Rimgailė DIKŠAITĖ
Vytauto Didžiojo universitetas

Valdas Adamkus: „Man tai buvo labai svarbi mano darbo dalis…“

Nuo 2021 m. sausio mėnesio bus priimamos nominacijos Prezidento Valdo Adamkaus Premijai (5 tūkst. eurų) gauti

Valdas ADAMKUS

Nuo Prezidento Valdo Adamkaus asmens ir jo nuveiktų darbų neįmanoma išskirti aplinkosauginės karjeros Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) Penktame regione –didžiausiame iš visų EPA regionų. Tuo laiku regione buvo 20 proc. šalies gyventojų, ketvirtis visos šalies pramonės ir dar daugiau taršos problemų. Ir visa tai vyko šalia didžiausio pasaulyje gėlo vandens šaltinio – Didžiųjų ežerų.

„Kai žvelgiu atgal ir galvoju apie darbus, kuriuos EPA Penktajame Regione pavyko padaryti, mane apima nuoširdus pasididžiavimas. Problemos, su kuriomis susidūrėme ir kurias reikėjo spręsti 7-8 dešimtmečiuose, šiandien gali atrodyti sunkiai suvokiamos. Ežerai, kuriuose dėl užterštumo buvo pavojinga maudytis, nykstanti gyvūnija, smogas miestuose, į gamtą pilami chemikalai, didžiulis taršos poveikis žmogaus sveikatai… Visa tai buvo naujos, pasauliui iki tol nematytos problemos ir reikėjo surasti būdus su jomis kovoti. Reikėjo įtikinti dalį visuomenės, kad ne vien pramonė, ekonominė gerovė, bet ir aplinkosauga yra svarbi šalies gerbūviui“, – prisimena V. Adamkus.

Pasak Prezidento, viso to nebūtų pavykę padaryti, jei ne žmonės. „Jų pasiryžimas ir pasiaukojimas idėjai, kad galime ir turime gyventi gražesnėje gamtoje, kad reikia ją išsaugoti ateinančioms kartoms. Ir būtent Penktasis regionas buvo pilnas tokių žmonių – tikrų savo srities profesionalų, labai atsidavusių aplinkos apsaugos idėjai. Mokslininkai, teisininkai, visi darbuotojai buvo labai svarbūs siekiant užsibrėžtų tikslų. Vos pagalvojus apie juos, mane apima šilti jausmai, jaudulys“, – pasakoja V. Adamkus.

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas S. Gilchristas V. Adamkų apibūdina kaip vieną ryškiausių JAV aplinkosaugos politikos ir JAV bei Lietuvos dvišalių santykių šalininkų. „Apžvelgiant penkiasdešimt metų trukusią agentūros veiklą ir jos nuoseklias pastangas švaresnės, saugesnės ir sveikesnės Amerikos link, ypač ryškiai atsiskleidžia Prezidento V. Adamkaus nuveiktų darbų indėlis. Prezidentas V. Adamkus yra sąžiningo ir ryžtingo žmogaus pavyzdys. Jis nutiesė kelią amerikiečių ir kitų šalių ateities kartoms, parodęs, kaip gyventi darnoje su aplinka“, –  sako ambasadorius.

 

Vardinė prezidento premija – įprasminti ir paskatinti aplinkosauginius sprendimus

JAV gyvenantis Gabrielius Gedvila, Valdo Adamkaus ilgametis draugas bei jo rinkiminio štabo, kuomet V. Adamkus kandidatavo į Čikagos Sanitarijos Rajono patikėtinių tarybą 1968 m., vadovas pasakoja, kad ant pelkių pastatyto Čikagos miesto augimas ir industrializacija nuo pirmos devyniolikto amžiaus pusės sukėlė didžiules problemas švaraus vandens gavime. „Iš pradžių buvo bandoma mažinti ežero teršimą, vėliau buvo pastatyti kanalai, „apsukta“ Čikagos upės tėkmė ir nutiestas trijų kilometrų vamzdis į Mičigano ežerą, kad būtų tiekiamas švarus vanduo. Būtent EPA organizacijos tikslas buvo tas vandens problemas išspręsti arba bent suvaldyti“, – pasakoja Amerikos lietuvis G. Gedvila.

Gabrieliaus Gedvilos velionė žmona Dana Gedvilienė buvo aistringa gamtosaugininkė, kuri prisidėjo prie ekologijos puoselėjimo tiek Amerikoje, tiek ir Lietuvoje. G. Gedvila yra įsitikinęs, kad aplinkos apsauga buvo, yra ir išliks ypatingo dėmesio reikalaujanti globali problema, todėl, norėdamas įprasminti bei atkreipti dėmesį į aplinkosauginius pasiekimus Lietuvoje bei pagerbti velionės žmonos atminimą, įsteigė 100 tūkst. dolerių fondą, kurio lėšos bus skiriamos Prezidento Valdo Adamkaus – savo draugo, žinomo aplinkosaugininko, šalies Prezidento – premijai.

