Gediminas PETKUS
Lietuvos ornitologų draugija

Lietuva prisijungia prie Europos perinčių paukščių atlaso atnaujinimo darbų

Pastaraisiais metais paukščių stebėjimas Lietuvoje vis populiarėja. Vis daugiau žmonių dalyvauja Lietuvos ornitologų draugijos renginiuose bei savanoriškuose gamtosauginiuose projektuose. Nuolat fiksuojamos naujos Lietuvai paukščių rūšys – pernai užfiksuotos net penkios iki šiol Lietuvoje nesutiktos užklystančios rūšys ir net dvi naujos perinčios rūšys! Atrandamos vis naujos kai kurių Lietuvai retų paukščių perimvietės – žvirblinės pelėdos, gulbės giesmininkės, pilkosios anties, mažojo baublio. Kyla klausimas – ar mes tikrai žinome visas naujų perinčių rūšių – cyplės, mažosios švygždos, žaliakojo tuliko, mažosios tošinukės – veisimose vietas? Ar žinome tikslią Lietuvoje perinčių paukščių situaciją?

Siekiant sukaupti naujausią informaciją visoje Europoje jau ketvirtus metus yra renkami duomenys Europos perinčių paukščių atlaso atnaujinimui. Šie darbai apima daugiau kaip 50 Europos šalių ir apie 500 perinčių paukščių rūšių. Planuojama, kad visoje Europoje į šį projektą įsitrauks daugiau kaip 50 000 paukščių stebėtojų ir ornitologų savanorių. Lietuva į šį reikšmingą projektą įsitraukė nuo 2014 metų. Atlaso duomenų rinkimo darbus planuojama pabaigti 2017-ais metais.

„Europos perinčių paukščių žemėlapyje Lietuva užima svarbią vietą – kai kurios, pas mus dažnos rūšys, Europoje yra priskiriamos prie nykstančių rūšių, – sako Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis. – Paukščiai yra svarbus gamtos pokyčių indikatorius. Šiuo metu dėl intensyvėjančio ūkininkavimo, durpynų ir kitų žemės išteklių eksploatavimo bei klimato kaitos vyksta akivaizdūs ornitofaunos pokyčiai, kuriuos neabejotinai nulemia žmogaus veiksmai. Tik matydami situaciją kitose Europos šalyse galime suprasti ir Lietuvos ornitofaunos pokyčius, todėl Europos perinčių paukščių atlaso atnaujinimas yra nepaprastai svarbus mums visiems.“

Naujasis atlasas tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje pateiks informaciją apie perinčias paukščių rūšis, jų gausą ir paplitimą, leis įvertinti per kelis dešimtmečius (nuo pirmojo atlaso sudarymo) įvykusius pokyčius. Atlaso duomenys taps tvirtu pagrindu ateityje planuojant paukščių apsaugos darbus tarptautiniu mastu.

Kaip ir visoje Europoje, taip ir Lietuvoje, Perinčių paukščių atlaso darbai vyksta savanoriškai. Lietuvos ornitologų draugija ėmėsi koordinuoti šį projektą ir suvienyti ornitologų, paukščių stebėtojų, saugomų teritorijų direkcijų bei miškų urėdijų pajėgas. Dalyvauti renkant duomenis gali kiekvienas, kuris pažįsta paukščius – tereikia, pastebėjus paukštį giedant, ieškant maisto, kraunant lizdą, perint ar nešant maistą jaunikliams, šią informaciją suvesti į specialią aplikaciją internete (tai galima lengvai atlikti netgi išmaniuoju telefonu!). Duomenis rinkti yra smagu – tai ne tik gera proga daugiau laiko praleisti gamtoje, bet ir išbandyti savo žinias bei patobulinti paukščių pažinimo įgūdžius dirbant kartu su ornitologais regionų koordinatoriais.

Lietuvos ornitologų draugija kviečia visus, kurie domisi paukščiais, dalyvauti renkant duomenis Europos perinčių paukščių atlasui:

Daugiau informacijos apie atlaso darbus rasite: http://birdlife.lt/lppa.