Simona VAITKUTĖ
Šimonių girios bendruomenė

Šimonių giria – gamtosaugos skandalas:

dar viena Europos svarbos buveinė atsidūrė mirtiname pavojuje

Gamtosaugos aktyvistai Šimonių girioje

Spalio pradžioje gyventojams suskubus stabdyti kirtimus Šimonių girioje paaiškėjo skandalingas faktas, kad valdininkai leido iškirsti griežtai Europos mastu saugomą mišką. Valstybinė miškų tarnyba buvo išdavusi leidimą plynai iškirsti 2,2 ha itin vertingoje Vakarų taigos buveinėje. Tik greitai sureagavus Šimonių girios bendruomenei ir prie jų prisijungusiems aktyvistams, kurie kirtimus stabdė savo kūnais, atvykę medkirčiai nespėjo iškirsti šios gamtos vertybės.

2023-10-06 į Šimonių girią įvykio aiškintis atvykęs aplinkos ministras S. Gentvilas inicijavo vidinio tyrimo pradėjimą ir padėkojo Šimonių girios bendruomenei, kad išgelbėjo Europos svarbos buveinę nuo sunaikinimo.

Tačiau Šimonių girios saugojimas yra valstybės institucijų, o ne gyventojų pareiga. 2023-10-10 Šimonių girios bendruomenė tame pačiame mažyčiame Inknūnų kaime išaiškino dar vieną griežtai saugomos Europos svarbos buveinės naikinimo atvejį!

Šį kartą grėsmė iškilo griežtai saugomai pievai (EB buveinė Stepinė pieva), kurioje savininkas atlieka miško įveisimo darbus. Įtarimą, kad yra naikinama saugoma pieva, bendruomenė išsakė dar ministrui beviešint girioje ir kartu važiuojant pro pievą, kurioje tuo metu vyko miško veisimo darbai. Saugomų teritorijų specialistui patikrinus sklypą, įtarimai 2023-10-10 pasitvirtino ir apie problemą buvo pranešta Aplinkos apsaugos departamentui. Šimonių girios bendruomenė yra susirūpinusi, kad jei kelių sodybų kaimelyje per dvi savaites gyventojai išaiškino net du visai Europai svarbių gamtos vertybių naikinimo atvejus, tai visos Šimonių girios vertybės yra pavojuje.

Visa daugiau nei 23 tūkst. ha apimanti Šimonių giria formaliai yra saugoma teritorija, tačiau jos apsaugos modelis silpnas ir neveiksmingas. Joje nuo iškirtimo ar kitokio sunaikinimo apsaugoti tik pavieniai taškai, grubiai – 15 procentų teritorijos, kur yra patvirtintų vertybių, tokių kaip minėtos EB svarbos buveinės. Tai nepriimtina, nes visoje saugomoje teritorijoje turėtų būti sudarytos sąlygos naujoms buveinėms ir būsimai sengirei formuotis. Dabar gi elgiamasi priešingai – didžiojoje girios dalyje leidžiama ūkininkauti kaip medžių lauke, netgi suariant dirvą lysvėmis ir auginant medžius eilėmis.

Pasitvirtinus Šimonių girios gyventojų nuogąstavimams, kad per savaitę mažame kaimelyje net dvi vertingos buveinės pateko į mirtiną pavojų, akivaizdu, kad net ir tų pavienių taškelių apsauga yra iliuzinė, priklausoma ne nuo efektyvios valstybės gamtos apsaugos politikos, o nuo laimingų atsitiktinumų ir gyventojų įsitraukimo. Šimonių girios gyventojai atskleidė didžiules sistemines skyles Lietuvos gamtos vertybių apsaugoje.

Autorės archyvo nuotrauka