Augustas UKTVERIS

Plungei „piligrimų“ belaukiant

Tai – jubiliejinė, 30-oji konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2024“.

2023-ųjų konferencija Trakuose

2024-ųjų balandžio 26-27 dienomis Plungėje rengiama kasmetinė tradicinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2024“. Tai – jubiliejinė, 30-oji konferencija.

Ta proga „Žaliojo pasaulio“ žurnalistas Augustas UKTVERIS kalbina pagrindinį šio renginio organizatorių ir puoselėtoją, organizacinio komiteto vadovą, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorių Vincentą LAMANAUSKĄ.

Augustas UKTVERIS. Menu pavasariniu gėlių geltonuoju ar marguoju kilimu padengtą Upytę, kai rinkomės čia į konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“. Būta daug dalyvių, iškilių svečių (kuriuos ir šeimininkais galima pavadinti).

Prisiminkite Upytę, kaip vieną iš minėtosios konferencijos uostų, iš kurios išplaukę trys gražios puokštės renginių.

Vincentas LAMANAUSKAS. Tikra tiesa. Tai buvo, berods, šiltas ir gražus 1995-ųjų pavasaris. Jei neklystu, gegužės mėnuo. Žinoma, sunku 2024-aisiais perteikti tai, kas buvo 1995-aisiais. Vyko intensyvūs pokyčiai visose srityse, suprantama ir švietimo srityje. Kadangi tuomet studijavau Vilniaus Pedagoginio universiteto doktorantūroje (deja, universiteto nebeliko) ir tuo pačiu dirbau Upytės A. Belazaro pagrindinėje mokykloje, susidarė tinkamos sąlygos įgyvendinti ilgokai brandintą idėją – burti gamtos dalykų ir gretimų sričių mokytojus, kitus specialistus bendrai veiklai, keistis patirtimi, idėjomis ir taip plėtoti gamtamokslinį ugdymą. Akivaizdu, kad kažkokio ypatingo supratimo ir patirties neturėjome, tačiau mus vedė idėja. Lygiai taip pat neturėjome ir ypatingo palaikymo, ypač finansinio. Viską praktiškai darėme patys. Pagaliau, juk neturėjome ir tokių techninių priemonių, kurias turime dabar. Komunikacija buvo sudėtinga. Beje, kaip nekeista, tuomet iš vieno fondo gavome 60 USD paramą. Kaip šiandien prisimenu tą faktą. Mums tuomet tai buvo didelė parama. Atsiskaityti už šias lėšas teko vykti asmeniškai į sostinę su visa krūva čekių ir sąskaitų. Žinoma, tai nieko bendro neturi su dabartine „čekiukų istorija“. Ir būtų visai neatsakinga nepasakyti, kad „Žaliasis pasaulis“ buvo kartu nuo pat pradžių. Ir tai džiugina.

Augustas UKTVERIS. Esate profesoriaus stone, tačiau Upytėje taipogi būta profesorių. Prisiminkite garbinguosius svečius ar šeimininkus…

Vincentas LAMANAUSKAS. Būtent, būta ir profesorių. Ir patys svarbiausi buvo mūsų vadovai – tai profesorė Elena Šapokienė ir profesorius Juozas Vaitkevičius. Sakydamas „mūsų“ turiu galvoje kolegę Ritą Makarskaitę-Petkevičienę, kuri taip pat studijavo doktorantūroje ir su kuria kartu puoselėjome šios konferencijos idėją. Buvo didelis noras kažkaip „sujungti“ mokslą ir ugdymo praktiką. Tiek profesorė Šapokienė, tiek profesorius Vaitkevičius visapusiškai skatino ir palaikė. Daug valandų diskusijų praleista kartu. Tai žmonės, kurie žinojo ką daro ir stengėsi palaikyti mus, tuo metu tik žengiančius pirmuosius žingsnius akademinėje veikloje. Be to, tiek kolegė Rita, tiek aš abu dirbome mokykloje. Ir tai buvo sudėtingas laikotarpis visai švietimo sistemai. Kita vertus, buvo nemažai oponuojančių ir sakančių, kad mes užsiimame nereikalinga veikla ir tik švaistome laiką bei energiją tokiai veiklai. Dar daugiau, oponavo ir tam, kad konferencijos organizavimas kažkokioje provincijos kaimo mokykloje yra daugiau nei nesusipratimas. Tačiau mūsų vadovai taip negalvojo. Jie atvyko į Upytę ir visaip kitaip rėmė šią idėją. Jie nesvarstė tokios minties: ar prestižiška profesoriams dalyvauti tokioje konferencijoje, nes galbūt tai ne tas lygmuo.

