Raimonda KARNACKAITĖ
LR aplinkos ministerija

Viktoro Bergo 2021-ųjų premija – Rūtai Baškytei

Rūta BAŠKYTĖ

Aplinkos ministerijos 2021-ųjų Viktoro Bergo premiją pelnė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė. Premija įteikta Prezidentūroje birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinkos dieną.

Plačiosios visuomenės laikoma šalies saugomų teritorijų puoselėtoja ir ryžtinga kovotoja už jų apsaugą Rūta Baškytė itin svariai prisidėjo kuriant šių teritorijų sistemą ir jų apsaugos teisinius pagrindus, formuojant „Natura 2000“ teritorijų tinklą. Jos iniciatyva ir pastangomis sutvarkyta ir pritaikyta lankyti daugybė vertingų gamtinių teritorijų ir objektų, įkurtas ir įrengtas traukos centru tapęs Saugomų teritorijų Nacionalinis lankytojų centras. Išskirtinis Rūtos Baškytės nuopelnas – Medžių lajų takas Anykščių regioniniame parke, kuris dabar yra vienas lankomiausių šalyje objektų. O dėl jo teko nemažai pakovoti. Daug iečių, pasak Rūtos, buvo sulaužyta, daug pretenzijų teko išklausyti.

Beveik visą savo gyvenimą ji skyrė gamtosaugai. Į Vilniaus universitetą įstojusi studijuoti gamtos mokslų, studijas baigė su pagyrimu. Dirbdama Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institute, įgijo svarbios gamtosaugai planavimo patirties. Ta patirtis labai pravertė vėliau kuriant šalies nacionalinių parkų planavimo schemas.

Į Nepriklausomybės pradžioje įsteigtą Aplinkos apsaugos departamentą Rūta Baškytė atėjo dirbti 1992-aisiais.

„Nuo tada ir sukuosi kraštovaizdžio apsaugos, saugomų teritorijų steigimo, teisinio reguliavimo, planavimo, tarptautinio bendradarbiavimo verpetuose“, – sako Rūta.

Nuo 1994 m. ji dirbo Aplinkos ministerijoje – vadovavo Kraštotvarkos ir biologinės įvairovės departamentui, buvo ministro patarėja. Nuo 2002-ųjų dvylika metų – VSTT direktorė, o pastaruosius septynerius metus – direktoriaus pavaduotoja.

„Kai pagalvoji, nuveikta išties daug. O smagiausia, kai teigiamai vertina kiti. Taip, tai ne mano vienos darbo rezultatas. Tikrai ne. Bet teko būti ir idėjine lydere, ir idėjų generatoriumi. Džiaugiuosi, kad kolegos manimi patikėjo. Buvo labai sunkių periodų, išbandymų. Kai stovi pirmose gretose, tai ir per galvą gauni. Beje, kuo įdomesnė, kuo naujesnė idėja, tuo sunkiau ją apginti, įgyvendinti. Pirmiausia tekdavo daug druskos suvalgyti, įrodinėti, prisiimti atsakomybę“, – prisimena Rūta. Dešimtys bylų dėl gamtos niokojimo teismuose, įniršę neteisėtų statybų iniciatoriai, politikų bandymai revizuoti gražiausias gamtos vietas ginančius įstatymus nesugebėjo palaužti šios iš pažiūros trapios moters, mūru stojančios už gamtos išsaugojimą, principų.

Rūta Baškytė – šešioliktoji Viktoro Bergo premijos laureatė. Šią kas dveji metai skiriamą premiją Aplinkos ministerija savo sistemos darbuotojams įsteigė 1995-aisiais. Po dvejų metų ji buvo pavadinta Viktoro Bergo, vieno  svarbiausių aplinkos apsaugos sistemos Lietuvoje kūrėjų, vardu.

Ankstesnių metų premijų laureatai

2019 m. – Vytautas Jusis, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2017 m. – Arūnas Pranaitis, Žuvinto biosferos rezervato direktorius. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2015 m. – Nijolė-Petronėlė Gulbinienė, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorė. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2013 m. – Bronius Šablevičius, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Gamtos skyriaus vyriausiasis specialistas. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2011 m. – Kęstutis Kaltenis, ilgametis Kėdainių miškų urėdijos Paliepių girininkijos Lapkalnio eigulys, Skinderiškių dendrologinio parko įkūrėjas ir puoselėtojas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2009 m. – Petras Dabrišius, VĮ Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos eigulys, kuriam premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje bei įkurtą „Žvėrinčių“ Telšių miškų urėdijoje, ir Bronislovas Kaselis, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Ukmergės meteorologijos stoties vyresniajam stebėtojui, – premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkosaugos srityje.

2007 m. – Dr. Evaldas Vėbra, Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas. Premija skirta  už ilgametę rezultatyvią veiklą organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje.

2005 m. – Vytautas Čirpus, Šiaulių  regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius bei Petras Korkutis, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2003 m. – Pranas Rimantas Grikevičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas, ir Rimantas Antanas Kviklys, Kretingos miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2001 m. – Mykolas Armanavičius, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono aplinkos apsaugos agentūros viršininkas. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

1999 m. – Rapolas Liužinas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos viršininko pavaduotojas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

1997 m. – Petras Sakalauskas, Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius. Premija skirta už nuopelnus aplinkos kokybės gerinimo bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityje.

1996 m. – Albinas Valašinas, akcinės bendrovės „Snaigė“ viceprezidentas. Premija skirta už ozono sluoksnį ardančių medžiagų naudojimo mažinimo programos ir kitų efektyvių technologijų, įgalinančių žymiai pagerinti įmonės aplinkosauginius rodiklius, įgyvendinimo organizavimą (premija dar nebuvo pavadinta V. Bergo vardu).

Augusto Uktverio nuotrauka