Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui įteikta peticija prieš naktinius taikiklius ir nevyriausybinių organizacijų kreipimasis

Lietuvos nevyriausybinės gamtosauginės organizacijos susivienijo bendram kreipimuisi į LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, prašydami nepritarti projektui dėl naktinių taikiklių įteisinimo. Nevyriausybinių organizacijų bendras kreipimasis išsiųstas visiems Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams. Birželio 22-ą dieną kreipimasis bei jo pagrindiniai argumentai pristatyti komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui. Kartu Artūrui Paulauskui įteiktas ir peticijos prieš naktinius taikiklius egzempliorius. Dar du peticijos egzemplioriai birželio 23-ią įteikti Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui Algimantui Salamakinui ir LR aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui.

Bendrą Lietuvos nevyriausybinių organizacijų kreipimąsi, kuriuo raginama nepritarti įstatymo projektui, įteisinančiam naktinių taikiklių naudojimą, pasirašė Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija, GAA „Baltijos vilkas“, Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos ornitologų draugija, susivienijimas „žali.lt“, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija.

Kreipimesi dėstomi tokie pagrindiniai argumentai: leidimas eiliniams civiliams laisvai įsigyti ir turėti karinės paskirties įrangą kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, naktinių taikiklių įteisinimas padarys didelę žalą gamtai ir jos apsaugai, naktiniai taikikliai nepadės spręsti afrikinio kiaulių maro problemos, nepagrįstai skubotas ir neskaidrus pataisų priėmimo procesas silpnina pilietinę visuomenę.

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ taip pat paruošė savo kreipimąsi, kuriame argumentuotai pasisako prieš naktinių taikiklių įteisinimą. Tokiu būdu paneigtas mitas, kad visi medžiotojai pritaria projektui.

Kreipimasis skirtas LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, nes tik šiame komitete įstatymo projektas dar turi būti apsvarstytas prieš balsavimą Seime. Kaimo reikalų komitete projektas buvo formaliai apsvarstytas jau kitą dieną po jo sėkmingo pateikimo Seime, ir šiame svarstyme nebuvo sudarytos galimybės sudalyvauti ir savo poziciją pristatyti pataisų oponentams.

Projektas nebuvo svarstomas ir neplanuojamas svarstyti Aplinkos apsaugos komitete, nors pakeitimai ir yra tiesiogiai susiję su gamta ir jos apsauga. Seimo pavasario sesija jau baigiasi, o Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jau nebeturi planinių posėdžių, todėl klausimas turėtų būti svarstomas rudens sesijoje. Tačiau jeigu projekto iniciatoriai ir rėmėjai ir toliau naudos tą pačią buldozerio taktiką, projektas gali būti skubotai ir be jokių diskusijų ar konsultacijų prastumtas dar šioje sesijoje.

GAA „Baltijos vilkas“ inicijuota peticija prieš naktinių taikiklių įteisinimą surinko jau beveik 8500 parašų. Išspausdinta peticija įteikta Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui ir įteikiama Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui Algimantui Salamakinui bei LR aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui. Pasirašiusieji peticiją išsakė savo nepritarimą, kad medžiotojams būtų leista naudoti naktinius taikiklius, o ginklų verslo interesai būtų iškeliami aukščiau už Gamtos apsaugą, tokiu būdu sudarant palankias sąlygas brakonieriavimui ir gyvūnų naikinimui, tarptautinių konvencijų pažeidinėjimui.

Kreipimasis: http://www.vilkai.lt/wp-content/uploads/NVO_kreipimasis_i_NSGK_del_taikikliu.pdf

Peticija: http://www.e-peticija.lt/peticija/215/ne-medzioklei-su-naktiniais-taikikliais

GAA „Baltijos vilkas“ informacija. Telefonas pasiteirauti: 8 656 85019