Inga STRAVINSKAITĖ-JANAVIČIENĖ

Lietuvos automobilių importuotojų laukia įtemptas laikas

Senasis automobilis sapnuoja...

Lietuvoje net 95 proc. seno automobilio privalo būti perdirbta ar pakartotinai panaudotos jo dalys, šalinti į sąvartynus galima tik menką dalį. Kitu atveju Lietuva gali būti baudžiama už įsipareigojimų nesilaikymą.

Nuo šių metų sausio Lietuva yra įsipareigojusi užtikrinti visų surinktų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių perdirbimą ar kitokį naudojimą iki 95 proc., skaičiuojant pagal automobilio masę.  Tokios normos yra numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių“. Jei vidutinis automobilis sveria maždaug 1600 kg, vadinasi, pakartotinai naudojama (naudojamos automobilių dalys), perdirbama (automobilyje esantis metalas, plastikas, stiklas ir kt.) ar kitaip panaudojama (pvz., senos padangos panaudojamos kaip kuras) turi būti apie 1500 kg.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos (ENTPTA) vadovas Vladimir Jankoit viliasi, kad šie nauji įsipareigojimai bus įgyvendinami sklandžiai, tam sukurti reikalingi teisės aktai, o atsakingos institucijos prisidės skatinant automobilių ardytojus tinkamai atlikti savo darbą ir teisingai sutvarkyti likusias atliekas.

Kaip žinia, Lietuvoje kasmet išardoma 50-60 tūkst. tonų senų automobilių, iš kurių apie 30 proc. (t.y. 15-20 tūkst. tonų) susidaro nevertingos plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir kitokių automobilinių dalių atliekos. Senus automobilius supirkinėja ne tik legalūs, bet ir nelegalūs ardytojai, kurie vertingas dalis priduoda į antrinę rinką, metalą parduoda, o gumos, stiklo, plastiko atliekas šalina į pamiškes, buitinių atliekų konteinerius ir pan.

Nuo šių metų pradžios įvedus naujus reikalavimus senų automobilių atliekų tvarkymui, gamintojams ir importuotojams teko padidinti finansavimą nenaudojamų automobilių atliekų tvarkymui.

„Tikimės, kad nauji Lietuvos įsipareigojimai nepasireikš vien importuotojų finansavimo padidinimu. Sieksime, kad Europos Sąjungos užduotys būtų įgyvendinamos be jokių gudravimų. Tikimės, kad mūsų siekius palaikys atsakingos institucijos“, – sako Gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovas Alfredas Skinulis.

Pagal teisės aktus, kurių įgyvendinimą prižiūri Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos bei policija, seno, nebevažiuojančio automobilio savininkas privalo pasirūpinti seno automobilio atliekų sutvarkymu. Tai galima padaryti visai paprastai, pasinaudojant Gamintojų ir importuotojų asociacijos kartu su ENTPA jau kurį laiką sukurtos efektyvios senų automobilių tvarkymo sistemos paslaugomis, sudarančios galimybes automobilius priduoti kiekvienoje Lietuvos apskrityje (http://www.gia.lt/transporto-priemones/gyventojams/). Jei to nepadarys, jis gali būti nubaustas už neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymą bendro naudojimo vietose. Reikalingą informaciją galima rasti ir šioje vaizdo medžiagoje: https://www.youtube.com/watch?v=NHMlQG7Mfv0.

ENTPTA vienija įmones, užsiimančias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla apima transporto priemonių surinkimą, vežimą, ardymą, išmontavimą, atliekų rūšiavimą, pridavimą ir priskiriama prie veiklos, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, todėl vykdant šią veiklą reikalaujama turėti specialius įrenginius, veiklą vykdyti tik tam leistinose vietose, turėti taršos leidimus, licencijas, kvalifikuotus darbuotojus, teikti įvairias apskaitas bei ataskaitas, nuolat stebėti ir vykdyti teisės aktų reikalavimų pakeitimus. Tokių įmonių veikla kasmet yra tikrinama valstybės priežiūros institucijų, reikalaujama ataskaitų, įvairių kitų dokumentų įrodančių tinkamą veiklos vykdymą.

Autorės archyvo nuotrauka