Konkurso „Gamtos fotografija – 2014“ rezultatai

Konkurso „Gamtos fotografija – 2014“ vertinimo komisija bei savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems gamtos ir fotografijos bičiuliams, teikusiems savuosius darbus.

Iš viso konkursui 2014 metais buvo pateikta daugiau nei 970 fotografijų. Tik nedidelė dalis jų publikuota. Kai kurias tiesiog keblu išspausdinti mūsų leidinyje – vien dėl tamsiųjų tonų, šešėlių, spalvų žaismės. (Žinoma, „Žaliojo pasaulio“ spaudos kokybė gerai fotografijai taipogi turėtų būti geresnė, tačiau… nesame vartotojiškasis „maximinis“ blizgutis.)

Gaila, jog elektroniniu paštu būta, kaip ir ankstesniais metais, siunčiamų nuotraukų, neatitinkančių spaudai keliamus reikalavimus – pernelyg menka rezoliucija (kuklus patarimas: nuotraukos apimtis siunčiant turi būti apie 0,5-5 MB).

Vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja šiems aktyviausiems konkurso dalyviams (kai kurie, nepatekę į šį sąrašą, siųsdami elektroniniu paštu apie save nieko nenurodė – nei tikslesnio adreso, nei regiono, vietovės):

Mindaugui BUTKUI (Kelmė), Karoliui ČEPONIUI (Pašvenčio k., Jurbarko r.), Danutei ČIAPAITEI (Akmenė), Birutei ČIŽIENEI (Joniškis), Augustei DILYTEI (Skirsnemunė, Jurbarko r.), Aurelijai DIRGINČIENEI (Šiauliai), Giedrei GARŠANOVAI (Turmantas, Zarasų r.), Stefanijai GRIGALIŪNIENEI (Joniškis), Vaidotui GUDELIAUSKUI (Jurbarkas), Jonui IGARIUI (Telšiai), Margaritai JASINSKIENEI (Mažeikiai), Mildai KANČELSKYTEI (Kelmė), Jonui KERPEI (Klaipėda), Monikai KIMBRAITEI (Jurbarkas), Virginijai KRASAUSKIENEI (Bajorų k., Rokiškio r.), Valentinui LUKONUI (Kelmė), Marijai MAŠANAUSKIENEI (Vilnius), Daliai NORVAIŠIENEI (Joniškis), Dovilei PIKTURNAITEI (Kretinga), Idai ŠALTENIENEI, Aušrai ŠALTENYTEI (Vilnius), Daliai ŠIDLAUSKIENEI (Kretinga), Vytautui STACEVIČIUI (Kapčiamiestis), Arūnei STACEVIČIŪTEI (Kapčiamiestis), Nijolei STAPONKUTEI (Vilnius), Rapolui TAMOŠEVIČIUI (Zarasai), Tatjanai TIMOFEJEVAI (Turmantas, Zarasų r.), Alfredui UMBRASUI (Palanga), Gerdai URBONAITEI (Kelmė), Eglei VAIŠTARAITEI (Kelmė), Ričardui ZAVACKUI (Turmantas, Zarasų r.), Vytautui ŽEMAIČIUI (Senieji Trakai), Rimantui ŽEROMSKUI (Vilnius).

Nuoširdžiai dėkojame šiems, o ir visiems kitiems čia nepaminėtiems gamtos fotografijų autoriams bei autorėms, kurie yra draugiški „Žaliajam pasauliui“ jau ne vienerius metus, pateikdami savo fotografijas konkursui, tuo šviesindami ir savaitraščio veidą.

Vertinimo komisijos sprendimas dėl prizinių vietų konkurse „Gamtos fotografija – 2014“ šiemet toks:

PIRMOSIOS VIETOS prizas skiriamas Jonui IGARIUI (Telšiai).

ANTROSIOS VIETOS prizas skiriamas Daliai ŠIDLAUSKIENEI (Kretinga).

TREČIOSIOS VIETOS prizas skiriamas Birutei ČIŽIENEI (Joniškis).

Konkurso „Gamtos fotografija – 2014“ vertinimo komisija bei „Žaliojo pasaulio“ redakcija visiems prizininkams skiria savaitraščio prenumeratą likusiems šių metų mėnesiams (prašome redakcijai el. paštu zpasaulis@centras.lt arba augustas.uktveris@gmail.com  patikslinti savo adresą: vardas, pavardė, vietovė, gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas).

Primename, jog pagal vertinimo komisijos nuostatą, tie patys autoriai laureatais gal tapti ne kasmet, o metus praleidus. Gavus laureatų fotografijas, kurios tinka spausdinti „Žaliajame pasaulyje“, jas publikuosime ir 2015 metais su tokia rubrika: „Konkurso „Gamtos fotografija – 2014“ laureatas“ (su tokia nuoroda, autoriui nurodant, bus publikuojami ir ankstesnių metų konkurso „Gamtos fotografija“ laureatų fotografijos).

Dar kartą dėkojame visiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems konkurso „Gamtos fotografija – 2014“ dalyviams. Iki pasimatymo konkurse „Gamtos fotografija – 2015“, mielieji žaliojo pasaulio ir gamtinės fotografijos bičiuliai!

****

Konkurso „Gamtos fotografija – 2015“ nuostatai

„Žaliojo pasaulio“ redakcija, skelbdama konkursą fotografams, bičiuliškiems gamtai, laukia tokios tematikos fotografijų:

* gamtos bičiulių, aktyvių pedagogų-gamtininkų, aplinkosaugos, gamtosaugos pareigūnų portretai;

* saugomi ir saugotini gamtos objektai;

* vaizdai iš saugomų teritorijų;

* paukščiai, žvėrys;

* peizažai;

* saviti augalai, medžiai.

Fotografijų tematika gali būti ir kitokia, svarbu, kad būtų fiksuojama nūdienos gamtinė aplinka, jos būklė.

Fotonuotraukų (geriausias dydis – 10×15 cm; geriausias dydis skaitmeninėje laikmenoje – 0,5 – 5 MB) laukiame iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Numatomi PIRMASIS, ANTRASIS ir TREČIASIS prizai.

Fotonuotraukas siųskite adresu: „Žaliojo pasaulio“ redakcijai, konkursui „Gamtos fotografija – 2015“, p.d. Nr.3451. Centrinis paštas, 01011 Vilnius arba laikraščio metrikoje nurodytu el. paštu: augustas.uktveris@gmail.com arba zpasaulis@centras.lt

Jei nesulaukėte atsakymo el. laišku iš redakcijos – Jūsų siųstų fotografijų negavome.