Rita STULPINIENĖ
Projekto iniciatorė ir vadovė, Vilniaus l/d ,,Rūta“ vyr. auklėtoja

Nesustok, oranžini traukiny!

Kviečiame dalyvauti respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“

Visi skuba, bėga, lekia… Vis mažiau laiko lieka pabūti su vaiku. Didesnė dalis vaikų pasaulį, gamtos grožį pažįsta iš knygelių, televizijos laidų, kompiuterinių žaidimų ir pan. Tokiu būdu iš vaiko atimama galimybė pajausti gamtos skleidžiamus kvapus, garsus, spalvų įvairovę, mažėja galimybė ugdyti(-is) gamtojautą, ekologinę savimonę, gamtamokslinę kompetenciją. Ne kiekvienas vaikas pažįsta pamatytą augalą ar gyvūną, įvardija gamtos reiškinį.

Vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie gamtinę aplinką. Todėl, vykdant šio projekto veiklas, siūloma bendra pedagogų, vaikų ir šeimos narių ugdomoji bei pažintinė veikla – keliauti su vaikais į saulėtą oranžinę kelionę, siekiant geriau pažinti pasaulį.

Kodėl – oranžinę? Nes tai – šeimos, meilės, draugystės, saulės, šviesos spalva. Mes, pedagogai, kartu su šeima nušviesime kelią vaikams į platų gamtos pasaulį. Kelionė čia prasideda nuo mažos sėklytės, kurią vaikas pasėja kartu su pedagogu. Stebėjimas, daigelio iš sėklos išaugimo laukimas skatina vaiko smalsumą, kantrumą, suteikia žinių apie tai, ko reikia augalui, kad jis galėtų išvysti saulės šviesą, ugdo pagarbą gyvybei. Per Šeimos šventę daigelis keliauja į šeimos rankas. Vaikai, kartu su tėveliais, seneliais augina, prižiūri, bendrauja, įgauna naujų žinių, ko reikia, kad moliūgas augtų, žydėtų, vestų vaisius. Tai didelė patirtis, kurią vaikas patiria, fiksuoja, stebi (lapų didumas, žiedų spalva, pirmos vaisių užuomazgos, saulės vaisiaus augimas). Svarbiausia, kad visa tai jis patiria su brangiausiais jo aplinkos žmonėmis.

Rudenį su rūpesčiu ir meile išaugintas moliūgas (o tiksliau – jo vaisius) grįžta į tą vietą, kur buvo pasodintas. Suteikdami vaikams naujų įspūdžių. Bendruomenės nariai savo įstaigų teritorijose spalio7d. (Pasaulinę šypsenos dieną) 11val. sukuria ilgą saulėtą oranžinį moliūgų traukinį, kurio kiekvienas vagonėlis susideda iš pedagogų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimo. Toliau vyksta sveikuoliškų moliūgų patiekalų dienos… ir moliūgų sėklyčių laukimas pavasario.

Lapkričio 11-ąją (Šv. Martyno vardo dieną, žibintų arba šviesos dieną) ant savo įstaigų palangių, pasigaminę iš moliūgų žibintus, uždegsime žvakutę – kaip šviesos, vilties ir gėrio simbolį.

Projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ pradžia – 2016-04-07 (Pasaulinė sveikatos diena), pabaiga – 2016-11-11 (Šv. Martyno vardo diena, žibintų arba šviesos diena).

Projekto organizatoriai –Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rūta“ (Vilnius, Žirmūnų g. 50,)  ir Lietuvos Edukologijos universitetas (Vilnius, Studentų g. 39). Projekto iniciatorė ir vadovė – Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ vyresnioji auklėtoja Rita Stulpinienė (tel. 8-61888448. ruta.projektai@gmail.com ). Atsakingas asmuo – Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė.

Projekto koordinatorė – Lietuvos edukologijos universiteto vyresnioji botanikė mgr. Teresė Jokšienė (tel.: 8 685 11535; el. p.: oranzerija@leu.lt)

Projekto globėjai: doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė; Ona Vaicekauskienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė; Eglė Rakauskienė, Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centro sveikos gyvensenos kabineto vedėja.

Švietimo įstaigos, kūrybiškiausiai pristačiusios projekto veiklas ir išauginusios didžiausius moliūgus, suformavusios ilgiausią moliūgų traukinį, bus apdovanotos prizais. Visoms Lietuvos švietimo įstaigoms, dalyvavusioms švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ bus įteikti padėkos raštai, nominacijos bei atminimo dovanėlės.

Projekto organizatoriai tiki, kad saulėtas oranžinis traukinys, riedantis per visą Lietuvą, nuties kelią ugdytiniams į platų gamtos pažinimo pasaulį, suteikdamas nepamirštamų, džiugių akimirkų ir naujų įspūdžių auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo, kartu su pedagogu ir šeima sujungdamas visas švietimo įstaigų bendruomenes, bendrai ugdomajai veiklai, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Patikėkit ir Jūs! Prisijunkit savo įstaigos ,,vagonėliais“ prie mūsų oranžinės kelionės ir mes riedėsime pačiu ilgiausiu saulėtu oranžiniu traukiniu per visą mūsų Lietuvą!!!

Norintiems prisijungti prie mūsų saulėto oranžinio traukinio kelionės, rašykite el.adresu: ruta.projektai@gmail.com. Projekto nuostatus galite rasti www.aplinka.vilnius.lt arba http://leu.lt/lt/zaliasis_universitetas/zu_naujienos