Artūras KONDERAUSKAS
Šiaulių RAAD vyr. specialistas

Ministro padėka ir kolegų sveikinimai – Romui Baltramaičiui

Romą BALTRAMAITĮ (kairėje) sveikina Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Kornelijus ŠKIELA

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) Joniškio rajono agentūros vedėjas Romas Baltramaitis išleistas į užtarnautą poilsį. Beveik 40 metų aplinkosaugos srityje dirbusiam Romui Baltramaičiui už profesionalų pareigų atlikimą bei ilgametį, kvalifikuotą ir nuoširdų darbą aplinkosaugos srityje įteikta aplinkos ministro Kęstučio Trečioko padėka.

1947 metais gimęs Romas Baltramaitis 1977 metai pradėjo dirbti Joniškio rajono valstybinio vandenų naudojimo reguliavimo bei apsaugos inspektoriumi (Pareigos –vyresn. inžinierius vandens ūkio kontrolei). Nuo tų metų už gamtos apsaugą kovojantis joniškietis ne kartą skatintas už gerą darbą, nuobaudų niekada neturėjo.

Be tarnybos Romas Baltramaitis taip pat yra aktyvus visuomenininkas. Jis yra Joniškio vietos veiklos grupės valdybos narys. Dirbdamas visuomeniniais pagrindais, daug prisidėjo prie kaimo bendruomenių kūrimosi ir aplinkos  tvarkymo bei  puoselėjimo. Per dešimtmetį rajono kaimuose nuveikta daug darbų, sutvarkyta aplinka,  įsirengti bendruomenių namai, buvo skatinamas gyventojų bendruomeniškumas. Švenčiant 10 metų veiklos jubiliejų Romas Baltramaitis apdovanotas Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkos raštu. Nuo 2000 metų veikia Joniškio ekologinio švietimo centras, kuris įsteigtas Romo  Baltramaičio ir bendraminčiu sumanymu. Šis centras visuomeniniais pagrindais vykdo švietėjišką aplinkosauginę veiklą tarp mokyklų ir moksleivių.

Nuo 2002 iki 2013 metų Romas Baltramaitis buvo valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių tarybos narys. Per šį laikotarpį  jis inspektorių taryboje sprendė aktualius klausimus ir atstovavo viso Šiaulių regiono problemas.

Per visus darbo metus Romas Baltramaitis dalyvavo kuriant atliekų tvarkymo sistemą Joniškio rajone. Dalyvauta parengiamajame darbe dėl rajone esančių sąvartynų panaikinimo. Taip pat dalyvauta visuose projektuose vandentvarkos problemoms spręsti. Per šį laikotarpį žymiai pagerėjo Sidabros upelio būklė, kuri anksčiau buvo viena labiausiai Lietuvoje užterštų upių tarpe. Žymiai pagerėjo esamų valyklų būklė.

Dėkodamas už sveikinimus Romas Baltramaitis prasitarė, kad jo gyvenime magiškas skaičius 22. Tą dieną aplinkosaugininkas gimė, vedė, baigęs mokslus pradėjo dirbti ir dabar į užtarnautą poilsį išeina taip pat 22 dieną.

ŠRAAD Joniškio rajono agentūros vedėjo pareigas laikinai eis Romo Baltramaičio mokinė ir kolegė vyriausioji specialistė Daiva Ostapenko.

Autoriaus nuotrauka