Konkurso „Gamtos fotografija – 2020“ rezultatai

Konkursą 2020 metais rėmė VšĮ „Grunto valymo technologijos“

Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA 2021. Šaltis išrašys languos... LINOS DAPKIENĖS (Budriai, Anykščių r.) nuotrauka

Konkurso „Gamtos fotografija – 2020“ vertinimo komisija bei savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems gamtos ir fotografijos bičiuliams, savo fotografijomis papuošusiems leidinį.

Iš viso konkursui 2020-ais buvo pateikta per 450 fotografijų. Tik nedidelė dalis jų publikuota. Kai kurias tiesiog keblu išspausdinti mūsų leidinyje – vien dėl tamsiųjų tonų, šešėlių, spalvų žaismės. (Žinoma, „Žaliojo pasaulio“ spaudos kokybė gerai fotografijai taipogi turėtų būti geresnė, tačiau… nesame vartotojiškasis chemizuotas blizgutis.)

Gaila, jog elektroniniu paštu būta, kaip ir ankstesniais metais, siunčiamų nuotraukų, neatitinkančių spaudai keliamus reikalavimus – ir atsitiktinės ar su Lietuvos gamta neturinčios sąsajų fotografijos; pernelyg menka rezoliucija (kuklus patarimas: skaitmeninės nuotraukos apimtis siunčiant turi būti apie 0,5-5 MB).

Vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja šiems aktyviausiems konkurso dalyviams (kai kurie, patekę ar nepatekę į šį sąrašą, siųsdami elektroniniu paštu apie save nieko nenurodė – nei tikslesnio adreso, nei regiono, vietovės):

BUTKUVIENEI Danutei (Kelmė), ČEKUI Karoliui (Vilnius), ČIŽIENEI Birutei (Joniškis), DAPKIENEI Linai, (Budrių k., Anykščių r.), GAIDAMAVIČIŪTEI Onai (Vilnius), IGARIUI Jonui (Telšiai), IVINSKIENEI Violetai (Vilnius), JASINSKIENEI Margaritai (Mažeikiai), JUCHNEVIČ Aleksandrai, KNEZIENEI Kristinai (Molėtai), KRASAUSKIENEI Virginijai (Rokiškio r.), KROMPALCIENEI Virginijai (Pagramantis, Tauragės r.), LIUBECKAITEI Jolantai (Molėtai), MAKARČIUK Irinai (N. Akmenė), MAŠANAUSKIENEI Marijai, MICHNEVIČIUI Zigmantui (Vilnius), PAULAUSKUI Ramūnui (Kuršėnai), PUIPAI Robertui (Joniškio r.), RAMONAITEI Smiltei (Pakruojo r.), ŠALTENIENEI Idai, ŠALTENYTEI Aušrai, ŠIMKŪNUI Romualdui (Vilnius), TURONIUI Kęstučiui (Vilnius), TURSKIUI Petrui (Kelmės r.), UMBRASUI Alfredui (Palanga), VIRGINAVIČIENEI Onutei (Dusmenys, Trakų r.), ZAVOLOKO Jolandai (Molėtai), ŽEMAIČIUI Vytautui (Senieji Trakai).

Nuoširdžiai dėkojame šiems, o ir visiems kitiems čia nepaminėtiems gamtos fotografijų autoriams bei autorėms, kurie yra draugiški „Žaliajam pasauliui“ jau ne vienerius metus pateikdami savo fotografijas konkursui, tuo šviesindami mūsų ir jūsų savaitraščio veidą.

Vertinimo komisijos sprendimas dėl prizinių vietų konkurse „Gamtos fotografija – 2020“ toks:

PIRMOSIOS VIETOS prizas skiriamas IGARIUI Jonui (Telšiai);

ANTROSIOS VIETOS prizas skiriamas DAPKIENEI Linai, (Budrių k., Anykščių r.);

TREČIOSIOS VIETOS prizas skiriamas UMBRASUI Alfredui (Palanga).

 

Konkurso „Gamtos fotografija – 2020“ vertinimo komisija bei „Žaliojo pasaulio“ redakcija visiems prizininkams bei aukščiau publikuoto sąrašo nuotraukų autoriams skiria savaitraščio prenumeratą likusiems šių metų mėnesiams (prašome redakcijai el. paštu augustas.uktveris@gmail.com  patikslinti savo adresą: vardas, pavardė, vietovė, gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas).

Primename, jog pagal vertinimo komisijos nuostatą, tie patys autoriai laureatais gal tapti ne kasmet, o metus praleidus. Gavus laureatų fotografijas, kurios tinka spausdinti „Žaliajame pasaulyje“, jas publikuosime, autoriams pageidaujant, ir 2021 metais su tokia rubrika: „Konkurso „Gamtos fotografija – 2020“ laureatas“ (su tokia nuoroda, autoriui nurodant, bus publikuojami ir ankstesnių metų konkurso „Gamtos fotografija“ laureatų fotografijos).

Dar kartą dėkojame visiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems konkurso „Gamtos fotografija – 2020“ dalyviams. Iki pasimatymo konkurse „Gamtos fotografija – 2021“, mielieji žaliojo pasaulio ir gamtinės fotografijos bičiuliai!

****

Konkurso „Gamtos fotografija – 2021“ nuostatai

„Žaliojo pasaulio“ redakcija, skelbdama konkursą fotografams, bičiuliškiems gamtai, laukia tokios tematikos fotografijų:

* gamtos bičiulių, aktyvių pedagogų-gamtininkų, aplinkosaugos, gamtosaugos pareigūnų portretai;

* saugomi ir saugotini gamtos objektai;

* vaizdai iš saugomų teritorijų;

* paukščiai, žvėrys;

* peizažai;

* saviti augalai, medžiai ir kiti gamtos objektai.

Fotografijų tematika gali būti ir kitokia, svarbu, kad būtų fiksuojama nūdienos gamtinė aplinka, jos būklė.

Fotonuotraukų (geriausias dydis skaitmeninėje laikmenoje – 0,5- 5 MB) laukiame iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Kiti konkretūs reikalavimai: 1) nuotraukos turi būti jpg formato; 2) nuotraukų neterpkite į tekstą; 3) neterpkite laiško fone (prisegimas – atskira jpg formato nuotrauka); 3) nesiųskite koliažų iš konkursinių nuotraukų.

Numatomi PIRMASIS, ANTRASIS ir TREČIASIS prizai.

Fotonuotraukas siųskite adresu pažymint: „Žaliojo pasaulio“ redakcijai, konkursui „Gamtos fotografija – 2021“ (laikraščio metrikoje nurodytu el. paštu: augustas.uktveris@gmail.com ), kartu nurodykite savo pilną vardą, pavardę, savo el. paštą, tel. numerį (pageidautinas ir tikslus adresas, kuriuo laimėtojai galės gauti „Žaliojo pasaulio“ prenumeratą).

P.S. Jei nesulaukėte atsakymo el. laišku iš redakcijos – Jūsų siųstų fotografijų negavome.