In memoriam Juozui Kazlauskui (1942-2017)

Žagarės regioninio parko direkcijos savanoriui, Joniškio garbės piliečiui

Juozas KAZLAUSKAS

Taip netikėtai netekome žmogaus, kuris mums buvo ne tik pavyzdys, bet ir didžiulė mūsų pagalba, išmokęs mus būti ištikimiems savo darbui, savo vertybėms, nesiblaškyti ir nepasiduoti pesimizmui. Nuoširdžiai atsidavęs Žagarei, jo žmonėms, jis kvietė žagariečius dalyvauti kultūriname miesto gyvenime, kūrė filmus, fotografavo… Taip įamžindamas mūsų krašto žmones, jų gyvenimo istorijas, surinko nuostabią senųjų daiktų ekspoziciją pavadinimu „Žagarės krašto istorija“.

Juozas Kazlauskas gimė 1942 m. kovo 10 d. Žagarėje.

2001 m. su grupe bendraminčių subūrė kapelą, o paskui ir pagyvenusių bei neįgaliųjų žmonių klubą „Švėtė“. Vienas didžiausių Juozo Kazlausko darbų – surinkta senovinių daiktų ekspozicija pavadinimu „Žagarės krašto istorija“. Ją sudaro daugiau nei 2000 eksponatų. Rinkti senus daiktus Juozas pradėjo 2007 m. Ne vienas daiktas už savo lėšas yra ir įsigytas iš žagariečių. Ekspozicijoje vietą atrado įvairūs namų apyvokos, buities daiktai, nuotraukos, dokumentai, XIX a. vid. spausdinti leidiniai, prieškario Lietuvoje leisti laikraščiai ir žurnalai. Iš pradžių įkurta Žagarės seniūnijos pastate, 2015 m. Juozo Kazlausko ekspozicija perkelta į Žagarės dvaro rūmus ir juose įsikūrusį lankytojų centrą.

Daugybę metų Juozas Kazlauskas taip pat rinko informaciją apie Žagarės įvykius, kultūrinius renginius, nuotraukose ir vaizdo įrašuose įamžino svarbiausias akimirkas iš miesto gyvenimo, vykdė įvairius projektus, kurių tikslas – įamžinti vietos senolius, architektūrą, gamtą. Juozas Kazlauskas sukaupęs apie 400 diskų su fotografuota ir filmuota įvairia medžiaga.

Pirmąjį filmą su keliais „Švėtės“ klubo bendraminčiais sukūrė dar 2008 m. (apie Žagarės senovinius ir istorinius pastatus). Keletą metų vykdė projektą „Mūsų senoliai“, kurio metu kalbino vyriausius Žagarės miesto gyventojus apie svarbiausius praeities įvykius, gyvenimą Žagarėje. Per dvejus metus įamžinta apie 60 vyresnių kaip 80 metų vietos gyventojų. 2011 m. pristatytas sukurtas filmas „Žagare, mano Žagarėle“, įdomus filmas apie garsiausius mūsų krašto dainininkus, brolius Vaclovą, Ričardą ir Povilą Daunorus „Žagarė – dainininkų Vaclovo, Povilo ir Ričardo Daunorų gimtinė“.

Juozas Kazlauskas taip pat yra sukūręs dokumentinių filmų apie romus, sausio 13 d. dalyvius, kultūros namus „Žagariečių kultūros židinys – kultūros namai 1946-2016“, biblioteką „80 akimirkų iš Žagarės bibliotekos“, tremtį „Žagariečiai tremtyje“. Šiuose filmuose įamžinta daugybė Žagarės žmonių, savo veikla ir darbais garsinančių, puošiančių mūsų kraštą.

Juozą Kazlauską vadiname Žagarės krašto metraštininku. Jo surinkti eksponatai, sukauptos nuotraukos, sukurti filmai – vertinga istorinė medžiaga apie Žagarės kraštą ir jo žmones, jų dvasines erdves, savimonės atspindžius, fiksuoti savita forma, iliustruoti praėjusio ir dabartinio laikmečio nuotraukomis.

2007 m. J. Kazlauskas buvo išrinktas į Joniškio iškiliausių žmonių dešimtuką. 2011 m. už nuoširdžią, neišsenkančią kūrybinę ir kraštotyrinę veiklą, etninės kultūros puoselėjimą ir krašto istorijos sklaidą, už nuopelnus Žagarės kraštui J. Kazlauskui buvo paskirta Joniškio rajono savivaldybės įsteigta Mato Slančiausko premija. 2017 m. Joniškio miesto šventės metu J. Kazlauskui buvo suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.

Du metus Juozas Kazlauskas su žmona kiekvieną savaitgalį savanoriavo priimdamas lankytojus Žagarės regioninio parko lankytojų centre. Džiugiai sutikdavo kiekvieną lankytoją, kuriam pristatydavo dvaro rūmus ir čia esančias ekspozicijas, išsamiai atsakydavo į visus rūpimus klausimus.

Juozas Kazlauskas parodė mums, kas yra atsakingas požiūris į savo krašto istorijos išsaugojimą. Jo nepaprasta energija, tolerancija, mokėjimas džiaugtis kiekviena diena buvo ir visada bus mums pavyzdys.

Žagarės regioninio parko direkcija