Giedrė BUDVYTIENĖ
LR aplinkos ministerija

VSTT pertvarka: paskirti 3 vadovai

Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA - 2022. (Onos GAIDAMAVIČIŪTĖS - Vilnius - nuotrauka) RYTAS

Saugomų teritorijų valdymo sistemos pertvarka vyksta pagal numatytą planą. Įsteigtos naujos Aukštaitijos, Dzūkijos – Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos ir patvirtinti jų nuostatai, organizacinės struktūros ir šių direkcijų pareigybių sąrašai. Jau įvyko Aukštaitijos, Dzūkijos – Suvalkijos, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų vadovų atrankos.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai vadovaus Adrija Gasiliauskienė, Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai vadovaus Paulius Čeponas, o Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai – Darius Nicius.

„Nors spręstinų klausimų vis dar yra, bet kas savaitę jų lieka vis mažiau. Nuo balandžio 1 d. vykdomos procedūros susijusios su darbo santykių pasikeitimu, kaip tai numatyta Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse, pateikti konkretūs pasiūlymai direkcijų darbuotojams užimti siūlomas darbo vietas naujose direkcijose, dalyvauti vadovų atrankose“, – komentuoja  aplinkos viceministras Danas Augutis.

Adrija Gasiliauskienė pastaruosius dvejus metus eina Asvejos regioninio parko direktorės pareigas. Naujoji Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos vadovė yra baigusi biologijos bakalauro ir ekologijos bei ekonominio vystymosi magistro studijas.

Ekologijos ir aplinkotyros specialistas Paulius Čeponas jau beveik metus yra Žuvinto biosferos rezervato vadovas. Prieš tai jis dirbo Marijampolės savivaldybės ekologu.

Darius Nicius yra saugomų teritorijų sistemos senbuvis, Pajūrio regioniniam parkui vadovaujantis nuo 2003 m. Jis yra baigęs geografijos studijas.

Šiose saugomų teritorijų direkcijose pradėtos atrankos ir į direktoriaus pavaduotojo, finansininko bei paskyrimai į konkrečios saugomos teritorijos patarėjo pareigas. Artimiausiu metu planuojama vykdyti vadovo atranką ir į Žemaitijos saugomų teritorijų direkciją. 

Taip pat yra parengti naujųjų saugomų teritorijų direkcijų pavyzdiniai skyrių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai. Ir toliau aktyviai bendraujama su reorganizuojamų saugomų teritorijų direkcijų darbuotojais, atsakoma į kylančius klausimus, suteikiama jiems rūpima informacija.

Naujos regioninių parkų direkcijos darbą pradės nuo liepos 1 d.

Primename, kad Vyriausybei pritarus saugomų teritorijų valdymo sistemos pertvarkai, regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijos reorganizuojamos, sujungiant jas į keturis naujus juridinius asmenis.

Pagrindiniai pertvarkos tikslai – efektyvesnis priskirtų funkcijų vykdymas, pasiruošimas ateities iššūkiams, darbuotojų gerovės užtikrinimas bei optimali institucijų struktūra. Kartu siekiama užtikrinti efektyvų šiai sistemai pavestų funkcijų vykdymą, numatyti sąlygas papildomų Žaliojo kurso tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Peržiūrimos ir aiškiau atskiriamos skirtingų lygmenų institucijų funkcijos: politikos formavimas ir reglamentavimas – Aplinkos ministerijai; nacionalinio lygmens įgyvendinimas – Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai; regioninio lygmens įgyvendinimas – saugomų teritorijų direkcijoms.