Jurgita ABLĖNĖ
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos gamtosauginės veiklos koordinatorė, geografijos mokytoja metodininkė

„Už aplinką atsakome visi“

Žaliosios vėliavos įteikimo metu...

Mūsų mokykloje organizavome gamtosauginę konferenciją „Už aplinką atsakome visi“. Renginyje dalyvavo Panevėžio Ąžuolo pagrindinės mokyklos mokytojai, A. Lipniūno progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda, Gamtos mokyklos direktorė Regina Kliminskienė, mokytojai ir mokiniai, Skaistakalnio pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai. Turėjome svečių iš Latvijos Skaistkalnės vidurinės mokyklos.

Konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai, juos paįvairino Skaistakalnio mokyklos mokinių dainos ir šokiai. Konferencijos metu buvo apdovanotos trys Panevėžio mokyklos, kurios dalyvauja Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje. Skaistakalnio pagrindinė mokykla gavo 10-tą, A.Lipniūno 11-tą, o Gamtos mokykla – 6-tą tarptautinį sertifikatą ir Žaliąją vėliavą už aktyvią gamtosauginę veiklą. Gamtosauginių mokyklų programos Lietuvoje koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė apdovanojimus.

Panevėžio miesto savivaldybės ekologijos skyriaus vyr. specialistė Rūta Taučikienė padėkojo mokykloms už veiklas ir įteikė simbolines dovanėles.

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla nuo 2005- 02-22 įsijungė į Tarptautinę gamtosauginių mokyklų programą. Per tuos 10 metų įtraukėme didelę dalį mokyklos bendruomenės į gamtosauginę veiklą; dalyvavome tarptautiniame 4 šalių projekte „Teh Green footprint“ (Danija, Rusija, Suomija ir mes); lankėmės vieni pas kitus; atlikome įvairias gamtosaugines veiklas; bendradarbiavome keletą metų su Slovėnijos Liublianos Zadobrovos gamtosaugine mokykla.

Dabar, nuo rugsėjo, bendradarbiaujame su Portugalijos gamtosaugine mokykla. Jau keletą metų esame įsijungę į įvairias „Sveikatiados“ veiklas, pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Rengiame ir vykdome aplinkosauginius projektus, kuriems finansavimą gauname iš Panevėžio miesto savivaldybės. Išmokome rūšiuoti ir rūšiuojame mokykloje. Dalyvaujame įvairiose su tuo susijusiose akcijose, renkame makulatūrą, baterijas, kamštelius, sugedusias elektronikos priemones. Gražiname mokyklos vidaus aplinką. Rūpinamės gamta, gyvūnais, paukščiais. Dalyvaujame įvairiose talkos akcijose. Integruojame gamtosaugines temas ugdymo procese, 5 temos įtrauktos į ugdymo planą. Rengiame įvairias piešinių, darbelių, eglučių, namelių parodas. Šiais metais dalyvavome tarptautiniame projekte „Mažiau šiukšlių“, kurio metu daug darbelių, parodų rengėme panaudodami nebereikalingas priemones. Surengėme bendruomenės veiklos dieną, kurios metu susitvarkėme mokyklos aplinką, gėlynus, poilsio zonas.

Ką teikia dalyvavimas šioje programoje?

Bendradarbiavimą, gamtos saugojimą, platesnį akiratį, tarptautinį bendravimą, papildomą finansavimą įvairioms veikloms vykdyti. Kartu mes galime daug.

Priminsiu, jog yra toks gražus pasakymas: „Gamta niekados mūsų neapgaudinėja, tik mes patys nuolat apsigauname“.

Autorės nuotrauka