelio šeimininkai, rūmai ne kartą buvo perstatinėjami, keitėsi aplinka. Netoli dvaro užtvenkus upelį, jo giliame slėnyje susiformavo tvenkinys, kuriame buvo auginamos žuvys, o ir Šventosios tyruose vandenyse veisėsi daug žuvų. Dabar miškas žaliuoja kitoje Šventosios pusėje, o šiapus – aplinkui dirbami laukai, Leonpolio kaimas.

Ta teritorija tikriausiai labiausiai buvo keičiama po 1922 metų, kai dvarą nusipirko medicinos daktaras Mykolas Devenius. Pastatyta pieninė, spirito gamykla, kiti pastatai. Iškirtus miškus apie rūmus suformuotas parkas.

Sovietmečiu, į vakarus pasitraukus šeimininkams, dvaro rūmuose buvo mokykla, kino salė, laisvose patalpose apsigyveno neturintys savo namų gyventojai.

Atkūrus nepriklausomybę atsirado ir tikrieji dvaro šeimininkai. Pasirodo, kad tai iš Amerikos sugrįžusio Bobelio žmonos gimtinė. Tačiau Bobeliai ten neapsigyveno, dvarą pardavė. Ir nesėkmingai. Vėl keitėsi šeimininkai. Dvaro rūmais, parku, niekas nesirūpino, atsirado plėšikų, todėl viskas atrodė apgailėtinai.

Pagaliau praeitais metais dvarą su labai apleistu parku nusipirko Leonpolio ūkininko Vincento Straigio šeima.

Vincentas Straigis kilęs iš Pasvalio krašto. Kaip ir dauguma, sovietmečiu baigęs mokslus apsigyveno mieste. Atkūrus nepriklausomybę, Kauną iškeitė į žmonos Laimos tėviškę Leonpolį. 1993 metais pradėjo ūkininkauti. Ekologinį ūkininkavimą pradėjo 8 hektarų sklype. Ūkis plėtėsi. Dabar darbštus ūkininkas jau turi beveik tris šimtus hektarų.

Vincentas ir žmona Laima Straigiai išaugino tris darbščius vaikus – sūnų ir dvi dukras. Sūnus – verslininkas, vyresnioji dukra – smuikininkė, o jauniausioji Ieva, įgijusi ekonomistės specialybę, mieste nepasiliko, perėmė šeimos ūkį. Žvaliai atrodančiam ir darbščiam Vincentui, gyvenant švarioje aplinkoje, valgant savo išaugintas ekologiškas daržoves jau 77- eri. Dabar Ieva yra Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narė, ekologija – hobis, mąstymo ir veiklos pagrindas. Ievos ūkyje jau auginama 30 rūšių daržovių, vien moliūgų – 2,3 ha, bulvių – 2,1 ha. Išaugintos produkcijos galima nusipirkti ūkininkų turgeliuose, individualiai užsakyti. Straigiai planuoja plėsti ekologiškų daržovių asortimentą, viename iš senųjų pastatų numato įrengti ekologiškų daržovių ir kitų maisto produktų parduotuvę.

Dabar šeimos veikloje atsirado naujas rūpestis – dvaro rūmai, parkas ir visa apleista, tačiau įdomi aplinka. Tad Straigių sūnui Mindaugui pasiūlius, pirmąjį balandžio šeštadienį projektavimo įmonės „Pažangios architektūrinės mintys“ vadovas Gintautas Pamerneckis, visuomeninės organizacijos „Žaliuojanti Vilnija“ vadovas Antanas Stackevičius su kitais entuziastais atvažiavo į Leonpolio dvarą.

Tą dieną pirmoji talkininkų grupė ėmėsi darbo. Pirmiausia buvo surinktos apie dvarą išmėtytos įvairios atliekos, atkastas ir atstatytas prieš daugelį metų iš didelių akmenų įrengtas nusileidimo Šventosios link takas, pasitariant buvo šalinami menkaverčiai krūmai, atvertas vaizdas į Šventosios upės slėnį.

Už nuoširdų darbą ir naudingus patarimus dvaro šeimininkas talkininkus vaišino beržų sula, avienos džiovinta dešra, avienos šašlikais ir kitais savo ūkyje išaugintais skanumynais. (Ekologinio ūkio šeimininkas laiko 150 avių.)

Dauguma dvaro parko medžių seni, todėl pasiūlyta rudenį Kėdainių miškų urėdijoje nusipirkti ąžuoliukų, įdomesnių augalų, juos pasodinti naujai parengto projekto numatytose vietose.

Parko teritorijoje upelio šlaite yra tik vienas, ko gero, gal penkis šimtus metų pragyvenęs ąžuolas. Jam apkabinti prireikė penkių vyrų rankų. Medžio viena pusė gerokai supuvusi, senolio medžio gyvenimui pratęsti jau reikia žmogaus paramos.

Tikimasi, kad rudenį į Leonpolio dvarą talkininkauti atvyks didesnis entuziastų būrys. Sodins medelius, patalkins tvarkant aplinką.

… Ateityje plaukiantiems Šventąja prie upės bus įrengta stovyklavietė, o norintys turėti patogumų galės apsinakvoti svečių kambariuose, maisto atsargas papildyti ekologiškais produktais. Visa tai – kol kas tik šeimininkų svajonė.

Kęstučio Turonio nuotraukos