Arūnas KONDERAUSKAS
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Ne visi ūkininkai tinkamai rūpinasi mėšlu ir srutomis

Skystas mėšlas - tarša "su kvapeliu"...

Mėšlas bei srutos gali būti kaupiami tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose bei tirštojo mėšlo rietuvėse – prie tvarto. Taip pat tirštasis mėšlas gali būti laikomas rietuvėse lauke. Tačiau mėšlas bei srutos turi būti kaupiami bei laikomi taip, jog būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos. Ūkininkai, vienoje vietoje laikantys nuo 10 iki 100 sąlyginių galvijų, gali tirštąjį mėšlą kaupti tirštojo mėšlo rietuvėje prie tvarto, kurioje turi būti įrengtas nelaidus bei sandarus hidroizoliacinis sluoksnis, užtikrinantis, kad iš jos netekėtų srutos į aplinką.

Tačiau ne visi ūkininkai laikosi šių įpareigojimų. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros darbuotojai gavo pranešimą, kad Piktuižių kaime srutos teka į šalia fermos esančius laukus ir griovius. Į kaimą nuvykę aplinkosaugininkai išties rado netvarką šalia ūkininko B.B. fermos. Srutos tekėjo nuo fermos, užteršdamos paviršinius vandenis. Ūkininkui surašytas protokolas (ATPK 52/4str. 3d.) ir skirta 28 eurų bauda. Be to, B.B. surašytas privalomas nurodymas – iki 2015-03-02 mėšlą ir srutas sutvarkyti taip, kaip numato mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas.

Mėšlas ūkyje dažniausiai naudojamas kaip organinė trąša. Mėšlu patręšti augalai gauna visų augti ir vystytis reikalingų maisto medžiagų, tad išaugina gausesnį derlių. Tačiau laukus tręšiant mėšlu galioja nemažai aplinkosauginių reikalavimų bei draudimų.

Draudžiama mėšlą bei srutas skleisti nuo lapkričio 15 dienos iki balandžio 1-osios, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro atskirame įsakyme (atsižvelgiant į konkrečias pavasario bei rudens hidrometeorologines sąlygas) yra nustatyta kitaip. Visais atvejais draudžiama mėšlą bei srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Taip pat draudžiama mėšlą bei srutas skleisti nuo birželio 15-osios iki rugpjūčio 1-osios, išskyrus tręšiant pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai.

Skystąjį mėšlą ir srutas draudžiama skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 metrų nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 metrų nuo gyvenvietės be seniūnijos seniūno sutikimo. Skystąjį mėšlą ir srutas draudžiama skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 metrai iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

Autoriaus nuotrauka