Valdo Adamkaus premija

Premijos steigėjai – Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus ir Danos Gedvilienės Fondas (Dana Gedvila Fund)

Valdas ADAMKUS

Premija teikiama už visuomenės dėmesio bei pagarbos vertus pasiekimus ir pastangas apsaugoti bei atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą.

Kviečiame teikti nominantus Prezidento Valdo Adamkaus premijai gauti.

Jei žinote iniciatyvą ar asmenį, kurio veikla ir sprendimai, Jūsų nuomone, yra labai svarbūs ir reikšmingi Lietuvos aplinkosaugos pažangai bei Lietuvos gamtinės aplinkos gerinimui, kviečiame siūlyti ir nominuoti Prezidento Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijai gauti.

Nominacijos Prezidento Valdo Adamkaus premijai (5 tūkst. eurų) gauti gali būti teikiamos šiose kategorijose:

*Moksliniai tyrimai ir išradimai;

*Pilietinės veiklos;

*Politikos proceso vadovavimas;

*Verslumo vadovavimas.

Nominaciją gali teikti įstaigos, visuomeninės organizacijos arba neformalios žmonių grupės. Jei nesate tikri, ar galite teikti nominaciją premijai gauti, susisiekite su mumis, mes mielai atsakysime į Jūsų klausimus.

Siūlydami nominaciją premijai gauti, parašykite atvirą laišką su savo asmeniniais kontaktiniais duomenis. Parašykite, kokią asmenų grupę, organizaciją ar įstaigą atstovaujate ir ar organizacija remia jūsų skiriamą nominaciją. Kilus papildomiems klausimams, Premijos komiteto nariai gali su jumis susiekti dėl papildomos informacijos.

Pristatykite nominuojamą asmenį. Premijos komitetui būtina žinoti nominanto (-ės) vardą ir pavardę, įstaigą ar organizaciją, kurią jis atstovauja. Jei žinote, parašykite jo kontaktus.

Papasakokite, kodėl, Jūsų nuomone, nominantas (-ė) yra vertas gauti premiją. Išvardinkite nominanto (ės) darbus atskleisdami jų reikšmę Lietuvos ar Lietuvos regiono aplinkosaugai.

Atsiųskite naudingą informaciją, kuri yra svarbi nominanto (-ės) darbams atskleisti. Premijos komitetas vertins nominantą (ę) pagal Jūsų atsiųstą medžiagą. Papildoma medžiaga turi būti prieinama viešai (oficialūs dokumentai, pranešimai spaudai, publikacijos žiniasklaidoje, moksliniai straipsniai, kita viešai prieinama informacija), atsiųskite ją pdf, doc, ar jpg failo pavidalu, arba tiesiogine nuoroda. Jei turite vaizdo ar garso medžiagos, atsiųskite tiesioginę nuorodą, kad Premijos komiteto nariai galėtų su ja susipažinti.

Visą informaciją atsiųskite viename laiške. Laiško dydis neturi viršyti 7 MB. Jei turite daugiau informacijos, galite atsiųsti nuorodą į ją. Komiteto galimybės aprėpti visą medžiagą yra ribotos, todėl prašome ją pateikti koncentruotai, išskiriant svarbiausius ir reikšmingiausius darbus.

Visą medžiagą reikia siųsti el. paštu: adamkuslibrary@gmail.com arba paprastuoju paštu: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, S. Daukanto g. 25, LT-44249, Kaunas.

Nominantų kandidatūrų su visa reikiama informaciją laukiame nuo 2021 m. sausio 18 d. iki kovo 19 dienos. Vėliau išsiųsti laiškai (atsižvelgiant į pašto antspaudo datą, nebus svarstomi).

Premijos nugalėtojas bus paskelbtas balandžio mėnesį, apdovanojimas įvyks birželio 5 dieną – Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną.

Jei turite papildomų klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į Prezidentinės bibliotekos direktorių Arūną Antanaitį, el. paštu:  arunas.antanaitis@vdu.lt, arba tel.: +370 687 72805.

Daugiau informacijos apie premiją

Lauksime nominantų keturiose veiklos kategorijose:

Moksliniai tyrimai ir išradimai. Individai ir organizacijos, kurie stumdami mokslo ir technologijos ribas pasiekia didelės naudos aplinkosaugoje. Premijos nugalėtojo atrankoje, kaip privalumu, bus laikomi jaunų mokslininkų tyrimai

Pilietinės veiklos. Individai ir organizacijos, kurių lyderystė įkvepia visuomenę ir tampa pozityviu pavyzdžiu.

Politikos proceso vadovavime. Individai ir organizacijos, kurie vadovauja ar neformaliai turi įtaką valstybiniame sektoriuje ir kuriu veiksmai nulemia dialogą ir sprendimus aplinkosaugoje.

Verslumo vadovavime. Individai ir organizacijos siekiantys sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrasdami arba priimdami naujus būdus ir medžiagas ir tuo prisidėdami prie aplinkosaugos tikslų atsiekimo.

Premijos dydis:  5000 eurų

Premija teikiama kas metai.

Nominacijų laikas: sausio – kovo mėnesiais.

Premijos  laimėtojo paskelbimas: balandžio gale paskelbiami Premijos laimėtojai, įteikimo ceremonija – birželio 5 dieną.

Nominavimo procedūra: nominantus premijai teikia Lietuvoje veikiančios institucijos, formalios ar neformalios visuomenės grupės, taip pat lietuviški sambūriai užsienyje.

Kandidatūra nominacijai teikiama siunčiant laisvos formos rekomendacinį laišką, argumentuojant ir pateikiat reikalingą informaciją.

Nominacijų priėmimą ir administravimą koordinuoja: Premijos komitetas. Premijos komitetą sudaro 5 asmenys: mokslininkai, dirbantys aplinkosaugos srityje; aplinkosaugą nušviečiantys žurnalistai ar apžvalgininkai; Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką – muziejų atstovaujantys žmonės.