Virginija KUZMIENĖ
Panevėžio gamtos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

„Rūšiuoji + perdirbi =  saugai + taupai“

Atsigręžiant ir į tarptautinę „Nepirk nieko“ dieną: Gamtos mokykloje ugdomos tvaraus gyvenimo nuostatos

Renginyje Panevėžio gamtos mokykloje. Daugeliui buvo netikėta, kai metodininkė Inga Minkevičienė pasiūlė pirktinius domino, šaškių, kitus stalo žaidimus pakeisti jų analogais, kuriuos galima pasigaminti iš buityje nebereikalingų atliekų.

Panevėžio gamtos mokykla, dalyvaujanti tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje, daug dėmesio skiria visuomenės sąmoningumo ugdymui tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo klausimais. Renginiai, mokymai, edukacinės programos, projektinės veiklos formuoja mokinių aplinkosauginio mąstymo ir tvaraus gyvenimo įgūdžius.

Mokykla kasmet lapkričio pabaigoje aktyviai įsijungia į Europos atliekų mažinimo savaitės kampaniją. Šiais metais bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti šviečiamojo pobūdžio iniciatyvoje – viktorinoje „Rūšiuoji + perdirbi = saugai + taupai“. Renginį organizavo metodininkė Regina Jakštonienė. Pateiktos užduotys supažindino su atliekų sukeliamomis problemomis, neigiamu poveikiu aplinkai, skatino savo aplinkoje tinkamai  pasirūpinti atliekų tvarkymu.
Paskutinį lapkričio šeštadienį mokykloje buvo minima ir tarptautinė pasipriešinimo pirkiniams arba „Nepirk nieko“ diena, siekiant atkreipti dėmesį į perdėtą vartotojiškumą, jo žalą planetai ir socialinei aplinkai. Tai viena iš pilietinių iniciatyvų, kviečiančių kasdien vartoti atsakingai, siekti mažinti kasdieniame gyvenime susidarančių atliekų kiekį. Šią dieną galime minėti įvairiai: nepirkti nereikalingų daiktų, atliekoms suteikti naują gyvenimą – perdirbti ir naudoti nereikalingus daiktus kitoms reikmėms, keistis dar gerais, bet jau nereikalingais daiktais, užuot juos išmetus, neiti į parduotuvę!
Minint „Nepirk nieko“ dieną Gamtos mokyklos ugdytiniai dalyvavo popietėje, kurios metu išklausė gidės Daivos Mulevičienės pasakojimą apie šios dienos reikšmę, idėją. Vaikai analizavo, kokių pirkinių būtų galima atsisakyti, dalinosi savo gyvenimiška patirtimi. Renginyje leitmotyvu skambėjo mintis „pirk apgalvotai“. Daugeliui buvo netikėta, kai metodininkė Inga Minkevičienė pasiūlė pirktinius domino, šaškių, kitus stalo žaidimus pakeisti jų analogais, kuriuos galima pasigaminti iš buityje nebereikalingų atliekų. Sužavėti pačių pasigamintais žaidimais, vaikai konstatavo, jog žaidimo taisyklės nesikeičia, o jį pasigaminę sutaupo pinigų ir patiria kūrybinį gaminimo džiaugsmą. Žaisdami šiuos ekologiškus žaidimus programos „Kaip prisijaukinti lapę“ dalyviai linksmai ir prasmingai praleido laiką Gamtos mokykloje, ugdėsi tvaraus gyvenimo nuostatas.

Panevėžio gamtos mokykla „Nepirk nieko“ dienai paminėti pakvietė ir Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikus į nuotolinius mokymus „Pirkdamas – mąstau, rūšiuodamas – taupau“. Tai viena iš mokykloje įgyvendinamo aplinkosaugos švietimo projekto „Aplinkai draugiškas panevėžietis“, finansuojamo Panevėžio miesto savivaldybės, veiklų. Jose dalyvavo apie 260 vaikų iš 10 miesto lopšelių-darželių, kurių ugdytiniai kartu su mokytojomis ne tik klausėsi metodininkės Valdos Briedienės aiškinimo, o ir patys dalyvavo praktinėje veikloje bei įtvirtino žinias, kaip reikia rūšiuoti atliekas. Smagu buvo nuotoliniu būdu susitikti kelių įstaigų vaikams ir pedagogėms bei pasidalinti patirtimi – kaip būti draugiškesniems aplinkai.

Aktyvus dalyvavimas Europos atliekų mažinimo savaitės kampanijoje, tarptautinės „Nepirk nieko“ dienos paminėjimas – puiki proga pradėti rūpintis aplinka, mažinti atliekų kiekį ir vartojimą. Gamtos mokyklos renginiuose dalyvavę vaikai žinos, kaip galime tapti sveikesnės ir sąmoningesnės bendruomenės nariais. Jiems šūkis „Būk atsakingas – tau patiks!“ nėra tušti žodžiai, jie tampa puoselėjama vertybe.

Autorės archyvo nuotrauka