Rašinių ir kūrinių konkursas „Gamtos pasaka“

Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA - 2019. Girios darželyje... Irinos MAKARČIUK (Naujoji Akmenė) nuotrauka.

Rašinių ir kūrinių konkurso „Gamtos pasaka – 2018“ rezultatai

Konkursą 2018 metais rėmė VšĮ „Grunto valymo technologijos

Rašinius vertinusi komisija ir „Žaliojo pasaulio“ redakcija nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą tradiciniame konkurse „Gamtos pasaka – 2018“. 2018 metais sulaukėme per 300 rašinių ir kūrinių, iš kurių publikuota nedidelė dalis. Be abejo, turime apgailestauti, jog visų publikuoti, kaip ir kasmet, mūsų savaitraštyje neturėjome galimybių – ir dėl gausos, ir dėl kai kurių rašinių bei kūrinėlių kokybės.

Be to, nereikėtų pamiršti, jog kūriniai, rašiniai turi būti gamtinės tematikos.

Kaip ir ankstesniais metais, suvis nevertinti, nepublikuoti rašiniai (kūriniai), kurie buvo pastebėti, jog yra kai kurių žinomų publikacijų sekimai ar atpasakojimai.

Daugiausia laiškų sulaukėme iš moksleivių. Puiku, jog juos pristatė mokyklų pedagogai, kai kurių mokyklų vadovai. Atskirai norisi dėkoti Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos (dalyvaujančios Gamtosauginių mokyklų programoje ir apdovanotai Žaliąja vėliava) lietuvių kalbos mokytojai Danutei DUMBRIENEI; Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos mokytojai Dijanai KALNIENEI, sutelkusioms moksleivius rašyti gamtinės tematikos rašinius, kūrinius konkursui „Gamtos pasaka“.

Nuoširdžiai dėkojame šiai ir kitiems pedagogams bei jų auklėtiniams. Už tai, jog atkreipė dėmesį į rašinių bei kūrinių konkursą „Gamtos pasaka – 2018“, kuriuo ugdomi ir gamtos bičiuliai.

Daugiausia rašinių sulaukta iš 1-5 moksleivių grupės. Tačiau 6-8 bei 9-12 klasių grupėse rašinių kiek pasigesta (ir kiekybės, ir kokybės požiūriu).

Dėkojame ir suaugusiems, kurie taipogi sumano dalyvauti konkurse.

Ir 2019-ais norėtųsi, jog pedagogai padrąsintų gabiuosius moksleivius, kad jie rašytu savuosius įspūdžius iš išvykų į gamtą. Tokius įspūdžius malonu ir vertinti, nes tai – realistinė kūryba. Parodant ir miške dirbančio miškininko veiklą, atsigręžiant ir į gamtą tausojančio ūkininko triūsą. Tada gal kiek ir lengviau būtų vertinti vaikų kūrybą, nes visi jie vienas nuo kito savo „ūgiu“ neitin skiriasi.

Itin gerbtini originalūs, saviti pastebėjimai iš gamtos, gamtos ir žmonių, gyvūnijos pasaulio.

Konkursas asocijuojasi su pasaka, tačiau norisi sulaukti rašinių, kuriuose aprašoma gražioji ar trapioji realybė. Vertinant rašinius, ko gero, pastaraisiais metais ir rašėme papildomus balus už rašinius, kūrinius, atspindinčius ir realiąją tikrovę, visa tai, kas yra greta mūsų (gal net ir kieme, sodyboje, gretimame miškelyje…), kas yra netoli nuo gyvenamosios vietovės.

2018 metų konkurse 1-5 klasių moksleivių grupėje:

1-osios vietos nutarta neskirti.

 

2-ąją vietą pelnė:

BAREIKIS Lukas (Panevėžio „Vilties“ progimnazija, 2 b kl.). Žvėrelių pamokymas, Nr.19.

STAKAUSKAS Joris (Panevėžio „Vilties“ progimnazija, 2 b kl.). Pavogto medaus istorija, Nr.15.

 

3-ąją vietą pelnė:

TRUMPAITĖ Neda (Panevėžio Rožyno gimnazija, 4a kl.). Išsaugokime, Nr.19.

