Laimutis BUDRYS

Šių metų rugsėjy Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojas, gerbiamas ir nuoširdus žmogus Laimutis Budrys būtų minėjęs savojo gyvenimo šešiasdešimties metų sukaktį. Deja, išaušus šeštadienio rytui sužinojome, jog Laimučio gyvenimo styga staiga nutrūko… Graudu visiems pasidaro, kai verkia „Nutrūkusioje stygoje“ (vilniškiuose laidojimo namuose vaizdo projektoriui vasnojant Velionio gyvenimą primenančiomis fotografijomis) Laimučio senoji motinėlė: Laimi, Laimuti, Laimučiuk…

Netikėtai Anapilin iškeliavo žinomas gamtosaugininkas, dėl savo charakterio savybių ne kartą neįtikęs buvusiems Aplinkos ministerijos šulams. Nebuvo prisitaikėlis, turėjo daug išminties, realiai vertino gyvenimo mozaikas.

Laimutis Budrys gimė 1960 m. Molėtų rajono Paužuolių kaime. Baigęs Molėtų vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete įgijo biologo (ichtiologo specializacija) specialybę. Dirbo šio universiteto Gamtos mokslų fakultete, po to – Aplinkos apsaugos ministerijos skyriaus vyriausiuoju zoologu. Nuo 1999 metų – šios ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius, vėliau – Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.  Pastaruoju metu dirbo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriuje.

Amžinojo poilsio atgulė savo gimtinėje – Molėtų krašte.

Laimutis Budrys buvo nuoširdus savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ bičiulis, redakcinės bei konsultacinės tarybos narys.

Reiškiame gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija