Apie tai žurnalistė Marijona VARNECKIENĖ kalbėjosi su  Lietuvos neformaliojo mokinių švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėju Almantu KULBIU.

Nuotolinės gamtos pažinimo pamokos –

ieškojimai, sunkumai ir naujos patirtys

Almantas KULBIS visada nusipelno ir moksleivių, ir pedagogų pagarbos

Sakoma, jog visada viskam reikia būti pasiruošus… O pandemijai  ar buvote pasiruošę?

Kaip ir visus, karantinas ir jo diktuojamos pandemijos sąlygos skyriaus darbuotojus dar per pirmąjį karantiną užklupo netikėtai. Jau tada, žiemą ir pavasarį pasiūlėme mokykloms daug naujo edukacinio turinio – reikėjo operatyviai perplanuoti veiklas, apsvarstyti, kurias veiklas įgyvendinti, o kurių atsisakyti. Juk gamtininkai itin glaudžiai susiję su buvimu lauke, bendravimu, gamtos stebėjimu, komunikavimu tarpusavyje.

Antrąją karantino bangą pasitikome jau turėdami nuotolinės edukacijos patirtį. Jau buvome sukūrę priemones, įrankius. Svarbiausias skyriaus pasiekimas – didesnis veiklų prieinamumas, dalyvių skaičius nei įprastiniu būdu. Iki pandemijos neturėjome renginio, kuriame vienu metu dalyvauja daugiau kaip 3000 mokinių. Naujas galimybes skyriaus darbuotojai panaudojo kūrybiškai, kaupdami naują vertingą patirtį.

Prisipažinsiu, jog nuotolinis mokymas yra kiek nežinoma sfera, tad papasakokite apie nuotolinio mokymo pamokas.

Skyrius organizavo nuotolinių pamokų ciklą 5-8 klasių mokiniams „Pažinimo voratinklis“, kuriame žinomi mokslininkai ir gamtininkai vedė pamokas.

Kiekvieną savaitę nuo lapkričio 5 d. iki gruodžio 17 d. virtualioje erdvėje mokytojai, Lietuvos gamtininkai, universitetų dėstytojai, gamtosaugininkai bendravo ir bendraus su mokiniais. Laukia net septynios pamokos, kuriose vaikai sužinos, kokiu būdu geologai nustato fosilijų amžių, kodėl kai kurie paukščiai skrisdami nešasi „telefonus“, ko galėtume pavydėti vabzdžiams, pabūsite gamtos fotografo „virtuvėje“ ir išgirsite daug kitų dalykų.

„Pažinimo voratinklį“ koordinavo Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Violeta Gulbicka.
Jaunesniems mokiniams parengtas pamokų ciklas „Gamtos mitų griovėjai“.

Pamokos planuojamos gruodžio 11, 14 ir 15 dienomis. Nuorodos aktyvuojamos minėtomis dienomis nuo 10 val.

Mokiniai nuotoliniu būdu dalyvaus pamokose „Vabzdžiai“, „Šikšnosparniai“, „Paukščiai“.

Šių pamokų koordinatorius – Gamtinio ir ekologinio  ugdymo skyriaus metodininkas, ornitologas Gediminas Petkus.

Jūsų vadovaujamas skyrius visada garsėjo įvairiais tradiciniais renginiais, konkursais? Ar jie vyksta pandemijos sąlygomis?

Visi konkursai persikėlė į interneto erdvę, pasirinktos naujos interaktyvių renginių formos.

Parengtas naujas „Gamtininkų žiemos turnyras“, kuriame susitinka 16 mokinių komandų iš visos Lietuvos.

Tradiciniai renginiai (tarptautinių GLOBE, Baltijos jūros projektų metų konferencijos) vyko nuotoliniu būdu. Mokiniai pristatė parengtus pranešimus, bendravo tarpusavyje būdami mokyklose ar namie.

Nuotoliniu būdu vyko ir tradiciniai, kasmet vykstantys konkursai. Štai konkurse „Lietuvos gamtininkas“ dėl nuotolinės organizavimo formos galėjo dalyvauti daugiau mokinių nei įprastai. Dėl ribotų galimybių kasmet į finalinį etapą buvo kviečiama tik 50 finalininkų, dabar galėjo dalyvauti tris kartus daugiau mokinių.

5 – 6 klasių grupėje geriausia pripažinti Diminyka  Bezrodnaja (iš Ignalinos rajono) ir Domantas Joknys (iš Vilniaus). 7-8 grupėje – Ignas Bataitis (iš Šakių rajono) ir Haroldas Mackevičius (iš Vilkaviškio rajono).

Nuotoliniu būdu įvyko ir tradicinis mokinių STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“.

Pandemijos sąlygomis imtis naujų projektų gal ir sudėtingiau. Ar kūrėte naujus projektus?

Taip. Sukūrėme nemažai naujų projektų.

Vienas įdomiausių sukurtų mišraus turinio projektų – žaidimas gamtoje „Surask juos visus!“. Skyriaus metodininkas Tomas Pocius parengė užduočių leidinį „Surask juos visus“, išplatino mokyklose bei parengė projektą pasaulinėje gamtininkų platformoje „iNaturalist“. Žaidime dalyvavo daugiau kaip 1000 mokinių, žaidimo metų rezultatų sumavimas – gruodžio mėnesį.

Jau dabar iš platformos statistikos matyti, jog mokiniai atliko daugiau kaip 14 000 stebėjimų visoje Lietuvos teritorijoje, rado visas žaidime nurodytas šimtą organizmų rūšių. Žaidimas ne kartą pristatytas žiniasklaidoje, radijo, TV laidose.

Kuo naudingos pandemijos pamokos, nauja patirtis?

Dalį pandemijos metų gerųjų patirčių skyriaus veikloje bus naudingos ir pandemijai pasibaigus. Nuotoliniai metodai, didesnio dalyvių skaičiaus įtraukimas elektroninio ryšio priemonėmis, išmaniųjų įrenginių ir programėlių panaudojimas leis papildyti gamtinį ir ekologinį ugdymą. Galima teigti, kad pandemija išmokė nenuleisti rankų, greitai ateiti į pagalbą neformaliojo švietimo organizatoriams ir paslaugų teikėjams, parengti įvairaus kokybiško turinio skirtingoms mokinių grupėms. Žinoma, gamtininkai geriausiai jaučiasi gamtoje, todėl ruošdamiesi kitų metų darbams, tikimės, jog galėsime rengti tradicinius renginius.

Dėkoju už pokalbį.

 

Augusto Uktverio nuotrauka