Konkurso „Gamtos fotografija – 2017“ rezultatai

Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA. Obuoliai - iš gausybės rago... (Birutės ČIŽIENĖS, Joniškis, nuotrauka)

Konkurso „Gamtos fotografija – 2017“ vertinimo komisija bei savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems gamtos ir fotografijos bičiuliams, savo fotografijomis papuošusiems leidinį.

Iš viso konkursui 2017-ais buvo pateikta per 900 fotografijų. Tik nedidelė dalis jų publikuota. Kai kurias tiesiog keblu išspausdinti mūsų leidinyje – vien dėl tamsiųjų tonų, šešėlių, spalvų žaismės. (Žinoma, „Žaliojo pasaulio“ spaudos kokybė gerai fotografijai taipogi turėtų būti geresnė, tačiau… nesame vartotojiškasis chemizuotas blizgutis.)

Gaila, jog elektroniniu paštu būta, kaip ir ankstesniais metais, siunčiamų nuotraukų, neatitinkančių spaudai keliamus reikalavimus – ir atsitiktinės ar su Lietuvos gamta neturinčios sąsajų fotografijos; pernelyg menka rezoliucija (kuklus patarimas: skaitmeninės nuotraukos apimtis siunčiant turi būti apie 0,5-5 MB).

Vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja šiems aktyviausiems konkurso dalyviams (kai kurie, patekę ar nepatekę į šį sąrašą, siųsdami elektroniniu paštu apie save nieko nenurodė – nei tikslesnio adreso, nei regiono, vietovės):

Danutei AKINIENEI (Vilnius), Vigmantui BALEVIČIUI, Gedvilei BANIULIENEI (Kaunas), Vytautui BUKAUSKUI (Vilnius), Renatai CHEBAC, Aleksui ČIRBAI (Ukmergė), Birutei ČIŽIENEI (Joniškis), Onai GAIDAMAVIČIŪTEI, Džiugui GRIGALIŪNUI, Ingai GUDZINEVIČIŪTEI (Vilnius), Jonui IGARIUI (Telšiai), Margaritai JASINSKIENEI (Mažeikiai), Tautvydui KALĖDAI (Šventoji), Eivydei KARBAUSKAITEI, Libertui KLIMKAI (Vilnius), Algirdui KONTRIMUI (Šilėnai), Eglei LEVANDAVIČIŪTEI (Zarasai), Virginijai LIUBECKAITEI (Molėtai), Valentinui LUKONUI (Kelmė), Irinai MAKARČIUK (N. Akmenė), Marijai MAŠANAUSKIENEI, Liudai MICKUTEI, Anai MOROZAITEI, Jurgitai MURAUSKIENEI, Gintarei PAKŠTIENEI, Ritai PETKEVIČIENEI (Vilnius), Kęstučiui PETKŪNUI (Lentvaris), Aleksandrui POPOVUI (Klaipėda), Idai ŠALTENIENEI, Aušrai ŠALTENYTEI (Vilnius), Daliai ŠIDLAUSKIENEI (Kretinga), Alfredui UMBRASUI (Palanga), Gintarei USELYTEI (Molėtai), Kristis VETAI (Vilnius), Onutei VIRGINAVIČIENEI (Dusmenys), Vitai ŽARINSKIENEI (Kaunas), Vytautui ŽEMAIČIUI (Senieji Trakai).

Nuoširdžiai dėkojame šiems, o ir visiems kitiems čia nepaminėtiems gamtos fotografijų autoriams bei autorėms, kurie yra draugiški „Žaliajam pasauliui“ jau ne vienerius metus pateikdami savo fotografijas konkursui, tuo šviesindami ir savaitraščio veidą.

Vertinimo komisijos sprendimas dėl prizinių vietų konkurse „Gamtos fotografija – 2017“ toks:

PIRMOSIOS VIETOS prizas skiriamas Birutei ČIŽIENEI (Joniškis);

ANTROSIOS VIETOS prizas skiriamas Vytautui ŽEMAIČIUI (Senieji Trakai);

TREČIOSIOS VIETOS prizas skiriamas Algirdui KONTRIMUI (Šilėnai).

Konkurso „Gamtos fotografija – 2017“ vertinimo komisija bei „Žaliojo pasaulio“ redakcija visiems prizininkams bei aukščiau publikuoto sąrašo nuotraukų autoriams skiria savaitraščio prenumeratą likusiems šių metų mėnesiams (prašome redakcijai el. paštu zpasaulis@centras.lt arba augustas.uktveris@gmail.com  patikslinti savo adresą: vardas, pavardė, vietovė, gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas).

Primename, jog pagal vertinimo komisijos nuostatą, tie patys autoriai laureatais gal tapti ne kasmet, o metus praleidus. Gavus laureatų fotografijas, kurios tinka spausdinti „Žaliajame pasaulyje“, jas publikuosime, autoriams pageidaujant, ir 2018 metais su tokia rubrika: „Konkurso „Gamtos fotografija – 2017“ laureatas“ (su tokia nuoroda, autoriui nurodant, bus publikuojami ir ankstesnių metų konkurso „Gamtos fotografija“ laureatų fotografijos).

Dar kartą dėkojame visiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems konkurso „Gamtos fotografija – 2017“ dalyviams. Iki pasimatymo konkurse „Gamtos fotografija – 2018“, mielieji žaliojo pasaulio ir gamtinės fotografijos bičiuliai!

****

Konkurso „Gamtos fotografija – 2018“ nuostatai

„Žaliojo pasaulio“ redakcija, skelbdama konkursą fotografams, bičiuliškiems gamtai, laukia tokios tematikos fotografijų:

* gamtos bičiulių, aktyvių pedagogų-gamtininkų, aplinkosaugos, gamtosaugos pareigūnų portretai;

* saugomi ir saugotini gamtos objektai;

* vaizdai iš saugomų teritorijų;

* paukščiai, žvėrys;

* peizažai;

* saviti augalai, medžiai ir kiti gamtos objektai.

Fotografijų tematika gali būti ir kitokia, svarbu, kad būtų fiksuojama nūdienos gamtinė aplinka, jos būklė.

Fotonuotraukų (geriausias dydis – 10×15 cm; geriausias dydis skaitmeninėje laikmenoje – 0,5- 5 MB) laukiame iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Kiti konkretūs reikalavimai: 1) nuotraukų neterpkite į tekstą; 2) neterpkite laiško fone; 3) nesiųskite koliažų.

Numatomi PIRMASIS, ANTRASIS ir TREČIASIS prizai.

Fotonuotraukas siųskite adresu: „Žaliojo pasaulio“ redakcijai, konkursui „Gamtos fotografija – 2018“, p.d. Nr.3451. Centrinis paštas, 01011 Vilnius arba laikraščio metrikoje nurodytu el. paštu: augustas.uktveris@gmail.com

P.S. Jei nesulaukėte atsakymo el. laišku iš redakcijos – Jūsų siųstų fotografijų negavome.