Konkurso „Gamtos fotografija – 2016“ rezultatai

Konkursui "Gamtos fotografija 2016" ŽVILGSNIS Į VENTĖS RAGĄ Valentino LUKONO (Kelmė) nuotrauka

Konkurso „Gamtos fotografija – 2016“ vertinimo komisija bei savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems gamtos ir fotografijos bičiuliams, savo fotografijomis papuošusiems leidinį.

Iš viso konkursui 2016-ais buvo pateikta per 1200 fotografijų. Tik nedidelė dalis jų publikuota. Kai kurias tiesiog keblu išspausdinti mūsų leidinyje – vien dėl tamsiųjų tonų, šešėlių, spalvų žaismės. (Žinoma, „Žaliojo pasaulio“ spaudos kokybė gerai fotografijai taipogi turėtų būti geresnė, tačiau… nesame vartotojiškasis chemizuotas blizgutis.)

Gaila, jog elektroniniu paštu būta, kaip ir ankstesniais metais, siunčiamų nuotraukų, neatitinkančių spaudai keliamus reikalavimus – ir atsitiktinės ar su Lietuvos gamta neturinčios sąsajų fotografijos; pernelyg menka rezoliucija (kuklus patarimas: skaitmeninės nuotraukos apimtis siunčiant turi būti apie 0,5-5 MB).

Vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja šiems aktyviausiems konkurso dalyviams (kai kurie, patekę ar nepatekę į šį sąrašą, siųsdami elektroniniu paštu apie save nieko nenurodė – nei tikslesnio adreso, nei regiono, vietovės):

Gretai ALIŠAUSKIENEI, Daliai BURNEIKIENEI (Molėtai), Birutei ČIŽIENEI (Joniškis), Aurelijai DIRGINČIENEI (Šiauliai), Jonui IGARIUI (Telšiai), Margaritai JASINSKIENEI (Mažeikiai), Povilui KRIVICKUI (Vilnius), Jonui KERPEI (Klaipėda), Romui KUPČINSKUI (Panevėžys), Jolantai LIUBECKAITEI (Molėtai), Valentinui LUKONUI (Kelmė), Rasai LUKŠIENEI (Vilnius), Irinai MAKARČIUK (N. Akmenė), Marijai MAŠANAUSKIENEI (Vilnius), Jonui NEKRAŠIUI (Šiauliai), Algirdui PETRAVIČIUI (Mažeikiai), Dainiui RUČINSKUI (Vilnius), Juozui ŠALKAUSKUI (Vilnius), Idai ŠALTENIENEI, Aušrai ŠALTENYTEI (Vilnius), Arūnei STACEVIČIŪTEI (Kapčiamiestis), Romualdui ŠIMKŪNUI (Vilnius), Alfredui UMBRASUI (Palanga), Liudui VERBLIUGEVIČIUI (Vilnius), Ričardui ZAVACKUI (Turmantas, Zarasų r.), Vytautui ŽEMAIČIUI (Senieji Trakai).

Nuoširdžiai dėkojame šiems, o ir visiems kitiems čia nepaminėtiems gamtos fotografijų autoriams bei autorėms, kurie yra draugiški „Žaliajam pasauliui“ jau ne vienerius metus pateikdami savo fotografijas konkursui, tuo šviesindami ir savaitraščio veidą.

Vertinimo komisijos sprendimas dėl prizinių vietų konkurse „Gamtos fotografija – 2016“ toks:

PIRMOSIOS VIETOS prizas skiriamas Valentinui LUKONUI (Kelmė);

ANTROSIOS VIETOS prizas skiriamas Jonui IGARIUI (Telšiai);

TREČIOSIOS VIETOS prizas skiriamas Dainiui RUČINSKUI (Vilnius).

Konkurso „Gamtos fotografija – 2016“ vertinimo komisija bei „Žaliojo pasaulio“ redakcija visiems prizininkams bei aukščiau publikuoto sąrašo nuotraukų autoriams skiria savaitraščio prenumeratą likusiems šių metų mėnesiams (prašome redakcijai el. paštu zpasaulis@centras.lt arba augustas.uktveris@gmail.com  patikslinti savo adresą: vardas, pavardė, vietovė, gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas).

Primename, jog pagal vertinimo komisijos nuostatą, tie patys autoriai laureatais gal tapti ne kasmet, o metus praleidus. Gavus laureatų fotografijas, kurios tinka spausdinti „Žaliajame pasaulyje“, jas publikuosime, autoriams pageidaujant, ir 2017 metais su tokia rubrika: „Konkurso „Gamtos fotografija – 2016“ laureatas“ (su tokia nuoroda, autoriui nurodant, bus publikuojami ir ankstesnių metų konkurso „Gamtos fotografija“ laureatų fotografijos).

Dar kartą dėkojame visiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems konkurso „Gamtos fotografija – 2016“ dalyviams. Iki pasimatymo konkurse „Gamtos fotografija – 2017“, mielieji žaliojo pasaulio ir gamtinės fotografijos bičiuliai!