Augustas UKTVERIS. Balandžiui baigiantis Plungėje – trisdešimtoji konferencija „Gamtamokslinis ugdymas…“. Kuo ji bus brandi, o gal ir brandintina. Negi čia jau bus paskutinis toncius, kaip sako žemaičiai?

Vincentas LAMANAUSKAS. Kaip sakoma, niekada nesakyk niekada. Todėl nežinome, ar čia bus tas paskutinis „toncius“. Įprasta sakyti, pagyvensim pamatysim (galbūt). Trisdešimt metų – ir daug, ir mažai. Konferencija savotiškai subrendo – faktas. Net Covid-19 konferencijos niekaip „nenumarino“. Kasmet įsijungia vis naujų dalyvių. Kita vertus, išliko ir tas pagrindinis branduolys, tai tie „piligrimai“, kuriems tai tapo įprastu renginiu. Vis dažniau dalyvauja ir kolegos bei partneriai iš užsienio šalių mokslo įstaigų ir/ar mokyklų. Numatome, kad ir šiemet dalyvaus kolegos iš Taivano Nacionalinio Chiayi Universiteto bei iš Čekijos Palackio universiteto Olomouce. Šie kolegos dalyvaus įprastu formatu. Taip pat planuojame, kad bus keletas dalyvių, kurie dalyvaus konferencijoje nuotoliniu būdu, tikėtina iš Pietų Afrikos Respublikos, Brazilijos ir kt. Tarp kitko, planuojame po konferencijos parengti naują informacinį, kažkiek metodinį leidinį „Trisdešimt gamtamokslinio ugdymo metų“. Todėl kviečiame visus buvusius dalyvius pateikti refleksijas, prisiminimus ir pan. Pravartu priminti, kad 2014 metais buvo išleistas leidinys apžvelgiantis 20 metų gamtamokslinio ugdymo kelią – būtent „Dvidešimt gamtamokslinio ugdymo metų“.

Augustas UKTVERIS. Trisdešimt kasmetinių renginių, trisdešimt kasmetinių rūpesčių. Ar jie neapkarto, kas čia tą skonį galėtų pagerinti?

Vincentas LAMANAUSKAS. Apie „skonius“ galima ilgai pasakoti. Ir taip, ir ne. Gal geriau sakyti, kad nebesame skoniams imlūs, arba – tinkamai prisitaikę. Akivaizdu, kad kiekviena konferencija – savita, ypatinga, savaip netradiciška. Kiekviena kupina savitų nuotykių bei rūpesčių. Jau vien todėl, kad ji vyksta vis kitoje Lietuvos vietoje. Pavyzdžiui, 2023-aisiais konferencija vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Ir šiemet iš Trakų „keliaujame“ į Plungę, tiesiai į Žemaitiją. Bet ne paskutiniam „tonciui“… Nepaisant to, kad konferencija vyks Plungės M. Oginskio meno mokykloje.

Augustas UKTVERIS. Trys dešimtys metų – reikšmingas laiko tarpas ir pačiam Profesoriui Vincentui Lamanauskui. Kas ir kaip keitė per tą laiką Jūsų asmenybę? Kokie ženklai, apdovanojimai aukštino, kokie – gal ir į neviltį varė?

Vincentas LAMANAUSKAS. Akivaizdu, kad 30 metų – išties solidus laiko tarpas. JAV sociologai N. Howe’as ir W. Straussas dar 1991-aisiais patvirtino prielaidą, kad kartos keičiasi vidutiniškai kas 20 metų. O čia – visas 30 metų. Tad ne tik kartos pasikeitė. Pasikeitė labai ir labai daug. Organizuodami pirmąją konferenciją Upytėje neturėjome kopijavimo aparato (vadinamo „printeriu“), kvietimus konferencijai spausdino „Valstiečių laikraštis“. Tuomet itin tampriai bendradarbiavome su šiuo laikraščiu ir jo įsteigtu fondu „Kaimo vaikai“. Didelė padėka už tai. O šiandien turime netgi dirbtinį intelektą. Pateikite ChatGPT klausimą (kas tai yra Mokslinė praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“?) ir jūs gausite gana išsamų atsakymą.

