Aldona JANKAUSKIENĖ

Pakuočių atliekų tvarkymo sistemą reikia keisti

Ir foteliais girią galima teršti... (Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA - 2018) Jono IGARIO (Telšiai) nuotrauka

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) yra įsitikinusi, kad ligšiolinė ydinga pakuočių atliekų tvarkymo sistema turi būti ryžtingai keičiama. Nesąžiningas pakuočių tvarkymas daro didžiulę žalą visuomenei, o iš gamintojų importuotojų surinktais pinigais turėtų būti padengti gyventojų patirti nuostoliai.

Kilęs skandalas dėl fiktyvių pažymų gamintojams importuotojams išdavimo parodė, kad būtini neatidėliotini sprendimai ir Aplinkos ministerijos pozicija šioje situacijoje suteikia vilties, kad gali įvykti pozityvūs pokyčiai, kuriuos pajustų šalies gyventojai.

„Už gamintojų importuotojų nesutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymą sumoka visi mūsų šalies gyventojai, nes šios atliekos neišvengiamai patenka į regioninių atliekų tvarkymo centrų įrengtus Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius. Gyventojai, jau sumokėję už pakuočių atliekų tvarkymą jas įsigydami, būna dar kartą priversti už tai sumokėti. Dėl to išauga atliekų tvarkymo kaštai, kurie gula ant gyventojų pečių, ir mažina žmonių motyvaciją rūšiuoti“, – sako LRATCA prezidentas Algirdas Reipas.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra arčiausiai gyventojų esanti už atliekų tvarkymą atsakinga institucija ir atsakingai pareiškia, jog kilus skandalui dėl fiktyvių pakuočių atliekų tvarkymo pažymų pasigirdę tvirtinimai, jog šioje situacijoje niekas nenukentėjo, yra absoliučiai neteisingi. Dėl to nukentėjo visi Lietuvos gyventojai, kurie buvo priversti padengti gamintojų importuotojų tinkamai nesutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas.

Tad paaiškėjus, kad gamintojams importuotojams buvo išduodamos fiktyvios pažymos apie neva sutvarkytas pakuočių atliekas, už šių atliekų sutvarkymą išieškoti pinigai turėtų būti grąžinti savivaldybėms ar gyventojams dėl nesąžiningo pakuočių atliekų tvarkymo patirtiems nuostoliams padengti.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai visoje Lietuvoje organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kartu su gamintojų ir importuotojų organizacijomis aprūpina gyventojus pakuočių atliekų surinkimo konteineriais ir rūpinasi, kad būtų teikiama pakuočių surinkimo paslauga.

Įrengus Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius ir analizuojant pristatomų atliekų sudėtį, pastebėta, kad į MBA patenka neproporcingai dideli pakuočių atliekų kiekiai. Per metus susidaro apie 200 tūkst. tonų degių atliekų, kurių didžiąją dalį sudaro pakuotės.

Visų šių pakuočių galutiniam sutvarkymui regioniniai atliekų tvarkymo centrai per metus išleidžia apie 20 mln. eurų ir patiria milžiniškus nuostolius, kuriuos galų gale padengia gyventojai. Nors pagal statistikos duomenis ir pakuočių sutvarkymo dokumentus, didžioji šių atliekų dalis yra perdirbta ir gamintojai bei importuotojai yra atleisti nuo aplinkos taršos mokesčių.

Realiai pakuočių atliekų tvarkymas Lietuvoje per metus turėtų kainuoti apie 80 mln. eurų. Tačiau gamintojai ir importuotojai per metus tam skiria tik 12 mln. eurų. Patyrę verslininkai turėjo suprasti, kad už tokią kainą tinkamai sutvarkyti pakuočių atliekų neįmanoma.

Gėrimų pakuočių gamintojai jau seniai suprato, kad toks „tvarkymas“ veda į aklavietę ir inicijavo gėrimų pakuočių užstato sistemą, kuri duoda puikius rezultatus.

Akivaizdu, kad susidariusi situacija reikalauja ryžtingų permainų tvarkant pakuočių atliekas. Gamintojų ir importuotojų organizacijos negali būti pakuočių atliekų tvarkytojų įkaitėmis. Jos turi valdyti visą situaciją, skelbti konkursus, prižiūrėti paslaugų teikimą, tiesiogiai atsiskaityti su pakuočių surinkėjais, rūšiuotojais ar perdirbėjais.

Ir patys gamintojai importuotojai turi būti ne pasyviais tų organizacijų nariais, bet aktyviai kontroliuoti sistemą, rūpintis jos plėtra, reikiamų pajėgumų kūrimu, nes jie yra atsakingi už Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintą gamintojų atsakomybės principų įgyvendinimą.

LRATCA ragina kurti skaidrią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir įstatymo nuostatomis įtvirtinti įpareigojimą gamintojams importuotojams sutvarkyti visas pakuočių atliekas.

***

Apie Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociaciją

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) buvo įkurta 2005 metais. Ji vienija visus dešimt Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrus.

Daugiau informacijos: Algirdas Reipas, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas. Tel. (8 315) 72842. Mob. tel. (8 698) 45035. El. p. info@alytausratc.lt