Prezidentines Bibliotekos ir Danos Gedvilienes Fondo premija bus teikiama kasmet už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus ir pastangas apsaugoti bei atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą. Premijai bus laukiami teikti moksliniai tyrimai ir išradimai, pilietinės veiklos, asmenys ir organizacijos, kurios atkreipia dėmesį į gamtosaugą ir skatina veikti, taip pat politikos sprendimai ar verslo iniciatyvos, siekiančios sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrasdami arba pritaikydami pažangiausius sprendimus.

Nuo 2021 m. sausio mėnesio bus priimamos nominacijos Prezidento Valdo Adamkaus Premijai (5 tūkst. eurų) gauti, o iškilmingas premijos įteikimas vyks birželio 5 d. – Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode.

Kalbėdamas apie premiją prezidentas teigia, kad aplinkosaugos klausimai šiandien labai aktualūs visame pasaulyje, neišskiriant ir Lietuvos. „Gal aplinkosaugos problemos šiandien nėra akimi matomos, apčiuopiamos, tačiau jų aktualumas tikrai padidėjęs, ir jos reikalauja naujų aplinkosauginių sprendimų. Todėl tikiuosi, kad premija ne tik bus atsidėkota gamtos geradariams, bet ir paskatins tų gerų darbų daryti daugiau“, – viliasi V. Adamkus, kuris dirbdamas JAV rūpinosi ir Lietuvos ekologija.

„Kaip aplinkosaugininkas aš turėjau galimybę jau nuo 1972 metų išskirtinėmis sąlygomis lankytis Lietuvoje, susipažinti su žmonėmis, mokslininkais, kultūros atstovais. Galėjau gilintis į šalies ekologijos problemas ir prisidėti prie jų sprendimo, dalinantis savo patirtimi, perduoti Lietuvos ekologams jau sukauptą patirtį ir žinias. Asmeniškai man tai buvo labai svarbi mano darbo dalis – prisidėti prie geresnio gyvenimo Lietuvoje kūrimo“, – teigia prezidentas.

 

Išskirtinė paroda, atidengianti V. Adamkaus darbo užkulisius dirbant JAV

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje istorikai ir muziejininkai jau baigė rengti parodą, kuri skirta apžvelgti prezidento profesinę veiklą Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) Penktame regione. Būtent ši agentūra, kurios 5-ajame ir didžiausiame regione dirbo V. Adamkus, šiais metais švenčia savo 50 metų sukaktį. Parodą, kurios rengimą finansuoja JAV ambasada Vilniuje, visuomenei bus galima apžiūrėti pasibaigus šalyje įvestam karantinui Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje Kaune.

„Valdo Adamkaus kaip aplinkosaugininko veikla Lietuvoje gana žinoma, tačiau ne iki galo suprasta. Parodą parengę istorikai peržiūrėjo daugybę archyvinių dokumentų, vaizdo medžiagos, kalbėjosi su V. Adamkaus kolegomis EPA, administracijos darbuotojais, mokslininkais, teisininkais, taip pat nevyriausybinių organizacijų nariais, susisiekė ir su pramonei tuo laiku atstovavusiais žmonėmis ir iš visos surinktos rašytinės bei vaizdinės medžiagos paruošė parodą, kurią plačiajai visuomenei pristatysime tik kai leis pasibaigęs karantinas šalyje“, – tikina prezidentinės bibliotekos direktorius Arūnas Antanaitis.

„Per daugiau nei 25 metus trukusią karjerą EPA, Valdas Adamkus tapo savotiška aplinkosaugos legenda. Penktajame regione jis užėmė aukščiausias pareigas keičiantis net šešiems JAV prezidentams ir administracijoms. Čikagoje jis prisimenamas kaip žmogus, „išvalęs“ Mičigano ežerą“, – teigia A. Antanaitis ir papildo, kad V. Adamkus, kaip atsakingas pareigas užimantis aplinkosaugininkas, dalyvavo JAV ir Sovietų Sąjungos aplinkosaugos programoje, veikusioje nuo 1972 m. Būtent aplinkosauga buvo ta reta sritis, kurioje JAV ir Sovietų Sąjunga Šaltojo karo metu buvo pasiekusios bendradarbiavimo susitarimą.

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas S. Gilchristas prisimena, kad vienas ryškiausių Prezidento Valdo Adamkaus nuopelnų – tai sėkmingas aplinkosaugos dialogas tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir valstybių anapus „Geležinės uždangos“. „Šiam dialogui pradžią davė Prezidento Niksono vizitas Maskvoje 1972 metais. Nepaisant sovietų okupacijos jungo, siaučiant aštuntajam ir devintajam praėjusio amžiaus dešimtmečiams, pastangos apsaugoti gamtą padėjo užmegzti ryšius tarp JAV ir Lietuvos“, – teigia ambasadorius.

Paroda yra skirta apžvelgti V. Adamkaus darbinę veiklą JAV Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) Penktame regione. Joje bus galima išvysti autentiškų darbą liudijančių dokumentų, nuotraukų, pamatyti istorinių vaizdo įrašų.  Parodos rengimą finansuoja JAV ambasada Vilniuje.

Nuotraukas iš parodos galima atsisiųsti šiuo adresu: https://wetransfer.com/downloads/0c802f2ea2e7a94a9df744ae4aca226f20201118064113/8f624607108014162b2f4a138456634120201118064316/d0e787

Nuotraukų autorius – Jonas Petronis