Diana PETRAUSKIENĖ
Gamtosauginio komiteto narė, mokytoja

Žalioji vėliava

Ji įteikta Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijai

Įteikus Žaliąją vėliavą...

2018-05-18 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje lankėsi Renaldas Rimavičius, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas, kuris koordinuoja Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą. Jis mokyklai už gamtosauginę veiklą įteikė Žaliąją vėliavą.

„Saulėtekio“ progimnazija – gamtosauginė mokykla.  Mokykla nuo 2016 m. rugsėjo 26 dienos yra priimta dalyvauti tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje.

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš penkių Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas – tai 1981 metais įkurta tarptautinė nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija. Pagrindinis fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos; Miškų pažinimo; Jaunųjų aplinkosaugos reporterių; Žaliojo rakto; Gamtosauginių mokyklų.

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas.

Mokyklos bendruomenė džiaugiasi tokiu įvertinimu ir pasiryžusi toliau tęsti savo gamtosaugines veiklas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Gimnazijos direktorius A. Gedeikis įteikė padėkas gamtosauginio komiteto nariams ir padėkojo visai progimnazijos bendruomenei, prisidėjusiai savo veikla prie Žaliosios vėliavos gavimo.

Autorės nuotrauka