Ir dar… Jokių apdovanojimų per visus 30 metų nesame gavę. Ir praktiškai – jokios paramos iš valstybinių institucijų, nors ne kartą kreipėmės. Kaip pavyzdį galiu pateikti faktą, kad pernai buvome pateikę paraišką dėl nedidelės paramos tarptautiniam 5-ajam tarptautiniam „BalticSTE“ mokslo simpoziumui, kurį organizuoja MMC „Scientia Educologica“. Lietuvos mokslo tarybos atsakymas buvo paprastas – simpoziumas yra menkos reikšmės, todėl parama neteiktina. Reikia pasakyti, kad minėtas simpoziumas išaugo iš nacionalinės konferencijos. Kaip sakytų angliakalbiai, tai savotiškas „spin-off“`as. Jau įvyko 5 tokie simpoziumai, kurie vyksta kas dveji metai ir į kuriuos susirenka tyrėjai iš įvairiausių pasaulio šalių. Bet, tai anot valdininkų, visiškai nereikšmingas renginys Lietuvai.

Tad apie neviltį negalvojame. Stengiamės analizuoti, mąstyti ir viską patikrinti per veiklas.

Augustas UKTVERIS. Sakoma, jei gyvenimas nesutalpinamas tarp batų ir kepurės, tai pasiteiravimų penketas – nedidelė puokštė trims dešimtims kolonų… Tad lieka prašyti kokių netradicinių įžvalgų…

Vincentas LAMANAUSKAS. Tikrai nesutalpinamas. Tarp batų ir kepurės dar kai kas labai svarbaus yra (ar bent turėtų būti). Turbūt svarbiausia kelti prasmingus tikslus, planuoti, kaip juos pasiekti. Juk žinoma tiesa yra ta, kad tikrą pasitenkinimą iš esmės suteikia judėjimas tikslo link, būtent ženklus ir pastebimas judėjimas. Nepakanka tik svajoti ar kažkaip neadekvačiai galvoti apie tikslą. Reikia veikti. Mąstyti ir veikti. Sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas – trys fundamentalūs dalykai. Tai – klasika, kuri niekada nemiršta. Beje, tai nuolat akcentavo ir mūsų mylimi vadovai – profesorė Elena Šapokienė ir profesorius Juozas Vaitkevičius.

Dėkoju už pokalbį. Kuo geriausios kloties rengiant jubiliejinę konferenciją ir jos darbe.

Augusto Uktverio nuotraukos

***

Mokslinis metodinis centras „Scientia educologica“ asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos, ESHS ir ICASE narys http://www.gu.puslapiai.lt

E-mail: gamtamokslinis.ugdymas@gmail.com

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti XXX nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2024“ (2024 m. balandžio 26-27, Plungė)

 

Konferenciją organizuoja:

Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Konferencijos partneriai:

Plungės rajono savivaldybės administracija

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

Ekologinio švietimo centras, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“

Pagrindines XXX konferencijos problemines sritys:

*STEAM ugdymas;

*Gamtamokslinio ugdymo inovacijos; Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje;

*Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas; Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme;

*IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme;

*Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje;

*Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai; Gamtamokslinio ugdymo vadyba;

*Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai;

*Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas;

*Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas; Gamtamokslinio ugdymo ištekliai ir kt.

Visą informaciją Jus rasite aplankę konferencijos Interneto svetainę adresu: http://gu.puslapiai.lt/conference-30_lt

Registracijos anketą taip pat rasite adresu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUG5OVfBT2k98L9AuMuACKqUkhUHITs0gmxPmfAgMtatndbQ/viewform

Konferencijoje kasmet dalyvauja mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos, ir kt.

Būsime dėkingi, jei perduosite šią informaciją kolegoms ir paskatinsite dalyvauti.

 

Organizacinio komiteto vardu – prof. dr. Vincentas Lamanauskas (gamtamokslinis.ugdymas@gmail.com)