Elena DEREŠKEVIČIENĖ

Žalioji vėliava įkvepia

Užsiėmimų metu...

Pavasaris, atvėręs Žemei langines, pakvietė ją naujam gyvenimui: pažadino žolės daigelį, sušildė šalpusnį, išgąsdino vyturėlį ir garsiai nusikvatojo Žmogui… Ir žmonės sujudo. Kas laukuose, kas trobose, o kas ir kasdieniniame darbe. Mūsų Vilkaviškio rajono Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras ypač džiaugsmingai sutiko pavasarį, ne veltui prie mokyklos jau dešimti metai plevena žalioji vėliava, kuri įpareigoja gerbti, mylėti ir saugoti gamtą.

Vištytis – ir taip gražus kraštas, bet prie to grožio kūrimo prisidedame ir mes, mokyklos bendruomenė.

Vadovaujant mokyklos direktoriui Z. Vasaičiui, mokykloje buvo suorganizuota gamtosauginė savaitė, skirta Žemės dienai, kurioje dalyvavo ir Vištyčio bendruomenė, ir mokyklos bendruomenė, ir kviestiniai svečiai iš Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro.

Mokykla šurmuliavo nuo įvairiausių renginių: inkilėlių parodos (vad. V. Griučkiūnas), vaistažolių parodos ir arbatos degustacijos (vad. R. Liepuonienė), edukacinių pamokų mokiniams regioniniame parke (vad. kultūrologė R. Gagienė), atvirų pamokų tėvams gamtosaugine tema, muge „Pavasariniai žiedai 2016“ (org. A. Ryckienė ir V. Navickienė), išvyka į Kybartų meteorologinę stotį (mok. A. Žakienė), PI diena (direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Paškauskienė ir mokyt. I.Arlauskienė), paroda „Mano augintiniai“ (org. J. Vasaitienė) ir daugeliu kitų.

Pertraukų metu jaunieji kūrėjai audė kilimėlius iš atliekų, o jiems talkino dailės mokytoja I. Kačkauskienė.

Prie pavasarinio šurmulio prisidėjo ir svečiai, Paluobių mokyklos delegacija. Jie filmuota medžiaga pristatė savo krašto garsiąsias vietas, supažindino su fauna, daug dėmesio skyrė sparnuočiams, o mums, kaip giminingos sielos mokyklai, padovanojo vaikų sukurtą darbą „Langas į gamtą“.

Siekdami geriau pažinti mokyklą ir Vištyčio miestelį, svečiai aplankė mokyklos muziejų, administracinį regioninio parko pastatą, kur buvo supažindinti su šiuo Suvalkijos kraštu ir jo kraštovaizdžiu.

… Mokykla, rodos, prisikėlė po žiemos miego. Visi judėjo, bruzdėjo. Kas mokyklą puošė gėlių daigeliais, kas sodino medelius mokyklos vardo knygnešio Petro Kriaučiūno tėviškėje, kas tęsė projektinę veiklą „Rūšiuok“, bet… Savaitė pralėkė greitai, ją priminė atlikti darbai. Dar ir dabar languose tebeskraido popierinės Vištyčio krašto puošmenos – baltieji gandrai. Jie ant savo sparnų neša mūsų namams ir mokyklai laimę ir džiaugsmą, pasitikėjimą ir viltį, gerumą ir meilę grožiui.

Pasak J. V. Getės: „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“. Stengiamės ir mes, Vištyčio mokyklos bendruomenė, nors kelis trumpus sakinius įrašyti į šią Gamtos Išminties knygą.

Autorės nuotrauka