Gediminas PETKUS
Lietuvos ornitologų draugija

Pelėsakaliai – iš arti

Pelėsakalių inkilas

Klaipėdoje, projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) metu iškeltame inkile keli metai iš eilės sėkmingai peri paprastasis pelėsakalis. Filmuojamas inkilas yra iškeltas ant Klaipėdos universiteto pastato, kur šie paukščiai reguliariai jiems iškeltuose inkiluose peri jau 5 metus.

2017-ais yra galimybė visiems tiesiogiai stebėti pelėsakalių šeimos gyvenimą iš arti. Šį pavasarį šeimininkai inkilą, tikriausiai dėl šalto pavasario, užėmė labai vėlai, tik gegužės pabaigoje. Šiuo metu patelė dar vis deda kiaušinius ir tuo pačiu metu juos peri. Patinas kas kelios valandos atneša pateliai sugautą grobį. Kol patelė lesa, patinas užsiima kiaušinių šildymu.

Pelėsakalis aptinkamas visoje Lietuvos teritorijoje, bet paplitęs sporadiškai. Rūšis negausi, populiacijos ilgalaikio gausos kitimo tendencijos nežinomos, todėl pelėsakalis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Peri negausiai, Lietuvoje gali gyventi iki 300 perinčių porų. Natūraliomis sąlygomis dažniausiai įsikuria apleistuose varninių paukščių lizduose, tačiau gerokai dažniau lizdai aptinkami įvairiose pastatų nišose bei specialiai jiems iškeltuose inkiluose.

Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose projekto metu  visoje šalies teritorijoje bus iškelta per 500 inkilų šiems Lietuvos raudonosios knygos paukščiams. Inkilai yra keliami ant aukštos įtampos elektros perdavimo atramų. Stebėsenos (monitoringo) duomenys rodo, jog paukščiai inkilus noriai užima. Vien tik per pora projekto metų perinčių pelėsakalių porų skaičius šalyje padidėjo apie 20 procentų.

Autoriaus archyvo nuotrauka