Diana RAKAUSKAITĖ
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ryšių specialistė

Saugomų teritorijų botanikai aptarė būsimus planus

Saugomų teritorijų botanikų susitikimas

Kauno marių regioniniame parke rinkosi saugomų teritorijų specialistai – botanikai ir norintys tobulėti šioje srityje. Susirinkimas skirtas pasiruošti Europinės svarbos buveinių monitoringui, kurį planuojama pradėti jau nuo kitų metų. Šalys narės pagal Buveinių direktyvą įsipareigoja išsaugoti tam tikrą kiekį tokių buveinių ir palaikyti jų palankią būklę. Į praktinius mokymus susirinko specialistai iš 11 saugomų teritorijų direkcijų.

Mokymus vedė LIFE projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ Metodinio analitinio centro ekspertai-botanikai – Vytautas Uselis ir Dalytė Matulevičiūtė. Susirinkimą organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT).

Buveinių monitoringas – sudėtingas darbas. Per metus reikia inventorizuoti ES svarbos buveines net 16 šalies kvadratų. Vienas kvadratas sudaro 10 X 10 km. Inventorizavus buveines kvadratuose reikia atlikti detalesnius tyrimus juose – augalų bendrijų geobotaninius aprašymus. Tokiam darbui reikia kruopštaus pasiruošimo ir turėti ne mažai praktinių įgūdžių, kurie įgyjami ne per metus ir ne per du. Susirinkimo dalyviai mokėsi atpažinti ES buveines, pasirinkti imties transektas ir aprašymų aikšteles, vertinti augalijos padengimą transektose, aprašinėti augalijos rūšinę sudėtį ir struktūrą pasirinktose aikštelėse.

Pasak VSTT Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialisto Giedriaus Vaivilavičiaus, tokie tyrimai reikalingi įvertinti ES svarbos buveinių būklę Lietuvos mastu. Būklė vertinama pagal buveinės ploto pokyčius – braižant buveinės kontūrus žemėlapyje ir pagal buveinės struktūros ir funkcijos stebėjimus – augalijos rūšinės sudėties ir padengimo pokyčiai.

Kam reikalingi tokie stebėjimai? Jų reikia tam, kad žinotume kiek turime retų buveinių ir kokia jų būklė. Žinodami pokyčius – būklė gerėja ar blogėja – galime planuoti ir imtis priemonių jai pagerinti.

Priminsime, kad ES buveinės yra svarbios kaip biologinės įvairovės lopšiai, kuriuose randa prieglobstį daugybė retų vertybių. Kuo didesnė biologinė įvairovė, tuo geresnė aplinka gyventi žmogui. Retos ir saugomos buveinės – ir mūsų visų buveinės.

Autorės archyvo nuotrauka