XXVIII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

Vincentas LAMANAUSKAS

Mokslinis metodinis centras „Scientia educologica“ asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos, ESHS ir ICASE narys

http://www.gu.puslapiai.lt e-paštas: gu@gu.puslapiai.lt

Kviečiame jus aktyviai dalyvauti XXVIII nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje (2022“ 2022 m. balandžio 29-30, nuotolinė konferencija)

Konferenciją organizuoja:

Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Konferencijos partneriai: Ekologinio švietimo centras, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“

Pagrindines XXVIII konferencijos problemines sritys:

* STEAM ugdymas;

* Gamtamokslinio ugdymo inovacijos;

* Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje;

* Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas;

* Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme;

* IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme;

* Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje;

* Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai;

* Gamtamokslinio ugdymo vadyba;

* Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai;

* Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas;

* Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas;

* Gamtamokslinio ugdymo ištekliai ir k

Būsime dėkingi, jei perduosite šią informaciją kolegoms ir paskatinsite dalyvauti.

Visą informaciją Jus rasite aplankę konferencijos interneto svetainę adresu: http://gu.puslapiai.lt/conference-28_lt

Informacija teikiama: gu@gu.puslapiai.lt

Konferencijoje kasmet dalyvauja mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos ir kt.

Pagarbiai

Organizacinio komiteto vardu – prof. dr. Vincentas LAMANAUSKAS