Irena PETKEVIČIENĖ
Alytaus Putinų gimnazijos biologijos mokytoja

Pabūti „mažaisiais mokslininkais“

Svečiuose pas mokslininkus

Nūnai biotechnologinės-gamtamokslinės studijos – „ant bangos“. Daug kas norėtų įgyti šias specialybes. Alytaus Putinų gimnazijoje taipogi mokosi nemažai mokinių, galvojančių savo ateitį, ją susieti su gamtamokslinėmis studijomis.

Neatsitiktinai gimnazijos jaunieji gamtininkai, I-III klasių mokiniai (kartu su biologijos mokytojomis Vaida Sakalauskiene bei Irena Petkevičiene) apsilankė Kaune, Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Čia mus maloniai sutiko, supažindino su šia aukštąja mokykla, pristatė Aplinkotyros katedrą prodekanas dr. Nerijus Jurkonis bei dr. Genovaitė Liobikienė. Pabuvojome puikiai įrengtose laboratorijose, susipažinome su čia vykdomais projektais, tiriamaisiais darbais, sudėtinga laboratorine aparatūra. Prodekanas pabuvo mums gidu, papasakojo apie šiame universitete vykdomas studijų programas, atsakė į gimnazistus dominančius klausimus.

Dr. G. Liobikienė vienoje iš daugybės laboratorijų vedė praktinį užsiėmimą. Susėdę prie mikroskopų stebėjome cheminėmis medžiagomis paveiktas augalų šaknis, tyrinėjome įvairių augalų lapų sandarą, chlorofilo išsidėstymą lapų ląstelėse. Buvo labai įdomu pabūti „mažaisiais mokslininkais“.

Kitoje auditorijoje dėstytoja Giedrė Kacienė vedė paskaitą-diskusiją „Jūsų ekologinis pėdsakas“. Klausėmės įdomios paskaitos, atsakėme į anketos klausimus, juos analizavome, diskutavome apie šiltnamio efektą, transporto taršą, šiukšlių rūšiavimo būtinybę, miestų apželdinimą… Sekcijose dirbę mokiniai turėjo išanalizuoti savo grupės užduotį, ją pristatyti, apginti, pareikšti savo nuomonę, siūlyti idėjas iškilusių ekologinių problemų sprendimui. Praktiškai susipažinę su šia aukštąja mokykla ne vienas mokinys sakė, jog patiktų čia studijuoti.

Kitas mūsų lankytas objektas – Kauno medicinos universiteto Žmogaus anatomijos muziejus. Kiek čia įvairiausių eksponatų. Apibūdinti sunku. Reikia kiekvienam čia pabūti ir pačiam pamatyti.

Esame dėkingi lankytų Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojams, sudariusiems sąlygas praplėsti mokinių žinias, o gal net ir galimu profesijos pasirinkimu. Ačiū Putinų gimnazijos direktoriui A.Žiūkui, talkinusio rengiant šią įdomią išvyką.

Autorės nuotrauka