Pavojus gamtai:

gamtosaugos organizacijos susivienijo prieš Europos Komisijos ketinimus susilpninti svarbiausius gamtosaugos įstatymus

2015-05-12 daugiau nei 100 aplinkos apsaugos nevyriausybinių organizacijų visoje Europoje vienu metu pradėjo bendrą kampaniją, kurios metu sieks apsaugoti Europos gamtą nuo Komisijos prezidento J. C. Juncker‘io planų panaikinti kai kuriuos gamtos apsaugą reglamentuojančius ES teisės aktus.

Internetu vykdoma kampanija „Pavojus gamtai“ („Nature Alert“) [1] suteikia galimybę 28 ES šalių piliečiams dalyvauti EK rengiamose viešose konsultacijose ir tokiu būdu pareikšti savo valią, kad Europos gamtą saugantys įstatymai liktų galioti. Kampaniją rengia šios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos: BirdLife, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe ir WWF.

Ši kampanija žymi kasmet Europoje vykdomos akcijos, kuria skatinama geresnio ES gamtosaugos įstatymų įgyvendinimo siekiant sumažinti gyvajai gamtai kylančias grėsmes, pradžią. Daugiau nei 100 nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų suvienijo jėgas, kad mobilizuotų savo narius, rėmėjus ir visuomenę ir išsakytų Komisijai savo valią dėl geresnio esamų gamtosaugos įstatymų įgyvendinimo ir jų stiprinimo.

Europos gamtosaugą reglamentuojantys įstatymai – Paukščių ir Buveinių direktyvos – pripažįstami kaip vieni iš efektyviausiai veikiančių gamtosaugos įstatymų pasaulyje, nes užtiktina gyvūnų, augalų ir jiems svarbių gamtinių buveinių išsaugojimą nuo išnykimo. Šių teisės aktų dėka Europa turi didžiausią pasaulyje saugomų gamtinių teritorijų tinklą Natura 2000, kuris dengia apie penktadalį Europos žemyno ir apie 4 procentus Europos valstybėms priklausančių jūrų ploto.

Europos Komisija nusprendė atlikti išsamų Paukščių ir Buveinių direktyvų įvertinimą, siekiant nustatyti jų tinkamumą gyvosios gamtos apsaugai [2]. Šis procesas vyksta gamtosaugai atvirai priešiškame kontekste, kurį iliustruoja prezidento J. C. Juncker‘io retorika apie „verslui palankius“ įstatymus ir „žaliosios politikos“ netęsimą.

Ši nevyriausybinių organizacijų rengiama akcija suteikia vienintelę galimybę piliečiams išreikšti savo valią viešose konsultacijose dėl Direktyvų tinkamumo. Tai padaryti bus galima iki 2015 m. liepos 24 dienos.

BirdLife Europe vadovas Angelo Caserta pažymi: „Yra daugybė įrodymų, kad tinkamai įgyvendinamos Direktyvos puikiai veikia. Galima pateikti daugybę pavyzdžių, iliustruojančių, kad šie teisės aktai nėra kliūtis ekonomikos plėtrai. Prezidento J. C. Juncker‘io ir jo komandos norime paklausti paprasčiausiai: kodėl reikia kelti klausimą dėl puikiai veikiančios gamtosaugos teisinės bazės, jei ir taip Europoje yra daugybė darbų?“

WWF European Policy Office vadovas Tony Long sako: „WWF saugiau nei 30 metų kovoja už tai, kad Europa turėtų pasaulinius standartus atitinkančius gamtosaugos įstatymus. Mes negalime likti nuošalyje ir leisti, kad šios pastangos būtų iššvaistytos. Europos gamtosaugos laikrodį atsukus atgal neišloš nei gamta, nei mes, žmonės, visiškai priklausantys nuo gamtos. Šiandien visi turime suvienyti savo pastangas vardan gamtos“.

Pasak Jeremy Wates, European Environmental Bureau vadovo, „… dabartinis Europos Komisijos susitelkimas į teisinių suvaržymų mažinimą neleidžia net galvoti apie nykstančių rūšių ir buveinių apsaugai būtinus priimti sprendimus. Vietoj to, kad keltų klausimą dėl šių įstatymų ateities, EK ir šalys narės turėtų siekti geresnio Direktyvų įgyvendinimo, ir neabejoti jų teikiama nauda gamtai, mums ir mūsų ekonomikų gyvavimui“.

Friends of the Earth Europe vadovė Magda Stoczkiewicz papildo: „Mes visi turime teisę į savo gamtą – įstatymų, kurie ją saugo, išsižadėjimas būtų tragedija visos Europos piliečiams ir gamtai, kurią mes mylime. Mes siekiame sutelkti žmones visoje Europoje tam, kad garsiai išsakytume aiškią žinią – mūsų gamta neturi būti grobstoma, o iš savo politikų mes tikimės, kad jie ją saugotų mums ir ateities kartoms“.

Kontaktinė informacija:

BirdLife Europe: Luca Bonaccorsi, +32 478 20 62 84, luca.bonaccorsi@birdlife.org

WWF EPO: Stefania Campogianni,+32 499 53 97 36, scampogianni@wwf.eu

European Environmental Bureau: Philippa Jones, +32 471 57 01 81, philippa.jones@eeb.org

Friends of the Earth Europe: Paul Hallows, + 32 2 839 10 33, paul.hallows@foeeurope.org

Papildoma informacija:

Birdlife/EEB/WWF parengtas kampanijos pristatymo video: https://youtu.be/6TMiT_s2OGc

Kampanijos fotografijų galerija: https://www.flickr.com/photos/wwf_eu/sets/72157650041024864/with/17400648661/

[1] Internetinė nevyriausybinių organizacijų kampanija vykdoma šiose tarptautinių organizacijų interneto svetainėse: www.naturealert.eu | www.birdlife.org/naturealert | www.wwf.eu/keepnaturealive | https://www.foeeurope.org/biodiversity

Lietuvoje kampaniją vykdo Lietuvos ornitologų draugija (LOD): http://birdlife.lt/pavojus-gamtai-veikti-dabar

[2] Informacija apie Europos komisijos rengiamas viešas konsultacijas dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų: http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm

Daugiau informacijos apie Paukščių ir Buveinių direktyvų persvarstymo procesą:

Tinkamumo tikrinimas. Europos komisija šiuo metu vykdo esminį gamtosauginių įstatymų vertinimą įgyvendindama reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą REFIT.

Patikros procedūra. Jei vertinimo proceso pabaigoje (2016 m. birželį) EK nuspręs, kad Direktyvos „neatitinka keliamų tikslų“, gali būti pradėta nauja jų patikros procedūra, nustatant šių teisės aktų pakeitimus ir įvertinant galimą pakeitimų poveikį aplinkai, ekonomikai, administravimo ir socialinei sferoms.

Peržiūros procedūra. Jei bus nuspręsta, kad gamtos apsaugos įstatymai turi būti keičiami, turės būti siūloma jų peržiūra. Pasiūlymas peržiūrėti Direktyvas turės būti aptartas ES Ministrų Taryboje ir Europos Parlamente. Šis procesas gali trukti kelis metus.

Lietuvos ornitologų draugija: 8 5 213 04 98  |  lod@birdlife.lt |www.birdlife.lt