2018 metų konkurse 6-8 klasių moksleivių grupėje:

1-osios vietos nutarta neskirti.

 

2-ąją vietą pelnė:

GARNYTĖ Karolina (Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, 7 kl.). Haiku Lietuvai, Nr.10.

 

3-ąją vietą pelnė:

PELAITYTĖ Augustina (Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija). Kaip atsirado Kniaudiškių gatvė?, Nr.12.

2018 metų konkurse 9-12 klasių moksleivių grupėje:

1-osios vietos nutarta neskirti.

 

2-3-ąją vietą pelnė:

ARMALYTĖ Greta (Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, 3 g kl.). Lietuviškas žodis, Nr.19.

ŠIDLAUSKAITĖ Gabrielė (Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, 3 g kl.). Kur gyvensi…, Nr.12.

ŠOMKA Paulius (Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, 3 g kl.). Gimtajai kalbai ir Lietuvai (eilėraštis), Nr.35.

2018 metų konkurse suaugusiųjų grupėje:

1-ąją vietą pelnė:

BUNIKIENĖ-SALICKAITĖ Laimutė (Vilnius). Iš Labanoro girios nykštukų gyvenimo (1), Nr.10; Iš Labanoro girios nykštukų gyvenimo (2), Nr.11; Iš Labanoro girios nykštukų gyvenimo (3), Nr.12; Iš Labanoro girios nykštukų gyvenimo (4), Nr.13; Iš Labanoro girios nykštukų gyvenimo (5), Nr.14; Iš Labanoro girios nykštukų gyvenimo (6), Nr.15.

 

2-ąją vietą pelnė:

VIRGINAVIČIENĖ Onutė (Dusmenys) Šuniukai, Nr.7.

 

3-ąją vietą pelnė:

PLEPYTĖ Teodora (Šiauliai). Nukirstas beržas (novelė), Nr.35.

 

***

Kviečiame dalyvauti konkurse „Gamtos pasaka – 2019“

„Žaliojo pasaulio“ redakcija skelbia rašinių „Gamtos pasaka – 2019“ konkursą.

Šio konkurso rėmėjas – VšĮ „Grunto valymo technologijos“

Kviečiame rašyti ne ilgesnes kaip 1-1,5 kompiuterinio tipinio lapo apimties (Times New Roman, 12 p.) apybraižas, noveles, apsakymus, miniatiūras, savitus gamtos stebėjimo aprašymus, eilėraščius, eseistinius pastebėjimus, pasakas, Lietuvos gamtos kampelių, aplinkos tvarkymo, vandenų grožio, augalų ir gyvūnų įstabumo bei įvairovės ir kita panašia tematika.

Puiku, jei aprašysite ir savosios vietovės tikruosius gamtos bičiulius: aplinkos tvarkytojus, medžių sodintojus, gyvūnų globėjus ir t.t.

Itin aktualu, jei pastebėsite ir neigiamus momentus: viską niokojantys (gražius gamtos kampelius, vandenų ir oro tarša, skriauda gyvūnams ir t.t.) brakonieriai bei kitokie niekdariai Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Nuoširdžiai dėkojame pedagogams, mokyklų vadovams, jei Jūsų mokykloje bus organizuojamas konkursas „Gamtos pasaka – 2019“, o geriausieji rašiniai pasieks „Žaliąjį pasaulį“.

Konkursas skirtas 1-5 (pirmoji grupė), 6-8 (antroji grupė) ir 9-12 (trečioji grupė) klasių moksleiviams. 2019-ais lieka ir ketvirtoji grupė – suaugusieji.

Tad konkurse „Gamtos pasaka – 2019“ turi galimybę dalyvauti visi savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ skaitytojai.

Kūrinių, rašinių laukiame iki 2019 12 31 (rezultatus skelbsime 2020 metų pradžioje).

Numatomi prizai kiekvienoje grupėje. Aktyviausiems – „Žaliojo pasaulio“ prenumerata.

Kūrinius, rašinius konkursui „Gamtos pasaka – 2019“ siųskite

elektroniniu paštu: augustas.uktveris@gmail.com