Elena ŽILINSKIENĖ
Trakų viešosios bibliotekos Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkė

Tiltų krašte

Pasivaikščiojimas po senąjį dzūkų kaimą

Knygos viršelis

Tiltų biblioteka kasmet savo veikloje nemažą dėmesį skirdama kraštotyros darbui ir turėdama sukaupusi nepublikuotų, išliekamąją vertę turinčių, tarmiškai užrašytų krašto kaimų gyventojų, ankstesnių kartų pasakojimų, dainų, įvairių žodžių ir daiktų pavadinimų, 2023 m. vykdė kultūros projektą „Pasivaikščiojimas po senąjį dzūkų kaimą Tiltų krašte“. Bibliotekininkė sukauptą medžiagą papildydama naujais pasakojimais, nuotraukomis ir dainomis, sistemino, tvarkė, taisė ir leidybai paruošė to paties pavadinimo knygą. Ji skiriama Dzūkijos metams, pažymint karaliaus Mindaugo 1253 m. akte Livonijos kryžiuočiams pirmąjį Dzūkijos (Dainavos) vardo paminėjimą prieš 770 metų.

Knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas etnokultūriniam nematerialiam paveldui: sodybų, trobesių išorės ir vidaus aprašymui, sodų, daržų, gėlių darželių, medžių, bityno, buityje naudotų senųjų įrankių, daiktų, baldų apibūdinimui. Sukaupta medžiaga leido aprašyti įvairius žemės ūkio darbus: arimą, sėją, rugiapjūtę, linų rovimą, mynimą, gyvulių ganymą, taip pat maisto gaminimą, siuvimą, aprangą, apavą ir ypač mūsų krašte moterų puoselėtą audimo amatą. Nemažą knygos dalį sudaro medžiaga apie mūsų krašto tradicijas ir papročius: vykusias piršlybas, kelias dienas trukusias vestuves, naujagimių lankymą, krikštynas, vaikų žaidimus, jaunimo brandos apeigas, vakarojimus, vakarėlius, dainavimą, senų žmonių priežiūrą, mirusiųjų laidojimą. Be to, aprašytos Velykos, Kūčios, Kalėdos, Sekminės ir kitos kalendorinės šventės. Knygoje gausu dzūkiškų žodžių, jie užrašyti taip, kaip kalbėjo mūsų protėviai, tėvai ir dabar tebekalba vyresnės kartos gyventojai.

Nauja knyga siekiama išsaugoti, puoselėti ir plačiau paskleisti mūsų krašto dzūkų etnokultūrinį savitumą. Ji skiriama visiems besidomintiems pietryčių Dzūkijos kultūra, tradicijomis ir papročiais. Susisteminti senolių pasakojimai ir prisiminimai leidžia pamatyti, koks buvo senasis kaimas, kaip atrodė sodybos, pirkios, jų vidaus išplanavimas, apstatymas, kaip kūrėsi naujos šeimos, kaip augino ir auklėjo vaikus, kokius darbus dirbo, kokias šventes šventė.

Tai – trečioji bibliotekininkės Elenos Žilinskienės knyga apie Tiltų krašto kaimus, papildanti dviejų anksčiau išleistų knygų „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“ (2004 m.) bei „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“ (2015 m.) medžiagą. Autorė nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie knygos parengimo, pasidalijo informacija, pasakojimais, dainomis, nuotraukomis ir meno kūriniais. Leidinį redagavo kraštietė žurnalistė Daiva Trečiokaitė-Muellegger, maketavo ir dizainą kūrė studijos „Aktin“ dailininkė Alicija Širvinskienė.

Projektą ir knygos leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Trakų rajono savivaldybė.

Autorės archyvo nuotrauka