Milena PUCHOVA
Lietuvos edukologijos universitetas

Skriski, gervele!..

Naujas projektas ir interneto svetainė, skirti pilkųjų gervių ekologijos tyrimui Lietuvoje

Pilkosios gervės skanauja rugienojuose...

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto (GMTF) biologijos specialybės studentai kartu su savo dėstytojais pradėjo projektą, skirtą pilkųjų gervių ekologijos tyrimui Lietuvoje.

Svarbiausias šio projekto partneris yra Lietuvos ornitologų draugija (LOD), jungianti didelį būrį kvalifikuotų ir paukščių tyrimais besidominčių savanorių. Svarbiausias projekto tikslas – tirti pilkosios gervės (Grus grus) ekologijos pokyčius, kurie neatskiriami nuo pastaraisiais metais išaiškinto unikalaus populiacijos gausumo augimo ir klimato kaitos. Svarbiausi artimiausių metų projekto uždaviniai: Lietuvoje registruoti gervių veisimosi, maitinimosi, nakvynės (vadinamų sankaupų) vietas; išbandyti ir įsisavinti gervių gaudymo ir individualaus žymėjimo ir žymėtų individų distancinio sekimo, leidžiančio sužinoti apie jų migravimo kelius ir žiemojimo vietas, metodikas.

Siekdami šių tikslų, LEU studentai įkūrė naują interneto svetainę (http://www.gerviutyrimai.eu/). Joje galima daugiau sužinoti apie pilkąsias gerves ir internete įvesti sistemingų ir atsitiktinių šių paukščių stebėjimų duomenis. Taip pat studentai planuoja šviesti visuomenę ir stengtis ją įtraukti į pasaulyje vis labiau populiarėjančius visuomeninius gamtos tyrimus ir visuomeninio aplinkos monitoringo (stebėsenos) veiklą. Viena iš prioritetinių visuomenės grupių, kuriai šioje veikloje numatyta skirti didelį dėmesį, yra bendrojo lavinimo mokyklų vyresnių klasių moksleiviai ir mokytojai.

Projekto vadovas – LEU biologijos specialybės studentas Alekejus Peržu – sako, kad šiuolaikinės technologijos jam leidžia koordinuoti projektą Lietuvoje, net laikinai studijuojant Italijos Turino universitete.

„Pilkosios gervės populiacijos staigus gausėjimas Europoje moksliškai ir praktiškai tampa vis įdomesnis ir aktualesnis. Taikant inovatyvias tyrimo metodikas, planuojama bendradarbiauti su gervių ekologijos tyrėjais Vokietijoje ir Švedijoje“, – teigia studentų tyrimo projekto mokslinis vadovas ir LEU GMTF Biologijos katedros prof. habil. dr. Petras Kurlavičius.

Autorės archyvo nuotrauka