Aurelija DIRGINČIENĖ
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoja

Ak, tos akys, išdavikės!

Pradinukai stebi, bando, eksperimentuoja, kuria...

Susitikimo metu...

Pradinukai smalsūs, žingeidūs, imlūs, greitai susižavintys ir kitus užkrečiantys. Tuo ne kartą teko įsitikinti vykdant vienokį ar kitokį eTwinning, Nordplus ar kitus projektus. Tačiau šis išsiskiria iš kitų. Kuo? Projektas ne tik kuo puikiausiai integruojasi į ugdymo procesą. Projektas apjungia matematiką, pasaulio pažinimą, kūno kultūrą, dailę ir technologijas. Projektas moko pažinti ir suprasti, kaip pakyla raketa, kodėl žvakė užgęsta, kai atrodo, kad turėtų degti, kas atsitinka mūsų plaučiams užsirūkius, kaip ir kodėl šoka pienas ir dar daug, daug įdomaus… Projektas, kuris patinka ne tik mokiniams, bet žavi ir jų tėvelius, kurie mielai prisideda visokeriopa pagalba.

Pasibaigė pirmieji eTwinning – Nordplus „Pradinukai stebi, bando, eksperimentuoja, kuria…“ projekto metai. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos atstovai – projekto dalyviai – vis dar gyvena įspūdžiais iš antrojo projektinio susitikimo Talino Laagna Lasteaed-Pohikool mokykloje. Vykdamos į susitikimą žinojome, kad mokykla kiek kitokia, nei esame pratę. Ir mokiniai kiek kitokie… Mokyklos kieme išrikiuoti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės. Tai likimo nuskriausti vaikai. Tačiau savo smalsumu ir suvokimu, kūrybingumu ir išmintimi, drausme ir noru būti savarankiškais vaikai išsiskiria iš daugumos mokyklų mokinių. Susitikimo metu vaikai mums pristatė savo programą, kurios metu muzikavo – grojo ir dainavo, vaidino. Tai iš tiesų labai jaudinantis momentas ir, mūsų, Lietuvos ir Latvijos mokytojų akys, išdavikiškai drėko…

Savaitės darbas šioje mokykloje prabėgo labai greitai. Veiklos, kurias organizavo mokykla ir atvykę mokytojai, žavėjo mokinukus. Jie mielai atliko įvairius bandymus, kėlė hipotezes, eksperimentavo. Daug naujo patyrėme kartu su mokiniais nuvykę į Tartu technologijos universitetą. Čia sužinojome, kas yra nano chemija, išbandėme plastikinių maišelių gamybos technologiją, gaminome ir vijome nailoninius siūlus. Mus supažindino su ateinančio dešimtmečio nanotechnologijų atsiveriančiomis visiškai naujomis perspektyvomis.

Stebėjimų, atradimų veiklos vyko ir gamtoje. Kartu su mokyklos mokiniais vykome į Estijos nacionalinį Lahemaa parką (įlankų kraštą). Lahemos 70 procentų dengia miškai, tad čia būna įvairi flora ir fauna. Lahemoje taip pat yra daug pelkių, įskaitant 7 tūkstančių metų senumo Laukasoo rezervatą. Parke gyvena vilkai, meškos, lūšys (labai tikėjomės juos išvysti, deja…). Mokinukai, kurie gali vaikščioti patys, stūmė savo draugus vežimėliuose. Žavėjo vaikų betarpiškas bendravimas, nuoširdumas, noras sužinoti ir patirti. Apsiginklavę padidinimo stiklais stebėjo spanguolių, bruknių, girtuoklių, tekšių žiedus. Stebėjo paukščius ir klausė jų giesmių. O kur dar draugiški pietūs, po kurių nesimatė net ženklo, kad čia buvo užkandžiaujama!

Teko  mokytojams ir pasimokyti. Eksperimentavome spalvomis ant šilko, dirbome su moliu, muilu. Prisiminėme ir gilinome žinias eTwinning erdvėje: darbas Twinspace, nauji įrankiai ir kt. Apžvelgėme įvykdytas veiklas, skype susitikimus, aptarėme būsimas.

Įdomūs darbai laukia mūsų mokinių ateinančiais mokslo metais.

Autorės nuotraukose: išvykos metu…