Modesta BIELSKIENĖ
Žagarės regioninio parko direkcijos rekreacijos vadybininkė

Pagerbti Brolių akmens puoselėtojai

Žagarės krašto ūkininkai broliai Alvydas ir Laimondas Malinauskai atkasė didžiulį riedulį, pavadintą Brolių akmeniu

Šiais metais keletas šalies gyventojų, prisidėjusių prie aplinkos puoselėjimo ir išsaugojimo, apdovanoti aplinkos ministro padėkomis.

Tarp apdovanotųjų – Žagarės krašto ūkininkai broliai Alvydas ir Laimondas Malinauskai. Jų iniciatyva netoli Žagarės, šalia Veršių k. (Joniškio r.) iš valstybės nuomojamoje dirbamoje žemėje atkastas didžiulis riedulys, kurio didelė dalis iki tol slypėjo po žeme. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-88 šis riedulys paskelbtas valstybės saugomu geologiniu gamtos paveldo objektu. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos atliktus tyrimus, akmens aukštis 3,6 m, ilgis 4,5 m, plotis 3,4 m, perimetras 14,5 m. Riedulys yra monolitinis rausvos stambiagrūdės magminės uolienos gabalas, kuris ledyninių geologinių procesų poveikyje buvo apgludintas ir įgavo netaisyklingo kūgio formą. Viršutinėje riedulio dalyje trūksta maždaug 1 kub. m. uolienos – dalis viršūnės nuskilo rieduliui jau nusėdus iš ledyno gniaužtų šioje vietoje. Pagal uolienos sudėtį – tipingas granitas.

Tai – didžiausias riedulys Šiaulių apskrities šiaurinėje dalyje. Jį į mūsų kraštą atnešė paskutinis ledynas. Akmeniui suteiktas Brolių pavadinimas (jį atkasusių ūkininkų įamžinimui). Duomenys apie Brolių akmenį jau yra patalpinti Lietuvos geologijos tarnybos valstybinės geologijos informacinės sistemos Geotopų posistemyje. Verta paminėti, kad vadovaujantis Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-393, Brolių akmuo atitinka svarbumo kriterijų, rodantį gamtinę, informacinę, mokslinę, pažintinę reikšmę.

Seniai svajoję riedulį parodyti visuomenei, siekdami populiarinti gimtąjį kraštą, plėsti kraštą garsinančių paveldo objektų sąrašą, ūkininkai tai padaryti ryžosi 2014-ųjų pabaigoje. Nors akmuo guli žemiau netoliese tekančio kanalo ir aplink jį nuolatos susikaupęs vanduo, tačiau tų pačių ūkininkų dėka 2016 m. sutvarkyta riedulio aplinka: ant akmens padarytas apžvalginis tiltelis, išlyginta teritorija, padarytas privažiavimas, pasodinta pušaičių, vasarą aplinka nuolatos šienaujama.

Brolių akmuo yra visai šalia Žagarės regioninio parko ribos. Tad direkcija prie akmens sutvarkymo prisidėjo teikdama jį paskelbti gamtos paveldo objektu, pastatė tai liudijantį informacinį ženklą, o akmenį atkasusius ir lankymui pritaikiusius ūkininkus apdovanoti pristatė Aplinkos ministerijai.

Autorės archyvo nuotrauka