Janina DAUKIENĖ
Kupiškio r., Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos JMBB „Pelkinukai“ vadovė

Ak, tu, skruzdžių liūto lervyte!

Kupiškio rajono jaunieji miško bičiuliai stovyklavo Šimonių girioje

Žygyje su Šimonių girininkijos eiguliu Eugenijumi Šukiu

Birželio 11-12 dienomis Šimonių girioje prie pažintinio tako vyko jaunųjų miško bičiulių stovykla. Kartu su kitais gamtos draugais stovyklavo ir „Pelkinukų“ būrelio nariai: Karolis Jurgelionis, Vesta Liesmonaitė, Elinga Testova, Eivis Lazauskas, Martynas Cibulskis, Julija Jurgelionytė, Emilija Kavoliūnaitė, Fausta Talačkaitė, Danielė Užkurelytė, Armandas Sviderskis ir Mantijus Mališauskas.

Vidur Šimonių girios miško aikštelė pražydo nuo margaspalvių palapinių. Čia įsikūrė jaunieji miškininkai. Po iškilmingo stovyklos atidarymo vaikai pasikartojo saugaus elgesio gamtoje taisykles. Ant plakato surašė stovyklautojų taisykles, kurių pasižadėjo laikytis: nešiukšlinti, gerbti miško bendriją ir vieni kitus. Truputį perkrimtę stovyklautojai dalyvavo viktorinoje „Taip ir ne“, kurią parengė jaunųjų miško bičiulių koordinatorius Virginijus Stapulionis. Nors užduotys buvo nelengvos, mokiniai stengėsi jas įveikti. Palaikymo komandos aplodismentais ir ovacijomis reiškė džiugesį dėl sėkmingo spėjimo, skatino klausti, nepasiduoti. Nugalėtojų laukė smagūs prizai.

Į pavakarę stovyklautojai, lydimi Šimonių girininkijos eigulio Eugenijaus Šukio, išsirengė į pažintinį žygį po Šimonių mišką. Norėta pamatyti žemynines kopas bei retus, saugotinus augalus ir vabzdžius. Mokinius nustebino girios žemyninių kopų smėlis – toks pat kaip pajūryje. Ne mažiau buvo įdomu ieškoti skruzdžių liūto lervyčių. Skanavome eglių ir pušų jaunus ūgliukus ir pildėme vitamino C atsargas. Radome ir išmokome atpažinti smiltyninį gvazdiką, skėtinę marėnikę, pataisus varinčių ir šarkakojį. Sužinojome, kad reti augalai auga tik tam tikroje vietoje ir beveik nesiplečia. Nukeliavome ir iki istorinės pušies, ant kurios korė 1863 metų sukilėlius. Nors pušis jau nuvirtusi, tačiau vis tiek smagu buvo pamatyti istorijos liudininkę.

… Tądien įveikėme 6 km žygį. Grįžome linksmi, nors ir pavargę. Kol vieni stovyklautojai ilsino kojas, kiti lyg varliukai aušinosi plaukydami po tvenkinuką. Vakaras, kvepiantis kareiviška koše, ant laužo kepamomis dešrelėmis ir bandelėmis, pralėkė sparčiai. Prie laužo klegėdami vaikai gėrė kakavą ir ruošėsi talentų vakarui.

Prietemoje talentų vakaro dalyviai pasirodė savitai: smagiai dainavo, įdomiai pasakojo dienos nutikimus ir šmaikštavo.

… Ryto saulutė pažadino miegančius ir apsnūdusius gamtos bičiulius. Pasistiprinę stovyklautojai įveikė kliūčių ruožą: statė palapinę, per tvenkinį plukdė krovinį, kartimi nešė draugą, peršoko per „minų“ lauką, perėjo klampynę, po 5 kartus kamuolį įmetė į krepšį ir pastatė šulinio formos laužą. Kiek vėliau miško bičiuliai sužaidė draugiškas tinklinio varžybas. Laimėjo,žinoma, draugystė!

Susibičiuliavę vaikai neskubėjo namo: bendravo, juokavo, maudėsi. Vėliau stovyklautojai sutvarkė poilsiavietę ir išvyko mano.

Čia dar sugrįšim. Tradiciniai susitikimai tęsis.

Autorės nuotraukos