Vytautas STACEVIČIUS

Penkioliktasis menininkų pleneras Veisiejuose

Skulptorius Juozas Videika palinki urėdui Zeniui Želioniui pasėdėti ant suoliuko „Žaltukas“. Sėdi projekto vadovas Vytautas Žukauskas

Veisiejuose vyko penkioliktasis menininkų pleneras „Veisiejų pavasaris – 2015“.

Projekto autorius, menininkas Vytautas Žukauskas džiaugiasi, kad plenere dalyvavo menininkai iš Armėnijos, Gruzijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos. Dirbo 13 tapytojų, 4 medžio drožėjai, 2 kalviai ir fotomenininkas. Jų darbai papuošė mūsų rajoną.

Džiugu, jog plenero dalyviai VĮ Veisiejų miškų urėdijos parką „Vaikystės sodas“ taip pat papuošė naujais darbais. Skulptorius Saulius Lampickas iš Alytaus padovanojo koplytstulpį „Šventas Jonas Nepomukas“, skulptorius Juozas Videika (iš Jurbarko rajono) padovanojo skulptūrą-suoliuką „Žaltukas“, skulptorius Rimantas Zinkevičius (iš Ukmergės rajono) padovanojo skulptūrą „Bebenčiukas“, o Vladimiras Pantelėjevas iš Baltarusijos – akmeninę skulptūrą „Girdyklėlė“.

Projekto autorius Vytautas Žukauskas džiaugėsi ir Barčių kaimo bendruomenės bendravimu su menininkais vykstant gegužiniams giedojimams prie Šilainės kaimo kryžiaus – gegužės 28 d.

Gražus buvo ir atsisveikinimo vakaras su veisiejiškiais. Naujoje kultūros namų salėje vos tilpo visi norintieji pagerbti menininkus, padėkoti už jų miesto puošimą.

Projekto vadovas dėkingas visiems parėmusiems plenerą, dalyvavimą jo darbe, o ypač nuoširdų ačiū sako Veisiejų seniūnui Zenonui Sabaliauskui, padėjusiam organizuoti plenero darbą, ir miškų urėdui Zeniui Želioniui – už paramą bei rūpestį pleneru.

Linkėdami menininkams geros kloties sakėme, jog lauksime plenere „Veisiejų pavasaris – 2016“.

Autoriaus nuotrauka